[காசாங்காடு தினசரி கிராமத்து செய்திகள்] காசாங்காடு "கிராமிய வேலை வாய்ப்பு" தி...

0 views
Skip to first unread message

?????????? ?????????

unread,
Nov 13, 2010, 2:22:40 PM11/13/10
to kasang...@googlegroups.com
காசாங்காடு கிராமத்தில் மத்திய அரசின் கிராமிய வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தின் கீழ் நடந்த வேலையின் ஒரு நிழற்படம்.நீர் நிலையான பசுங்குளத்தில் நிறைவுபெற்ற வேலைகளின் பலனாக நீர் தேக்கத்தின் ஒரு அழகிய காட்சி.

--
11/14/2010 12:52:00 AM அன்று காசாங்காடு தினசரி கிராமத்து செய்திகள் இல் காசாங்காடு செய்திகள் ஆல் இடுகையிடப்பட்டது
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages