[காசாங்காடு தினசரி கிராமத்து செய்திகள்] முத்தமிழ் மன்றம் நடத்திய பத்தாம் ஆண்ட...

4 views
Skip to first unread message

?????????? ?????????

unread,
Jan 19, 2011, 5:59:38 PM1/19/11
to kasang...@googlegroups.com

நிழற்படங்கள் நிகழ்படங்கலாய் ....முத்தமிழ் மன்றம் நடத்திய பத்தாம் ஆண்டு பொங்கல் விளையாட்டு விழா மு.க. அழகிரி பாசறையில்  இரண்டு நாட்கள்(16  & 17) வெகு சிறப்பாக நடந்து முடிந்தது, இதில் பள்ளி குழந்தைகள், பெண்கள், ஆண்கள் என அனைவரும் விழாவில்  பங்கு கொண்டு விழாவை சிறப்பித்தனர். இவ்விழாவின் சிறு துளிகள் உங்கள் பார்வைக்கு.

தகவல் உதவி: திரு. சிலம்பரசன்


--
1/20/2011 04:29:00 AM அன்று காசாங்காடு தினசரி கிராமத்து செய்திகள் இல் காசாங்காடு செய்திகள் ஆல் இடுகையிடப்பட்டது

Kannaiyan Natesan

unread,
Jan 19, 2011, 9:01:24 PM1/19/11
to kasang...@googlegroups.com
Everyone,

To display the video in higher resolution select 1080p in youtube and run in full screen.
Thanks for the contribution.

Regards,
Kannaiyan

2011/1/19 ?????????? ????????? <ne...@kasangadu.com>
--
http://www.kasangadu.com
 
இந்தியாவில் இருந்து இணைய தளத்திற்கு 24 மணி நேரமும் தகவல் தர அழைக்க வேண்டிய தொலைபேசி எண்: 9962545926
 
காசாங்காடு நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் உங்களுக்கு தெரிந்தால் அவர்களை இந்த மின்னஞ்சல் பட்டியலில் சேர உதவி புரியுங்கள்.
 
பட்டியலில் சேர: http://groups.google.com/group/kasangaducom?hl=en
 
You received this message because you are subscribed to the Google
Groups "kasangadu.com" group.
To post to this group, send email to kasang...@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to
kasangaducom...@googlegroups.com--
+1-650-605-3290
The best things in life are free

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages