[காசாங்காடு தினசரி கிராமத்து செய்திகள்] இணைய தளத்தை 412 உலக நகரங்களிலிரிந்து ...

1 view
Skip to first unread message

?????????? ?????????

unread,
Sep 13, 2010, 2:15:46 AM9/13/10
to kasang...@googlegroups.com
செப்டம்பர் 3, 2009 முதல் செப்டம்பர் 2, 2010  வரை இணையதள பார்வையாளர்களின் புள்ளிவிபரங்கள். இணைய தளத்தை 412 உலக நகரங்களிலிரிந்து 61929 பக்கங்களை 21604 பார்வையாளர்கள் காண வருகை புரிந்துள்ளனர்.
மேலும் சில பார்வையாளர்கள் (4944) இணையத்தில் 747 சொற்கள்  மற்றும் வாக்கியங்களை தேடி நம் இணைய தளத்திற்கு வந்தார்கள் என்பதன் பட்டியல்.

https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0At79pv5cgYSidGUtVExEamN6WW9tUG01UkNiTUpRUXc&hl=en#gid=1

மேலும் புள்ளிவிபரங்கள் வேண்டுமெனின் அதன் விரிவான விளக்கங்களை கொண்டு பகிர்ந்து கொள்ளவும்.

இணைய சுட்டி: http://statistics.kasangadu.com/2010-am-antu/inaiyatala-pulliviparankal

--
9/13/2010 11:45:00 AM அன்று காசாங்காடு தினசரி கிராமத்து செய்திகள் இல் காசாங்காடு செய்திகள் ஆல் இடுகையிடப்பட்டது
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages