[காசாங்காடு பயனீட்டாளர்கள் தளம்] Appreciation from our District Collector reg...

3 views
Skip to first unread message

?????????? ?????????

unread,
Jan 31, 2011, 1:21:41 PM1/31/11
to kasang...@googlegroups.com
District Collector's Appreciation on  25th October 2008.
Having a well developed Village will make the District Collector as well to feel proud on his Governance as well as to Chief Minister while representing a state and to Prime Minister while representing a Country.

Dear Thiru Kannaiyan,

I am very happy to see that you have taken the efforts to develop a
website for Kasangadu village. It is very well-done. My congratulations to
you.
We will be able to give you the data required soon through e-mail shortly.
I also request you to get in touch with Asst Director (Panchayats)
Thanjavur in this regard.

With Good wishes,
M.S.Shanmugam,IAS
District Collector
Thanjavur.


--
1/31/2011 11:51:00 PM அன்று காசாங்காடு பயனீட்டாளர்கள் தளம் இல் காசாங்காடு செய்திகள் ஆல் இடுகையிடப்பட்டது
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages