[காசாங்காடு தினசரி கிராமத்து செய்திகள்] முதியவர்களின் அமைதி வாழ்வினை சீரழிக்கும் காசாங்காடு கிராமம் !

29 views
Skip to first unread message

காசாங்காடு இணைய குழு

unread,
Feb 26, 2015, 12:30:29 PM2/26/15
to kasang...@googlegroups.com

http://news.kasangadu.com/2015/02/blog-post.html - சுட்டியின் தொடர்

எங்கு ஆரம்பித்தது இந்த காசாங்காடு கிராம அராஜகம்?

முப்பது வருடங்களுக்கு முன் வாங்கிய பணம் கொடுக்க வேண்டும் என்று பங்காளிகளிடம் மூலம் தூது அனுப்பினார்.

ஒரு பைசா கூட கொடுக்க வேண்டியத்தில்லை என்று பதில் சொல்லி முடிந்துவிட்டது.

பிறகு மேலும் நான்கு நபர்கள் பஞ்சாயத்து செய்ய வேண்டும் என்று முடியாத முதியவர்களிடம் பணம் பறிக்க வேண்டுகோள் விடுத்துனர். பஞ்சயத்திர்க்கு  முதியவர்கள் செல்ல வில்லை.

அடுத்த திட்டமாக அம்முதியர்வர்களின் தோப்பு கதுவுகளில் பூட்டு போட்டுள்ளனர். இதை செய்தது காசாங்காடு கிராமமா, பங்காளிகளா அல்லது பண வெறி பிடித்து அலையும் பிச்சை காரனா என்பது தெரியவில்லை. 

மேலும் எந்த பிரச்சனையிலும் ஈடுபடக்கூடாது என்று பூட்டை உடைத்து எரிந்து தனது தினசரி வாழ்க்கையினை தொடர்ந்தனர். 

இது போன்று மூன்று முறை பூட்டு போடுவதும் உடைத்து தனது தினசரி  வேலை பார்பதுமாக இருந்தது. சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டாம். எதற்கு காவல்துறை, நீதிமன்றம் என்று வயதான முடியாத காலத்தில் செய்வோமே என்று அமைதியாய் இருந்து விட்டனர் அந்த முதியவர்கள். மேலும் இந்த நிகழ்வுகள் சம்பந்தமான பணம் கேட்க்க வந்தவர்களிடமும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

மேலும் என்ன என்ன அராஜகம் நடந்தது என்பது விபரமாக எழுதுகிறேன் !
--
2/26/2015 11:00:00 பிற்பகல் அன்று காசாங்காடு தினசரி கிராமத்து செய்திகள் இல் காசாங்காடு இணைய குழு ஆல் இடுகையிடப்பட்டது

Subathra Marimuthu

unread,
Feb 27, 2015, 12:48:32 PM2/27/15
to kasang...@googlegroups.com
Dear Kasangaducom,

I am not sure who is sending this email. Definitely this email shows that whoever not lived and much known about Kasangadu people. Please, if you have personnel problem, solve it personally. Don't say randomly, it is really really hurting…..

Our people are lovable, smart, hardworking, brilliant……that is what my opinion.

Thank you,
Subathra Marimuthu Ph.D., 


--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "காசாங்காடு கிராம குழுமம்" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kasangaducom...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Kannaiyan Natesan

unread,
Feb 27, 2015, 1:08:18 PM2/27/15
to kasang...@googlegroups.com
Hi Subathra:

Thanks for your concerns about our village.
Whatever you see with the information is 100% true and happening around for few months.
I can get a video / voice of the happenings in the village regarding this activity.

That will make it so worse on our village reputation. Even it may rise to other discussions.

It will not be discussed here if that is a problem only between two persons, there is involvement with village people / Governance / panchayat / police and old age people getting hurt with their decisions for unwanted reasons for nothing.

I'm allowing this information so no other citizen in the future will get hurt like this.
Every detailed information will follow. You can see how it is handled and what is the result of it.

Please let me know.

Thanks,
Kannaiyan


--
+1-650-605-3290
The best things in life are free

Kalai Selvan

unread,
Mar 1, 2015, 12:05:31 PM3/1/15
to kasang...@googlegroups.com
Dear Ms Subathra,
How are you and your family members (how many?)
The matter what Mr. Kannaiyan described is, the problem between his parents and his uncle.
We know very well about our village, and it's reputation.
There is no such unwanted things happening in this matter.
my question is
Why Mr. Kannaiyan share his personal matter in this site?
Who give him the rights to criticize the village and the Panchayat in this much of worst wordings?
Please ask him to use the site for useful things. 
  
Kalaiselvan
 Kasangadu
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages