[காசாங்காடு தினசரி கிராமத்து செய்திகள்] விவசாயிகள் தேசிய உதவி தொலைபேசி எண்: 1...

1 view
Skip to first unread message

?????????? ?????????

unread,
Dec 27, 2010, 11:05:13 PM12/27/10
to kasang...@googlegroups.com
விவசாயிகளுக்கு விவசாயம் சம்பந்தமான கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கும் வகையில் இந்திய அரசாங்கம் வருடம் 365 நாட்களும் சேவை புரியும் வகையில் தொலைபேசி மூலம் சந்தேகங்களை தீர்த்து விவசாயத்தை முன்னேற்றும் வகையில் வசதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தேசிய தொடர்பு எண்: 1800-180-1551

தகவல் உதவி: திரு. சிவராமன்

--
12/28/2010 09:35:00 AM அன்று காசாங்காடு தினசரி கிராமத்து செய்திகள் இல் காசாங்காடு செய்திகள் ஆல் இடுகையிடப்பட்டது

Kannaiyan Natesan

unread,
Dec 28, 2010, 1:21:21 PM12/28/10
to kasang...@googlegroups.com
அனைவருக்கும்,

வெளியிடப்படும் செய்திகள் ஆங்கிலத்திளிரிந்து தமிழுக்கு கண்ணினி கருவிகளால் மொழிபெயர்க்கபட்டவை. அவை தூய தமிழாக இல்லாவிட்டாலும், படிக்கும் அளவில் உள்ளது.

தாங்கள் தமிழில் இலக்கணம் மற்றும் மொழி தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால், தங்கள் உதவி மிகவும் அவசியம். எளிமையான, நயத்துடன்  கூடிய மொழி பெயர்ப்பு தேவை. வெளியிடப்பட்டுள்ள தகவல்களில் திருத்தங்கள் இருப்பினும் திருத்துவதற்கு வாய்ப்பு கொடுங்கள், முடிந்தால் திருத்தி அனுப்புங்கள்.

அன்புடன்,
கண்ணையன்

2010/12/27 ?????????? ????????? <ne...@kasangadu.com>
--
http://www.kasangadu.com
 
இந்தியாவில் இருந்து இணைய தளத்திற்கு 24 மணி நேரமும் தகவல் தர அழைக்க வேண்டிய தொலைபேசி எண்: 9962545926
 
காசாங்காடு நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் உங்களுக்கு தெரிந்தால் அவர்களை இந்த மின்னஞ்சல் பட்டியலில் சேர உதவி புரியுங்கள்.
 
பட்டியலில் சேர: http://groups.google.com/group/kasangaducom?hl=en
 
You received this message because you are subscribed to the Google
Groups "kasangadu.com" group.
To post to this group, send email to kasang...@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to
kasangaducom...@googlegroups.com--
+1-650-605-3290
The best things in life are free

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages