Liepos 1 diena

1 view
Skip to first unread message

Tomas Baranauskas

unread,
Jul 1, 2019, 1:00:26 AM7/1/19
to kalen...@googlegroups.com
LIETUVOS ISTORIJOS KALENDORIUS

 
LIEPOS 1 DIENA
 
       1564 m. Žygimantas Augustas patvirtino Bielsko seimo nutarimą, kuriuo Lietuvoje įsteigti bendri teismai ponams ir bajorams.
       1569 m. sudaryta Liublino unija, sujungusi Lietuvą ir Lenkiją į vieną federacinę valstybę.
       1812 m. Napoleono įsakymu sudaryta Laikinoji Lietuvos vyriausybės komisija, kuriai pavestas Vilniaus, Gardino, Minsko ir Bialostoko gubernijų administravimas.

________________________________________________________________

Kalendorių parengė Tomas Baranauskas

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages