Co nowego w JEE7 - 26.09.2013

43 views
Skip to first unread message

Łukasz Rybka

unread,
Sep 19, 2013, 5:38:10 PM9/19/13
to jug-tro...@googlegroups.com
Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Java User Group Trójmiasto, które odbędzie się 26 września, w Inkubatorze Starter.

Data: 26.09.2013, godz. 17:30
Miejsce: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER (ul. Lęborska 3b), centrum konferencyjne, parter
Temat prezentacji: Co nowego w JEE7
Prelegent: Kuba Marchwicki

Oskar Strączkowski

unread,
Sep 19, 2013, 7:26:33 PM9/19/13
to jug-tro...@googlegroups.com
"JUG Tricity not dead!" Bo ju� my�la�em ;)

A jest jaki� set temat�w na najbli�sz� przysz�o��? Z tego co kojarz� na WJUGu jedno z pierwszych spotka� w sezonie mieli na zasadzie flash-talk�w. W czasie tych 10-minutowych prezentacji, ka�dy kto chcia� z grubsza prezentowa� jaki� temat i je�li co� wzbudzi�o szersze zainteresowanie, to od razu by� kandydat do "du�ej" prezentacji. Mo�e u nas te� warto by�oby spr�bowa�?

On 19.09.2013 23:38, �ukasz Rybka wrote:
Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Java User Group Tr�jmiasto, kt�re odb�dzie si� 26 wrze�nia, w Inkubatorze Starter.

Data: 26.09.2013, godz. 17:30
Miejsce: Gda�ski Inkubator Przedsi�biorczo�ci STARTER (ul. L�borska 3b), centrum konferencyjne, parter
Temat prezentacji: Co nowego w JEE7
Prelegent: Kuba Marchwicki
--
Otrzymujesz tďż˝ wiadomo��, poniewaďż˝ subskrybujesz grupďż˝ dyskusyjnďż˝ Google o nazwie „Trďż˝jmiasto JUG”.
ďż˝
Aby anulowa� subskrypcj� tej grupy i przesta� otrzymywa� z niej wiadomo�ci, wy�lij e-maila do jug-trojmiast...@googlegroups.com.
Aby zamieszcza� posty w tej grupie, wy�lij e-mail na adres jug-tro...@googlegroups.com.
Odwiedďż˝ tďż˝ grupďż˝ na http://groups.google.com/group/jug-trojmiasto
Wi�cej opcji znajdziesz na https://groups.google.com/groups/opt_out

Łukasz Rybka

unread,
Sep 20, 2013, 2:10:26 AM9/20/13
to jug-tro...@googlegroups.com
Oczywiście, że not dead :) 

Prezentacje na paćdziernik i listopad już są w 90% gotowe, dogrywamy właśnie szczegóły. Co do flash talków to bardzo fajny pomysł, dzięki! :)
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages