Test

1 view
Skip to first unread message

Vlastan

unread,
Mar 11, 2010, 8:21:13 AM3/11/10
to IT fitness CZ 2010
Dobrý den.
Absolvoval jsem váš test a mám drobnou výhradu k zadání otázky

2. Přenos dat (označte 1-5 možností) [2b]
Jakým způsobem lze přenést soubory mezi dvěma počítači, které nejsou
připojeny na internet ani navzájem propojeny jinou technologií?
Možnosti:
Pomocí publikování na www stránce.
Pomocí USB flash disku.
Nahráním na zařízení touchpad.
Nahráním na zařízení tablet.
Pomocí propojení LAN kabelem a vytvořením místní sítě.

Mimo mé jiné chyby v testu, které nelze zpochybnit jsem měl chybu i v
této otázce, kde jste ve vyhodnocení uvedli, že měla být zaškrtnuta i
možnost poslední, tedy "Pomocí propojení LAN kabelem a vytvořením
místní sítě.". Tato skutečnost mě nijak nepohoršuje, nicméně by to
mohlo pohoršit někoho jiného. Vysvětlím proč.

Domnívám se, že v této otázce jde o mírně matoucí zadání, kde je
jednoznačně uvedeno, že pc "nejsou připojeny na internet ani navzájem
propojeny jinou technologií", což implikuje dojem, že tato možnost
neexistuje. Odpověd, že "lze přenést soubory" "pomocí propojení LAN
kabelem" (který dle zadání neexistuje) "a vytvořením místní sítě" má
tedy dle mého názoru logickou inkonzistenci, kdy dotazovaný
předpokládá, že nemá k dispozici takovéto připojení a není mu výslovně
dána možnost jej vytvořit.

Doporučuji tedy přeformulovat odpověď ve smyslu "Vytvořením nového
propojení kabelem LAN a vytvořením místní sítě.".

Přesto, že se jedná o drobnost, pokud by tato možnost byla formulována
například takovýmto způsobem, zvolil bych i ji, což jsem, při
současném znění neudělal.

VP

waidy

unread,
Mar 12, 2010, 4:42:57 AM3/12/10
to IT fitness CZ 2010
Já jsem u téže otázky o poslední možnosti uvažoval tolik, že když jsem
ji nakonec zaškrtl, tak jsem mezitím zapomněl zadání a na poslední
chvíli jsem ještě označil první možnost (Publikováním na
internetu) :-) Při vyhodnocení jsem se dost pobavil.:-)
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages