Terra e Liberazioni

1 view
Skip to first unread message

Kokalo

unread,
Aug 7, 2006, 1:40:30 PM8/7/06
to
Vossiabenedica.
Sugnu Sicilianu e mi ni vantu!
Vaddati 'stu situ: http://www.terraeliberazione.org/

Zenu

unread,
Aug 9, 2006, 2:06:44 AM8/9/06
to
Il Mon, 07 Aug 2006 17:40:30 GMT, Kokalo <kokal...@liberoebello.it>
ha scritto:

>Vossiabenedica.
>Sugnu Sicilianu e mi ni vantu!
>Vaddati 'stu situ: http://www.terraeliberazione.org/

Nun mi piaci pi 'nnenti. Pi principiu nun mi piaginu i
fundamentaristi!
Zenu

Kokalo

unread,
Aug 9, 2006, 11:46:40 AM8/9/06
to
Zenu ha scritto:

> Nun mi piaci pi 'nnenti. Pi principiu nun mi piaginu i
> fundamentaristi!
> Zenu
>

Cà nun si tratta di essiri fundamentalisti, ma simplicimenti di essiri.
Nui semu un populu, chi sta 'nta n'isula chiamata Sicilia, e quindi SEMU
SICILIANI!
Ni vinniru tanti genti a conquistari sta terra: greci, romani, arabi,
normanni, spagnoli, borboni etc. Oggi havemu l'italiani comu padruni, e
nni ruvinaru peggiu 'ill'autri!
Però MAI nn'ham'a scuddari a nostra identità!

VIVA TRINACRIA!

Message has been deleted

Kokalo

unread,
Aug 9, 2006, 12:00:38 PM8/9/06
to
Zenu ha scritto:

>
> Nun mi piaci pi 'nnenti. Pi principiu nun mi piaginu i
> fundamentaristi!
> Zenu
>
Cà nun si tratta di essiri fundamentalisti, ma sulu di ESSIRI.
Nui semu un populu chi sta 'nta n'isula chiamata Sicilia, quindi SEMU
SICILIANI!
Nni vinniru tanti genti a conquistari a nostra terra: greci, romani,
arabi, normanni, spagnoli, borboni etc.
Oggi havemu l'italiani comu padruni, e nni ruvinaru peggiu 'ill'autri.
A scola, i giunnali, a televisioni, ni fannu u lavaggiu du ciriveddu,
ma nui non ham'a ppeddiri a nostra identità! A nostra lingua non hav'a
mmoriri!

NO AL PONTE! EVVIVA TRINACRIA!

Kokalo

unread,
Aug 9, 2006, 12:04:29 PM8/9/06
to
Zenu ha scritto:

>
> Nun mi piaci pi 'nnenti. Pi principiu nun mi piaginu i
> fundamentaristi!
> Zenu
>
Cà nun si tratta di essiri fundamentalisti, ma sulu di ESSIRI.
Nui semu un populu chi sta 'nta n'isula chiamata Sicilia, quindi SEMU
SICILIANI!
Nni vinniru tanti genti a conquistari a nostra terra: greci, romani,
arabi, normanni, spagnoli, borboni etc.
Oggi havemu l'italiani comu padruni, e nni ruvinaru peggiu 'ill'autri.
'A scola, 'i giunnali, 'a televisioni, nni fannu 'u lavaggiu d'u ciriveddu,
ma nui non'am'a ppeddiri 'a nostra identità! 'A nostra lingua non hav'a
Message has been deleted

Kokalo

unread,
Aug 9, 2006, 12:06:48 PM8/9/06
to
Zenu ha scritto:

> Nun mi piaci pi 'nnenti. Pi principiu nun mi piaginu i
> fundamentaristi!
> Zenu
> Nun mi piaci pi 'nnenti. Pi principiu nun mi piaginu i
> fundamentaristi!
> Zenu
>
Message has been deleted

Kokalo

unread,
Aug 9, 2006, 12:07:44 PM8/9/06
to

Cą nun si tratta di essiri fundamentalisti, ma sulu di ESSIRI.

Nui semu un populu chi sta 'nta n'isula chiamata Sicilia, quindi SEMU
SICILIANI!
Nni vinniru tanti genti a conquistari a nostra terra: greci, romani,
arabi, normanni, spagnoli, borboni etc.
Oggi havemu l'italiani comu padruni, e nni ruvinaru peggiu 'ill'autri.
'A scola, 'i giunnali, 'a televisioni, nni fannu 'u lavaggiu d'u ciriveddu,
ma nui non'am'a ppeddiri 'a nostra identitą! 'A nostra lingua non hav'a
Message has been deleted

Zenu

unread,
Aug 10, 2006, 6:24:36 AM8/10/06
to
Il Wed, 09 Aug 2006 16:07:44 GMT, Kokalo <kokal...@liberoebeddu.it>
ha scritto:

>
>Cà nun si tratta di essiri fundamentalisti, ma sulu di ESSIRI.


>Nui semu un populu chi sta 'nta n'isula chiamata Sicilia, quindi SEMU
>SICILIANI!
>Nni vinniru tanti genti a conquistari a nostra terra: greci, romani,
>arabi, normanni, spagnoli, borboni etc.
>Oggi havemu l'italiani comu padruni, e nni ruvinaru peggiu 'ill'autri.
>'A scola, 'i giunnali, 'a televisioni, nni fannu 'u lavaggiu d'u ciriveddu,

>ma nui non'am'a ppeddiri 'a nostra identità! 'A nostra lingua non hav'a


>mmoriri!
>
>NO AL PONTE! EVVIVA TRINACRIA!

Carissimu,
ri tutti i paruluni chi scrivisti suru r'urtima è 'ntiriggenti.
R'autri sunu comu chilli chi digi Bossi, oppuri Cardaruri, ciuè du
minchiuni chi digiunu minchiati a ripetizioni.
No o Ponti sugnu raccordu. Evviva Trinacria puru. Ma sa quistioni ri
padruni taliani e rautra r'u lavaggiu d'u ciriveddu mi parunu
cantunati ri unu scimunitu. Vordiri, simu 'nto dumilaesei, c'è a
grubarizzaziuni, i cinisi e r'indiani stannu pi domminari u mundu, si
stannu futtendu tutta r'economia ru mundu e tu si fermu a sta
minchiata ri taliani chi ni figiru u lavaggiu ru ciriviellu. Chiu
soru, cerca ri spirari che R'uspidali funziunanu miegliu, picchi'
urtimamenti i dutturi stannu fagendo muòriri troppu figli beddi,
siciriani. Pa lingua non ti preoccupari. Chissa è na cosa bedda, e
resterà bedda, u restu sunu minchiati. Capisti?
Ciau
Zenu

Kokalo

unread,
Aug 10, 2006, 12:53:07 PM8/10/06
to
Zenu ha scritto:

> Carissimu,

Quannu 'u ddiavulu t'accarizza voli l'anima..

> ri tutti i paruluni chi scrivisti suru r'urtima è 'ntiriggenti.

Cacchidunu dissi: non dari perli 'e pocci. Havia raggiuni..

> R'autri sunu comu chilli chi digi Bossi, oppuri Cardaruri, ciuè du
> minchiuni chi digiunu minchiati a ripetizioni.

E 'i ccà si vidi 'a to 'gnuranza: Chi caddu ci 'ntrasi a lega nord c'u
me' discussu. Studia un pocu 'i storia prima 'i parrari.
'U separatismu in Sicilia c'havi sempri statu, d'i tempi di colonii
greci, passannu p'i vespri siciliani, arruvannu a Concetto Canepa. Ma tu
'u sai chi 'u statutu autonumu da' Sicilia fu fattu prima da
costituzioni italiana? E quanti Siciliani mureru pi fari scriviri du
pezzu 'i catta?

> No o Ponti sugnu raccordu. Evviva Trinacria puru. Ma sa quistioni ri
> padruni taliani e rautra r'u lavaggiu d'u ciriveddu mi parunu
> cantunati ri unu scimunitu.

Sì scattru tu! Orammai 'u ciriveddu t'u lavaru bbonu..

Vordiri, simu 'nto dumilaesei, c'è a
> grubarizzaziuni, i cinisi e r'indiani stannu pi domminari u mundu, si
> stannu futtendu tutta r'economia ru mundu

Mah! Non sacciu s'ha'rridiri o s'ha ccianciri..

e tu si fermu a sta
> minchiata ri taliani chi ni figiru u lavaggiu ru ciriviellu.

Sì tu chi sì femmu..Sent'a mmia: a stuta da televisioni e leggiti cacchi
libbru.

Chiu
> soru, cerca ri spirari che R'uspidali funziunanu miegliu, picchi'
> urtimamenti i dutturi stannu fagendo muòriri troppu figli beddi,
> siciriani.

Cettu! E campamu sempri i' spiranza! Picchì non vai e cci'u cunti a Cuffaro.

Pa lingua non ti preoccupari. Chissa è na cosa bedda, e
> resterà bedda,

E inveci mi preoccupu; picchì i giuvini non sannu parrari sicilianu, non
sannu parrari 'talianu, e parranu na via di menzu.
Ma picchì, ad esempiu, nte' scoli non si studia u' sicilianu? (Dumanna
retorica: ma sannunca u' lavaggiu du ciriveddu comu n'u fannu.)

u restu sunu minchiati. Capisti?

Si, capia chi non capisti nenti.

> Ciau

"ciao" è d'u Venetu e significa "schiavo tuo".

'Sabbenedica.

Kokalo

unread,
Aug 10, 2006, 1:12:43 PM8/10/06
to
Zenu ha scritto:

> Carissimu,

Quannu 'u ddiavulu t'accarizza voli l'anima..

> ri tutti i paruluni chi scrivisti suru r'urtima è 'ntiriggenti.

Cacchidunu dissi: non dari perli 'e pocci. Havia raggiuni..

> R'autri sunu comu chilli chi digi Bossi, oppuri Cardaruri, ciuè du


> minchiuni chi digiunu minchiati a ripetizioni.

E 'i ccà si vidi 'a to 'gnuranza: Chi caddu ci 'ntrasi a lega nord c'u


me' discussu. Studia un pocu 'i storia prima 'i parrari.
'U separatismu in Sicilia c'havi sempri statu, d'i tempi di colonii
greci, passannu p'i vespri siciliani, arruvannu a Concetto Canepa. Ma tu
'u sai chi 'u statutu autonumu da' Sicilia fu fattu prima da
costituzioni italiana? E quanti Siciliani mureru pi fari scriviri du
pezzu 'i catta?

> No o Ponti sugnu raccordu. Evviva Trinacria puru. Ma sa quistioni ri


> padruni taliani e rautra r'u lavaggiu d'u ciriveddu mi parunu
> cantunati ri unu scimunitu.

Sì scattru tu! Orammai 'u ciriveddu t'u lavaru bbonu..

> Vordiri, simu 'nto dumilaesei, c'è a


grubarizzaziuni, i cinisi e r'indiani stannu pi domminari u mundu, si
stannu futtendu tutta r'economia ru mundu

Mah! Non sacciu s'ha'rridiri o s'ha ccianciri..

> e tu si fermu a sta


> minchiata ri taliani chi ni figiru u lavaggiu ru ciriviellu.

Sì tu chi sì femmu..Sent'a mmia: a stuta da televisioni e leggiti cacchi
libbru.

> Chiu


> soru, cerca ri spirari che R'uspidali funziunanu miegliu, picchi'
> urtimamenti i dutturi stannu fagendo muòriri troppu figli beddi,
> siciriani.

Cettu! E campamu sempri i' spiranza! Picchì non vai e cci'u cunti a Cuffaro.

> Pa lingua non ti preoccupari. Chissa è na cosa bedda, e
> resterà bedda,

E inveci mi preoccupu; picchì i giuvini non sannu parrari sicilianu, non


sannu parrari 'talianu, e parranu na via di menzu.
Ma picchì, ad esempiu, nte' scoli non si studia u' sicilianu? (Dumanna
retorica: ma sannunca u' lavaggiu du ciriveddu comu n'u fannu.)

> u restu sunu minchiati. Capisti?

Si, capia chi non capisti nenti.

Message has been deleted

Kokalo

unread,
Aug 10, 2006, 1:16:16 PM8/10/06
to
Zenu ha scritto:

> Carissimu,

Quannu 'u ddiavulu t'accarizza voli l'anima..

> ri tutti i paruluni chi scrivisti suru r'urtima è 'ntiriggenti.

Cacchidunu dissi: non dari perli 'e pocci. Havia raggiuni..

> R'autri sunu comu chilli chi digi Bossi, oppuri Cardaruri, ciuè du


> minchiuni chi digiunu minchiati a ripetizioni.

E 'i ccà si vidi 'a to 'gnuranza: Chi caddu ci 'ntrasi a lega nord c'u


me' discussu. Studia un pocu 'i storia prima 'i parrari.
'U separatismu in Sicilia c'havi sempri statu, d'i tempi di colonii
greci, passannu p'i vespri siciliani, arruvannu a Concetto Canepa. Ma tu
'u sai chi 'u statutu autonumu da' Sicilia fu fattu prima da
costituzioni italiana? E quanti Siciliani mureru pi fari scriviri du
pezzu 'i catta?

> No o Ponti sugnu raccordu. Evviva Trinacria puru. Ma sa quistioni ri


> padruni taliani e rautra r'u lavaggiu d'u ciriveddu mi parunu
> cantunati ri unu scimunitu.

Sì scattru tu! Orammai 'u ciriveddu t'u lavaru bbonu..

> Vordiri, simu 'nto dumilaesei, c'è a


> grubarizzaziuni, i cinisi e r'indiani stannu pi domminari u mundu, si
> stannu futtendu tutta r'economia ru mundu

Mah! Non sacciu s'ha'rridiri o s'ha ccianciri..

> e tu si fermu a sta


> minchiata ri taliani chi ni figiru u lavaggiu ru ciriviellu.

Sì tu chi sì femmu..Sent'a mmia: a stuta da televisioni e leggiti cacchi
libbru.

> Chiu


> soru, cerca ri spirari che R'uspidali funziunanu miegliu, picchi'
> urtimamenti i dutturi stannu fagendo muòriri troppu figli beddi,
> siciriani.

Cettu! E campamu sempri i' spiranza! Picchì non vai e cci'u cunti a Cuffaro.

> Pa lingua non ti preoccupari. Chissa è na cosa bedda, e
> resterà bedda,

E inveci mi preoccupu; picchì i giuvini non sannu parrari sicilianu, non


sannu parrari 'talianu, e parranu na via di menzu.
Ma picchì, ad esempiu, nte' scoli non si studia u' sicilianu? (Dumanna
retorica: ma sannunca u' lavaggiu du ciriveddu comu n'u fannu.)

> u restu sunu minchiati. Capisti?

Si, capia chi non capisti nenti.

Message has been deleted

Zenu

unread,
Aug 11, 2006, 1:28:46 PM8/11/06
to
Il Thu, 10 Aug 2006 17:16:16 GMT, Kokalo <kokal...@liberoebeddu.it>
ha scritto:
>

>Si, capia chi non capisti nenti.
>

Si i cosi stannu 'i sta maniera allura finimura 'cca e nun si ni parra
chiu'. Mischiari sturia, poritica e prigiudizi nun porta a nenti.
Ti salutu.
Zenu

Kokalo

unread,
Aug 11, 2006, 10:02:43 PM8/11/06
to
Zenu ha scritto:

> Si i cosi stannu 'i sta maniera allura finimura 'cca e nun si ni parra
> chiu'. Mischiari sturia, poritica e prigiudizi nun porta a nenti.
> Ti salutu.
> Zenu
>

Puttroppu, non si nni parra mai abbastanza..
'A storia d'u passatu s'av'a studiari, pi cultura e pi capiri 'u
prisenti, e 'a politica t'a trovi sempri 'nto menzu, studiannu 'a
storia. Quindi non è comu dici tu, chi "non potta a nenti".
I prigiudizi su' figghi ill'ignuranza e si ponnu eliminari c'u studiu e
cull'infommazzioni.
Ma 'a maggioppatti d'i cristiani preferisciunu (comu facisti tu) ristari
'nta 'gnuranza, pinsari e parrari chi stereotipi, imitari chiddu chi
fannu l'autri, ripetiri chiddu chi sentunu 'nta strada, unn'u babberi etc.
Pi putrunaria, mancanza d'intelligenza e picchì cci veni chiù facili
seguiri 'a massa chi pigghiari 'na strada divessa.
Se unu,'i quannu nasciu, si senti ripetiri: "siamo tutti italiani, w
l'italia, non parlare siciliano, parla italiano, chi parla dialetto è

cafone, etc." e 'nta televisioni, 'nte radio senti sempri parrari romani
, milanisi, toscani etc. chi diciunu minchiati, e vidi 'a reclame e va
'o cinema e leggi 'i giunnali,'nsomma subisci propaganda coloniali d'a
matina 'a sira, e poi un ghionnu 'ncontra a un tiziu chi ci dici: "vidi
chi nui non semu italiani. Semu siciliani", a chistu cci veni difficili
lassari tutti i so'idei, i so'cunvinziuni, e ricuminciari di zeru.
E allura cci rispunni a du tiziu: "Sù tutti minchiati".

Conquistari DIGNITA' e IDENTITA'.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages