הארכיונאי הישראלי

Contact owners and managers
israrchivist-@googlegroups.com

Description

מסגרת מקצועית לסוגיות ניהול, שימור, חשיפה והצגה של תיעוד היסטורי, חברתי ותרבותי הנוצר בפעילות שלטונית, ארגונית ואישית. הקבוצה מיועדת לארכיונאים, מנהלי רשומות, מידענים, ספרנים, אנשי מערכות מידע, אוצרים, גניאלוגים, היסטוריונים, תלמידי מקצועות המידע ומתעניינים מקרב הציבור.

Language

Hebrew (Israel)

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group members
can view members
Anyone on the web
can view conversations
Group members
can post
Invited users
can join group