הארכיונאי הישראלי

Contact owners and managers
1–30 of 10476
הקבוצה הינה מסגרת להידברות בכל נושאי המקצוע של הארכיונאות ומטרתה להדק קשר עם הארכיונאים, עם אנשי מקצועות המידע ועם הקהל הרחב. הקבוצה מאפשרת קשר יום-יומי בין העמיתים ומאפשרת שיתופי מידע וידע מקצועיים.