הארכיונאי הישראלי

1–30 of 9834
הקבוצה הינה מסגרת להידברות בכל נושאי המקצוע של הארכיונאות ומטרתה להדק קשר עם הארכיונאים, עם אנשי מקצועות המידע ועם הקהל הרחב. הקבוצה מאפשרת קשר יום-יומי בין העמיתים ומאפשרת שיתופי מידע וידע מקצועיים.