פונקצית gheatmap - הודעת שגיאה

10 views
Skip to first unread message

רבקה ליפשיץ

unread,
Nov 21, 2018, 6:25:46 AM11/21/18
to Israel R User Group
שלום, 
חדשה בR, 
אני מנסה ליצור עץ פילוגנטי עם קשר לטבלת נתונים.
השורה האחרונה בקוד (למטה) נותנת את השגיאה הבאה - 
Error: Must request at least one colour from a hue palette.
אשמח ממש אם מישהו יכול לעזור לי.
תודה,
רבקה 
library(ggtree)
nwk_file_name <- "testR/cgMLST_Legio_ms_tree.nwk"
nwk <- read.tree(nwk_file_name)
metadata_file_name <- "testR/abricate_presence_absence.txt"
metadata <- read.table(metadata_file_name, sep="\t", stringsAsFactor=F)
g <- ggtree(nwk) 
gheatmap(g, metadata, offset=5, width=0.5, font.size=3, colnames_angle=-45, hjust=0)

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages