על עברית ב- R

68 views
Skip to first unread message

Jonathan Rosenblatt

unread,
Feb 15, 2021, 1:25:22 PM2/15/21
to israel-r-...@googlegroups.com
לאור כל הדיונים בפורום בעניין, הנה עדכון בעניין עברית ב- R.


https://www.tidyverse.org/blog/2021/02/modern-text-features/

Avner Kantor

unread,
Feb 16, 2021, 2:57:37 AM2/16/21
to israel-r-...@googlegroups.com
וואו. תודה!!

On Mon, Feb 15, 2021 at 8:25 PM Jonathan Rosenblatt <joh...@bgu.ac.il> wrote:
לאור כל הדיונים בפורום בעניין, הנה עדכון בעניין עברית ב- R.


https://www.tidyverse.org/blog/2021/02/modern-text-features/

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Israel R User Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to israel-r-user-g...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/israel-r-user-group/CAAJgi5xcKLkvaZW2%2BwyWu%3DYoAUSXGgHmtJxcr3J-uMmgZMm34w%40mail.gmail.com.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages