سخن - آنا آخماتووا

45 views
Skip to first unread message

Account Services

unread,
Nov 18, 2014, 1:44:10 AM11/18/14
to iran...@googlegroups.com

عاقبت زیزِ خاک آرام می گیریم. مایی که روی زمین به یکدیگر مجالِ یک لحظه آرامش نمی دهیم.

آنا آخماتووا.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages