شعر - سیمین بهبهانی

78 views
Skip to first unread message

Account Services

unread,
Jan 24, 2015, 1:17:20 AM1/24/15
to iran...@googlegroups.com
ننوازی به سرانگشت مرا ساز خموشم
زخمه بر تار دلم زن که در آری به خروشم

من زمین گیر گیاهم، تو سبک سیر نسیمی
که به زنجیر وفایت نکشم هرچه بکوشم

تو و آن الفت دیرین،من و این بوسه ی شیرین
!به خدا باده پرستی، به خدا باده فروشم


سیمین بهبهانی.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages