شعر - جاوید ثقفی - بخند!

53 views
Skip to first unread message

Account Services

unread,
Nov 1, 2014, 6:18:07 AM11/1/14
to iran...@googlegroups.com

بخند!...

در تو نقص می بینم.
چیزی را گُم کرده یی.
بی لبخند،
جمال ات کمال ندارد!

- جاوید ثقفی.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages