شعر جهان - سرزمین های اشغالی - سُهیر حَمّاد

40 views
Skip to first unread message

Account Services

unread,
Oct 7, 2014, 4:08:48 AM10/7/14
to iran...@googlegroups.com
سُهیر حَمّاد شاعر فلسطینی الاصل آمریکایی ست.  در اردوگاه پناهنده گان فلسطینی در اردن متولّد شد و در پنج ساله گی همراه پدر و مادرش به آمریکا آمد.  تا کنون سه مجموعه ی شعر از او منتشر شده است. اشعار حمّاد عمدتن به جنبش فلسطین و زنده گی در سرزمین های اشغالی اختصاص دارد. برگردانِ شعری یادداشت گونه از او را برایتان نقل می کنیم:


اشغال، حکومت نظامی، غصب زمین برای خانه سازی، مناطق ممنوعه، بازداشت اداری، محاصره، ضربه ی پیش دستی،  تولید وحشت،جا بجایی. جنگ شان گویش کُش است. نابودی را با کلماتِ فنّی بیان می کند.

اشغال یعنی به آسمان باز و یا هر خیابان خلوت که در تیررس دیده بان است، نمی توانی اعتماد کنی.  یعنی، نمی توانی به آینده دل ببندی و ایمان داشته باشی که گذشته ات همچنان بر سر جا باقی می ماند.

اشغال یعنی زنده گی ات را با قوانین نظامی سپری می کنی، با تهدید دائم به مرگ، با مرگ فوری از گلوله ی تیراندازان مخفی و یا حمله ی موشکی.

مرگی دردناک و خفه کننده.  خون ریزی آرامِ منجر به مرگ در آمبولانسی که ساعت ها در ایستگاه بازرسی متوقف می ماند. مرگی تاریک روی میز شکنجه در زندان اسرائیل. مرگی برگزیده شده.

مرگی حساب شده از پس بیماری علاج پذیر.  هزار مرگ کوچک در حالی که ناظر مرگِ خانواده ات هستی. 

اشغال یعنی تو هر روز می میری و جهان با سکوت تماشا می کند. انگار مرگ ات چیزی نبود. انگار تو سنگی بودی که از آسمان افتادی. آبی بر آبی پاشیده شد.

و اگر این همه مرگ  و بی تفاوتی را ببینی و انسانیت و عشق و شرف ات را از دست ندهی و تسلیمِ وحشت نشوی، آن وقت چیزی در مورد شهامت می دانی که نام اش فلسطین است.


سُهیر حَمّاد - جاوید ثقفی.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages