İhale

46 views
Skip to first unread message

Temiz Mühendislik

unread,
Sep 1, 2010, 1:41:10 PM9/1/10
to inşaat forum
Merhabalar
Ben bir jeoloji m�hendisiyim e�im mimar  ikimiz %50 ortakl� bir Ltd �irketi kurduk in�aat ihalelerine girmek istiyoruz baz�lar� girebilece�imizi baz�lar� girmeyece�imizi s�yl�yor bu kurum ihalelerinde  e�imin diplomas�yla limited �irket ad�na girebilirmiyiz ?? bu konuda bilgi verecek arkada�lara �imdiden te�ekk�rler

serdar esim

unread,
Sep 14, 2010, 3:57:46 AM9/14/10
to insaat...@googlegroups.com

BANA ULA�IRSANIZ YARDIMCI OLAB�L�R�M
SERDAR ES�M BEN �N�AAT M�HEND�S�M VE �NSAAT �HALELER�NE G�R�YORUM VE KONU B�RAZ DETAYLI VE F�RMANIZIN KURULUSUNU FALAN B�LMED���M ���N KES�N B��EY S�YLEMEK ZOR

mustafa balcı

unread,
Sep 14, 2010, 4:08:34 AM9/14/10
to insaat...@googlegroups.com
�irket ad�na e�inizin diplamas�yla m�tehaitlik karnesi ��kartabilirsiniz.yada kendi ad�na ��art�p �irkete kiraya verebilir.anlad���m kadar�yla resmi i� iyhalelerine girmek istiyorsunuz.ben 18 y�l bu i�le u�ra�t�m.kolay de�il bu t�r i�ler.altyap� birikiminiz olmas� laz�m.her i�in kendine has �zelikleri var.bu konuda ihtiya� duydu�unuzda size yard�mc� olabilirim.
 

From: temizmuh...@hotmail.com
To: insaat...@googlegroups.com
Subject: [yapiteklif.com] �hale
Date: Wed, 1 Sep 2010 20:41:10 +0300


Merhabalar
Ben bir jeoloji m�hendisiyim e�im mimar  ikimiz %50 ortakl� bir Ltd �irketi kurduk in�aat ihalelerine girmek istiyoruz baz�lar� girebilece�imizi baz�lar� girmeyece�imizi s�yl�yor bu kurum ihalelerinde  e�imin diplomas�yla limited �irket ad�na girebilirmiyiz ?? bu konuda bilgi verecek arkada�lara �imdiden te�ekk�rler

--
www.yapiteklif.com
 
�N�AAT F�RMALARI ARTIK TEKL�FLER�N� BURADAN ALIYOR.
 
UYGUN F�YATLAR VE HIZLI TEKL�F ALMAK ���N
���N� TANIMLA KE��F �ZET� VEYA PROJEN� EKLE
 
HEMEN �CRETS�Z �YE OL..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
WWW.BANAUSTABUL.COM
 
T�RK�YE'N�N USTA BANKASINA HEMEN KAYDINI YAPTIR.
 
Bu mesaj� in�aat sekt�r� i� ve bilgi platformu olan www.bedavahizmet.com ve www.yapiteklif.com destekli gruba �ye oldu�unuz i�in ald�n�z: Google Gruplar� "�nsaat-hizmet" in�aat sekt�r� i� ve bilgi platformu grubu.
Posta g�ndermek i�in : insaat...@googlegroups.com
gruba �yeli�inizi sonland�rmak i�in:
insaat-hizme...@googlegroups.com
Daha fazla se�enek i�in, http://groups.google.com.tr/group/insaat-hizmet
adresinde bu grubu ziyaret edin

kürşat devecioğlu

unread,
Sep 14, 2010, 4:08:27 AM9/14/10
to insaat...@googlegroups.com
Temiz Muhendislik adli arkadaslara
Eger Rusyada is yapmak istiyorsaniz goruselim.lutfen bize yaziniz.

01 Eylül 2010 21:41 tarihinde Temiz Mühendislik <temizmuh...@hotmail.com> yazdı:
Merhabalar
Ben bir jeoloji mühendisiyim eşim mimar  ikimiz %50 ortaklı bir Ltd şirketi kurduk inşaat ihalelerine girmek istiyoruz bazıları girebileceğimizi bazıları girmeyeceğimizi söylüyor bu kurum ihalelerinde  eşimin diplomasıyla limited şirket adına girebilirmiyiz ?? bu konuda bilgi verecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler

--
www.yapiteklif.com
 
İNŞAAT FİRMALARI ARTIK TEKLİFLERİNİ BURADAN ALIYOR.
 
UYGUN FİYATLAR VE HIZLI TEKLİF ALMAK İÇİN
İŞİNİ TANIMLA KEŞİF ÖZETİ VEYA PROJENİ EKLE
 
HEMEN ÜCRETSİZ ÜYE OL..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
WWW.BANAUSTABUL.COM
 
TÜRKİYE'NİN USTA BANKASINA HEMEN KAYDINI YAPTIR.
 
Bu mesajı inşaat sektörü iş ve bilgi platformu olan www.bedavahizmet.com ve www.yapiteklif.com destekli gruba üye olduğunuz için aldınız: Google Grupları "İnsaat-hizmet" inşaat sektörü iş ve bilgi platformu grubu.
Posta göndermek için : insaat...@googlegroups.com
gruba üyeliğinizi sonlandırmak için:
insaat-hizme...@googlegroups.com
Daha fazla seçenek için, http://groups.google.com.tr/group/insaat-hizmet

Baran AKSAKALLI

unread,
Sep 14, 2010, 9:05:58 AM9/14/10
to insaat...@googlegroups.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dear Sir/Madam ,

I am not available between 6th of July and 6th of September. Therefore, I will not be able to replay
your emails. In the meantime, please contact Ms.DURAN for your requests/inquiries:


Aysim DURAN
Metallurgical Engineer, MSc.
T:+90 216 478 50 50
F:+90 216 478 49 79
a.d...@ascivata.com

Best Regards,

Baran AKSAKALLI
Mechanical Engineer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06/07/2007 ve 06/09/2007 tarihleri arasinda Ingiltere'de egitimde olacagimdan dolayi e-maillerinize cevap veremeyecegim.
Bu sure zarfinda sizlere Aysim DURAN Hn. yardimci olacaktir.

Aysim DURAN
Metalurji Muhendisi, MSc.
T:+90 216 478 50 50
F:+90 216 478 49 79
a.d...@ascivata.com


Iyi calismalar dilerim.


Baran AKSAKALLI
Makine Mühendisi


Hakkı ÖZCAN

unread,
Sep 14, 2010, 2:20:00 PM9/14/10
to insaat...@googlegroups.com
girebilirsiniz diplomanın her  bir yılı yuzbin türklirası  on yıllıksa  yüz  çarpı on  okadarlık bedelli işlerin ihalesine  girebilirsiniz

01 Eylül 2010 20:41 tarihinde Temiz Mühendislik <temizmuh...@hotmail.com> yazdı:

Engin YILDIRIM

unread,
Sep 15, 2010, 8:52:53 AM9/15/10
to insaat...@googlegroups.com
Merhaba;
1)Eşinizin diplomasını kullanabilmeniz için ihalesine gireceğiniz iş için iş deneyim belgesi olarak mimarlık bölümünün istenmesi gerekir.
2)İhaleye iş deneyim belgesi olarak; her ikinizde diplomalarınızı ve oda kayıt belgelerinizi ihale dosyasına koymanız ve eşinizin diplomasının iş deneyim belgesi olarak kabul edilmesini belirten bir dilekçe yazmanız gereklidir.
3)Jeoloji mühendisi olmanız işi karıştırmaktadır. Bu konuda Kamu İhale Kurumuna (KİK) yazılı başvuruda bulunursanız (İnternet üzerinden) size net yanıt verirler.

aykani...@gmail.com

unread,
Sep 15, 2010, 8:55:31 AM9/15/10
to insaat...@googlegroups.com
her yılı derken mezunıyet tarıhınden ıtıbaren mı? yoksa meslek oda
kayıt tarıhınden bugune kadar surectekı yıl sayısı mı baz alınıyor ?

--
@yk@n iyiz@m@n

BÜLENT YILDIZ

unread,
Sep 15, 2010, 4:50:48 PM9/15/10
to insaat...@googlegroups.com

Slm,

 

Rusya daki işleriniz hakkında bilgi edinebilirmiyim?

İyi çalışmalar,

 

Saygılarımızla

 

YILDIZ İNŞ&DEKORASYON

Ev ve İşyeri Güzellik Merkezi

 

Bülent YILDIZ

Başıbüyük mah.Fırın sokak no : 5/ A

Maltepe İSTANBUL

02164898675

05323170220

bul...@yildizyapiinsaat.com

www.yildizyapiinsaat.com

sait bozdag

unread,
Sep 16, 2010, 3:05:42 AM9/16/10
to insaat...@googlegroups.com
Kesin olarak s�yleyebilirimki bu �irketle sadece �irkete ait bir i� bitirme belgesi ile kamu ihalelerine kat�labilirsiniz. �� deneyim belgesi olarak diplama sunman�z kesinlikle elenme sebebidir.
 
Kanunda a��k�a yaz�yor. Her iki orta��nda m�hendis olmas� gerekiyor. %50-%50 hisseli ve her iki orta��da m�hendis olan �irketler i� deneyimi olarak ilanda belirtilen m�hendislik dallar� ile mezuniyet belgelerini sunmak suretiyle ihaleye kat�labilirler.

�rne�in ilanda in�aat m�hendisli�i diplamas� i� deneyimi yerine ge�ecektir deniliyorsa orta��n birinin in�aat m�hendisi di�erinin de herhangi bir m�hendislik b�l�m�nden mezun olmas� yeterlidir. Bu �ekilde kat�l�m yap�lan ihalelerde her iki orta�a ait mezuniyet belgesinin ihale komisyonuna sunulmas� zorunludur.
 
Hangi orta��n i� deneyimi olarak diplomas�n� sundu�u bir dilek�eyle komisyona belirtilmelidir.
(Ayr�ca belge g�ncellemesi i�inde 62-h'ye bkz.)

Date: Wed, 15 Sep 2010 15:52:53 +0300
Subject: Re: [yapiteklif.com] �hale
From: engi...@gmail.com
To: insaat...@googlegroups.com

Merhaba;
1)E�inizin diplomas�n� kullanabilmeniz i�in ihalesine girece�iniz i� i�in i� deneyim belgesi olarak mimarl�k b�l�m�n�n istenmesi gerekir.
2)�haleye i� deneyim belgesi olarak; her ikinizde diplomalar�n�z� ve oda kay�t belgelerinizi ihale dosyas�na koyman�z ve e�inizin diplomas�n�n i� deneyim belgesi olarak kabul edilmesini belirten bir dilek�e yazman�z gereklidir.
3)Jeoloji m�hendisi olman�z i�i kar��t�rmaktad�r. Bu konuda Kamu �hale Kurumuna (K�K) yaz�l� ba�vuruda bulunursan�z (�nternet �zerinden) size net yan�t verirler.


 
01 Eyl�l 2010 20:41 tarihinde Temiz M�hendislik <temizmuh...@hotmail.com> yazd�:
Merhabalar
Ben bir jeoloji m�hendisiyim e�im mimar  ikimiz %50 ortakl� bir Ltd �irketi kurduk in�aat ihalelerine girmek istiyoruz baz�lar� girebilece�imizi baz�lar� girmeyece�imizi s�yl�yor bu kurum ihalelerinde  e�imin diplomas�yla limited �irket ad�na girebilirmiyiz ?? bu konuda bilgi verecek arkada�lara �imdiden te�ekk�rler

--
www.yapiteklif.com
 
�N�AAT F�RMALARI ARTIK TEKL�FLER�N� BURADAN ALIYOR.
 
UYGUN F�YATLAR VE HIZLI TEKL�F ALMAK ���N
���N� TANIMLA KE��F �ZET� VEYA PROJEN� EKLE
 
HEMEN �CRETS�Z �YE OL..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
WWW.BANAUSTABUL.COM
 
T�RK�YE'N�N USTA BANKASINA HEMEN KAYDINI YAPTIR.
 
Bu mesaj� in�aat sekt�r� i� ve bilgi platformu olan www.bedavahizmet.com ve www.yapiteklif.com destekli gruba �ye oldu�unuz i�in ald�n�z: Google Gruplar� "�nsaat-hizmet" in�aat sekt�r� i� ve bilgi platformu grubu.
Posta g�ndermek i�in : insaat...@googlegroups.com
gruba �yeli�inizi sonland�rmak i�in:
insaat-hizme...@googlegroups.com
Daha fazla se�enek i�in, http://groups.google.com.tr/group/insaat-hizmet
adresinde bu grubu ziyaret edin

--
www.yapiteklif.com
 
�N�AAT F�RMALARI ARTIK TEKL�FLER�N� BURADAN ALIYOR.
 
UYGUN F�YATLAR VE HIZLI TEKL�F ALMAK ���N
���N� TANIMLA KE��F �ZET� VEYA PROJEN� EKLE
 
HEMEN �CRETS�Z �YE OL..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
WWW.BANAUSTABUL.COM
 
T�RK�YE'N�N USTA BANKASINA HEMEN KAYDINI YAPTIR.
 
Bu mesaj� in�aat sekt�r� i� ve bilgi platformu olan www.bedavahizmet.com ve www.yapiteklif.com destekli gruba �ye oldu�unuz i�in ald�n�z: Google Gruplar� "�nsaat-hizmet" in�aat sekt�r� i� ve bilgi platformu grubu.
Posta g�ndermek i�in : insaat...@googlegroups.com
gruba �yeli�inizi sonland�rmak i�in:
insaat-hizme...@googlegroups.com
Daha fazla se�enek i�in, http://groups.google.com.tr/group/insaat-hizmet

mrg mrg

unread,
Sep 16, 2010, 8:51:51 AM9/16/10
to insaat...@googlegroups.com
Sayın arkadaşım,
50%-50% ortak olarak eşinizin diploması ile altyapı işleri haricindeki işlere katılamızda bir problem çıkmayacaktır.

R.Gürler


From: sait bozdag <sait_...@hotmail.com>
To: insaat...@googlegroups.com
Sent: Thu, September 16, 2010 10:05:42 AM
Subject: RE: [yapiteklif.com] İhale

Kesin olarak söyleyebilirimki bu şirketle sadece şirkete ait bir iş bitirme belgesi ile kamu ihalelerine katılabilirsiniz. İş deneyim belgesi olarak diplama sunmanız kesinlikle elenme sebebidir.
 
Kanunda açıkça yazıyor. Her iki ortağında mühendis olması gerekiyor. %50-%50 hisseli ve her iki ortağıda mühendis olan şirketler iş deneyimi olarak ilanda belirtilen mühendislik dalları ile mezuniyet belgelerini sunmak suretiyle ihaleye katılabilirler.

Örneğin ilanda inşaat mühendisliği diplaması iş deneyimi yerine geçecektir deniliyorsa ortağın birinin inşaat mühendisi diğerinin de herhangi bir mühendislik bölümünden mezun olması yeterlidir. Bu şekilde katılım yapılan ihalelerde her iki ortağa ait mezuniyet belgesinin ihale komisyonuna sunulması zorunludur.
 
Hangi ortağın iş deneyimi olarak diplomasını sunduğu bir dilekçeyle komisyona belirtilmelidir.
(Ayrıca belge güncellemesi içinde 62-h'ye bkz.)


Date: Wed, 15 Sep 2010 15:52:53 +0300
Subject: Re: [yapiteklif.com] İhale
adresinde bu grubu ziyaret edin

İNŞAAT FİRMALARI ARTIK TEKLİFLERİNİ BURADAN ALIYOR.
 
UYGUN FİYATLAR VE HIZLI TEKLİF ALMAK İÇİN
İŞİNİ TANIMLA KEŞİF ÖZETİ VEYA PROJENİ EKLE
 
HEMEN ÜCRETSİZ ÜYE OL..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
WWW.BANAUSTABUL.COM
 
TÜRKİYE'NİN USTA BANKASINA HEMEN KAYDINI YAPTIR.
 
Bu mesajı inşaat sektörü iş ve bilgi platformu olan www.bedavahizmet.com ve www.yapiteklif.com destekli gruba üye olduğunuz için aldınız: Google Grupları "İnsaat-hizmet" inşaat sektörü iş ve bilgi platformu grubu.
Posta göndermek için : insaat...@googlegroups.com
gruba üyeliğinizi sonlandırmak için:
insaat-hizme...@googlegroups.com
adresinde bu grubu ziyaret edin

--
www.yapiteklif.com
 
İNŞAAT FİRMALARI ARTIK TEKLİFLERİNİ BURADAN ALIYOR.
 
UYGUN FİYATLAR VE HIZLI TEKLİF ALMAK İÇİN
İŞİNİ TANIMLA KEŞİF ÖZETİ VEYA PROJENİ EKLE
 
HEMEN ÜCRETSİZ ÜYE OL..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
WWW.BANAUSTABUL.COM
 
TÜRKİYE'NİN USTA BANKASINA HEMEN KAYDINI YAPTIR.
 
Bu mesajı inşaat sektörü iş ve bilgi platformu olan www.bedavahizmet.com ve www.yapiteklif.com destekli gruba üye olduğunuz için aldınız: Google Grupları "İnsaat-hizmet" inşaat sektörü iş ve bilgi platformu grubu.
Posta göndermek için : insaat...@googlegroups.com
gruba üyeliğinizi sonlandırmak için:
insaat-hizme...@googlegroups.com
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages