Ynt: [yapiteklif.com] Re: ALÇIPAN USTALARI ARANIYOR

21 views
Skip to first unread message

ahmetoz...@mynet.com

unread,
Aug 30, 2010, 4:11:20 AM8/30/10
to insaat...@googlegroups.com
merhabalar benim numaram 0536 865 90 06 in�aat m�hendisiyim size iyi bir ekip y�nlendirebilirim benim �erkezk�yde y�r�tmekte oldu�um otel in�aat�n�nda al��pan al�� s�va i�lerini yapan ekibi y�nlendirebilirim isterseniz iyi g�nler


----- �zg�n �leti -----
Kimden : insaat...@googlegroups.com
Kime : "in�aat sekt�r� i� ve bilgi platformu (in�aat, yap�, konut gibi konularda mimar, i� mimar, in�aat m�hendisi ve ta�eronlar�n bilgi, fikir ve i� imkanlar�n� payla�t��� en iyi grup)"
G�nderme tarihi : 25/08/2010 21:56
Konu : [yapiteklif.com] Re: AL�IPAN USTALARI ARANIYOR
KONUYLA �LG�LEN�YORUM

25 A�ustos 2010 21:53 tarihinde muratsinan <muratsin...@gmail.com> yazd�:
�STANBUL GENEL�NDE AL�IPAN USTALARI ARANIYOR
��RKET�M�Z�N YEN� YAPILANMASINDA OLU�TURULACAK EK�PLER ���N
AL�IPAN  KUTU PROF�L UYGULAMALARINDA
KAYNAKLI   S�STEM'DE TECR�BEL� USTALAR ARANMAKTADIR
S�REKL� �ALI�MA ORTAMINDA YEVM�YE+YOL+YEMEK+SSK
(PROJEDEN APL�KASYON VE UYGULAMA YAPAB�LECEK TECR�BEL� VE REFERANSLI
USTALAR TERC�H ED�LECEKT�R)
DK �N�AAT SAN.T�C.LTD.�T� /�STANBUL
MURAT S�NAN


--
www.yapiteklif.com
 
�N�AAT F�RMALARI ARTIK TEKL�FLER�N� BURADAN ALIYOR.
 
UYGUN F�YATLAR VE HIZLI TEKL�F ALMAK ���N
���N� TANIMLA KE��F �ZET� VEYA PROJEN� EKLE
 
HEMEN �CRETS�Z �YE OL..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
WWW.BANAUSTABUL.COM
 
T�RK�YE'N�N USTA BANKASINA HEMEN KAYDINI YAPTIR.
 
Bu mesaj� in�aat sekt�r� i� ve bilgi platformu olan www.bedavahizmet.com ve www.yapiteklif.com destekli gruba �ye oldu�unuz i�in ald�n�z: Google Gruplar� "�nsaat-hizmet" in�aat sekt�r� i� ve bilgi platformu grubu.
Posta g�ndermek i�in : insaat...@googlegroups.com
gruba �yeli�inizi sonland�rmak i�in:
insaat-hizme...@googlegroups.com
Daha fazla se�enek i�in, http://groups.google.com.tr/group/insaat-hizmet
adresinde bu grubu ziyaret edin


murat sinan eribol

unread,
Aug 31, 2010, 12:48:27 PM8/31/10
to insaat...@googlegroups.com
ahmet bey kolay gelsin ilginize teşekkürler bu arkadaşları bana yönlendirin görüşelim

30 Ağustos 2010 11:11 tarihinde <ahmetoz...@mynet.com> yazdı:
merhabalar benim numaram 0536 865 90 06 inşaat mühendisiyim size iyi bir ekip yönlendirebilirim benim çerkezköyde yürütmekte olduğum otel inşaatınında alçıpan alçı sıva işlerini yapan ekibi yönlendirebilirim isterseniz iyi günler


----- Özgün İleti -----
Kimden : insaat...@googlegroups.com
Kime : "inşaat sektörü iş ve bilgi platformu (inşaat, yapı, konut gibi konularda mimar, iç mimar, inşaat mühendisi ve taşeronların bilgi, fikir ve iş imkanlarını paylaştığı en iyi grup)"
Gönderme tarihi : 25/08/2010 21:56
Konu : [yapiteklif.com] Re: ALÇIPAN USTALARI ARANIYOR
KONUYLA İLGİLENİYORUM

25 Ağustos 2010 21:53 tarihinde muratsinan <muratsin...@gmail.com> yazdı:
İSTANBUL GENELİNDE ALÇIPAN USTALARI ARANIYOR
ŞİRKETİMİZİN YENİ YAPILANMASINDA OLUŞTURULACAK EKİPLER İÇİN
ALÇIPAN  KUTU PROFİL UYGULAMALARINDA
KAYNAKLI   SİSTEM'DE TECRÜBELİ USTALAR ARANMAKTADIR
SÜREKLİ ÇALIŞMA ORTAMINDA YEVMİYE+YOL+YEMEK+SSK
(PROJEDEN APLİKASYON VE UYGULAMA YAPABİLECEK TECRÜBELİ VE REFERANSLI
USTALAR TERCİH EDİLECEKTİR)
DK İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ /İSTANBUL
MURAT SİNAN


--
www.yapiteklif.com
 
İNŞAAT FİRMALARI ARTIK TEKLİFLERİNİ BURADAN ALIYOR.
 
UYGUN FİYATLAR VE HIZLI TEKLİF ALMAK İÇİN
İŞİNİ TANIMLA KEŞİF ÖZETİ VEYA PROJENİ EKLE
 
HEMEN ÜCRETSİZ ÜYE OL..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
WWW.BANAUSTABUL.COM
 
TÜRKİYE'NİN USTA BANKASINA HEMEN KAYDINI YAPTIR.
 
Bu mesajı inşaat sektörü iş ve bilgi platformu olan www.bedavahizmet.com ve www.yapiteklif.com destekli gruba üye olduğunuz için aldınız: Google Grupları "İnsaat-hizmet" inşaat sektörü iş ve bilgi platformu grubu.
Posta göndermek için : insaat...@googlegroups.com
gruba üyeliğinizi sonlandırmak için:
insaat-hizme...@googlegroups.com
Daha fazla seçenek için, http://groups.google.com.tr/group/insaat-hizmet
adresinde bu grubu ziyaret edin

--
www.yapiteklif.com
 
İNŞAAT FİRMALARI ARTIK TEKLİFLERİNİ BURADAN ALIYOR.
 
UYGUN FİYATLAR VE HIZLI TEKLİF ALMAK İÇİN
İŞİNİ TANIMLA KEŞİF ÖZETİ VEYA PROJENİ EKLE
 
HEMEN ÜCRETSİZ ÜYE OL..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
WWW.BANAUSTABUL.COM
 
TÜRKİYE'NİN USTA BANKASINA HEMEN KAYDINI YAPTIR.
 
Bu mesajı inşaat sektörü iş ve bilgi platformu olan www.bedavahizmet.com ve www.yapiteklif.com destekli gruba üye olduğunuz için aldınız: Google Grupları "İnsaat-hizmet" inşaat sektörü iş ve bilgi platformu grubu.
Posta göndermek için : insaat...@googlegroups.com
gruba üyeliğinizi sonlandırmak için:
insaat-hizme...@googlegroups.com
Daha fazla seçenek için, http://groups.google.com.tr/group/insaat-hizmet
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages