Burdur da KERESTE FABRİKASI arıyoruz.

22 views
Skip to first unread message

Kemal Rahmi ŞENER

unread,
Dec 24, 2010, 10:34:47 AM12/24/10
to insaat...@googlegroups.com
Burdur da bir tarihi eser restorasyonu için 200m3 2.sınıf ve 3.sınıf işlenmiş, ebatlanmış kereste ihtiyacımız vardır. Burdur şantiye teslim fiyatı alabilir miyiz.

Saygılarımızla,

--
Kemal Rahmi Şener
İnşaat Yüksek Mühendisi (ODTÜ)
NİLŞEN İNŞAAT TAAHHÜT SAN.TİC.A.Ş.

Merkez:
İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi
Tekinevler Sitesi A Blok 5/2 Kastamonu
Tel   : +90(366) 2123318 - 2123368
Faks: +90(366) 2143140

İstanbul Şubesi:
Barbros Bulvarı İba Blokları 32/10
Balmumcu - Beşiktaş / İstanbul
Tel   : +90(212) 2673175
Faks: +90(212) 2673174

www.nilsen.com.tr
kemal...@nilsen.com.tr
nilsen...@gmail.com

METROKARGO 5357404761 EVDEV EVE TAŞIMACILIK

unread,
Dec 28, 2010, 4:51:24 PM12/28/10
to insaat...@googlegroups.com, mehmet iriş

 

Date: Fri, 24 Dec 2010 17:34:47 +0200
Subject: [yapiteklif.com] Burdur da KERESTE FABR�KASI ar�yoruz.
From: kemal...@nilsen.com.tr
To: insaat...@googlegroups.com

Burdur da bir tarihi eser restorasyonu i�in 200m3 2.s�n�f ve 3.s�n�f i�lenmi�, ebatlanm�� kereste ihtiyac�m�z vard�r. Burdur �antiye teslim fiyat� alabilir miyiz.

Sayg�lar�m�zla,

--
Kemal Rahmi �ener
�n�aat Y�ksek M�hendisi (ODT�)
N�L�EN �N�AAT TAAHH�T SAN.T�C.A.�.

Merkez:
�n�n� Mahallesi Rauf Denkta� Caddesi

Tekinevler Sitesi A Blok 5/2 Kastamonu
Tel   : +90(366) 2123318 - 2123368
Faks: +90(366) 2143140

�stanbul �ubesi:
Barbros Bulvar� �ba Bloklar� 32/10
Balmumcu - Be�ikta� / �stanbul

--
www.yapiteklif.com
 
�N�AAT F�RMALARI ARTIK TEKL�FLER�N� BURADAN ALIYOR.
 
UYGUN F�YATLAR VE HIZLI TEKL�F ALMAK ���N
���N� TANIMLA KE��F �ZET� VEYA PROJEN� EKLE
 
HEMEN �CRETS�Z �YE OL..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
WWW.BANAUSTABUL.COM
 
T�RK�YE'N�N USTA BANKASINA HEMEN KAYDINI YAPTIR.
 
Bu mesaj� in�aat sekt�r� i� ve bilgi platformu olan www.bedavahizmet.com ve www.yapiteklif.com destekli gruba �ye oldu�unuz i�in ald�n�z: Google Gruplar� "�nsaat-hizmet" in�aat sekt�r� i� ve bilgi platformu grubu.
Posta g�ndermek i�in : insaat...@googlegroups.com
gruba �yeli�inizi sonland�rmak i�in:
insaat-hizme...@googlegroups.com
Daha fazla se�enek i�in, http://groups.google.com.tr/group/insaat-hizmet
adresinde bu grubu ziyaret edin
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages