איגוד ספרני יהדות

igud_safranei_yahadut@googlegroups.com

Description

הקבוצה של איגוד ספרני היהדות בישראל. במטרה לחזק את הקשרים בין הספרנים העוסקים ביהדות בארץ, לתת עזרה
בנושאים האלה אחד לשני וכד´

Language

Hebrew (United States)

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group members
can view members
Anyone on the web
can view conversations
Group members
can post
Anyone on the web
can join group