Frazo da Pío Baroja

43 views
Skip to first unread message

Che Partaka

unread,
Nov 6, 2022, 7:13:12 PM11/6/22
to IdoCatal...@googlegroups.com, Idis...@googlegroups.com, posta...@googlegroups.com
"Homal ensemblo trompesas sempre plu bone kam sola homo." (Pío Baroja) 

 (Partaka)


Che Partaka

unread,
Nov 7, 2022, 7:44:48 PM11/7/22
to IdoCatal...@googlegroups.com, Idis...@googlegroups.com, posta...@googlegroups.com
"Serchar unanimeso per violento esas vana laboro." (Pío Baroja) 

 (Partaka) 


 

Che Partaka

unread,
Nov 8, 2022, 6:47:07 PM11/8/22
to IdoCatal...@googlegroups.com, Idis...@googlegroups.com, posta...@googlegroups.com
"Singla homo vidas la mondo sua-maniere." (Pío Baroja) 

 (Partaka)

Che Partaka

unread,
Nov 9, 2022, 7:22:20 PM11/9/22
to IdoCatal...@googlegroups.com, Idis...@googlegroups.com, posta...@googlegroups.com
"Armeo devas esar nulo plusa kam brakio di naciono, nevre l' kapo." 
(Pío Baroja) 

 (Partaka)

Che Partaka

unread,
Nov 10, 2022, 6:22:23 PM11/10/22
to IdoCatal...@googlegroups.com, Idis...@googlegroups.com, posta...@googlegroups.com
"La publiko kredas maxim facile la maxim granda stultaji." (Pío Baroja) 

 (Partaka)

Che Partaka

unread,
Nov 11, 2022, 6:47:23 PM11/11/22
to IdoCatal...@googlegroups.com, Idis...@googlegroups.com, posta...@googlegroups.com
Homo: ento un milimetro super simio, kande ne un centimetro sub porko." 
(Pío Baroja) 

 (Partaka)

Che Partaka

unread,
Nov 12, 2022, 6:40:21 PM11/12/22
to IdoCatal...@googlegroups.com, Idis...@googlegroups.com, posta...@googlegroups.com
"Historio esas brancho di literaturo." (Pío Baroja) 

 (Partaka)

Che Partaka

unread,
Nov 13, 2022, 6:38:11 PM11/13/22
to IdoCatal...@googlegroups.com, Idis...@googlegroups.com, posta...@googlegroups.com
"Vivo di sakrifiki es preske sempre plu agreabla kam vivo di bitresi." (Pío Baroja) 

 (Partaka)

Che Partaka

unread,
Nov 14, 2022, 6:25:34 PM11/14/22
to IdoCatal...@googlegroups.com, Idis...@googlegroups.com, posta...@googlegroups.com
"Mi-anjelo o mi-bestio: homo es animalo stranja." (Pío Baroja) 

 (Partaka)

Che Partaka

unread,
Nov 15, 2022, 6:28:26 PM11/15/22
to IdoCatal...@googlegroups.com, Idis...@googlegroups.com, posta...@googlegroups.com
"Sempre esas simpatiinda ta qua triumfas." (Pío Baroja) 

 (Partaka)

Che Partaka

unread,
Nov 16, 2022, 5:55:16 PM11/16/22
to IdoCatal...@googlegroups.com, Idis...@googlegroups.com, posta...@googlegroups.com
"Vivo es luktado, kruela chasado en qua ni devoras l'uni l'altri." (Pío Baroja) 

 (Partaka)

Che Partaka

unread,
Nov 17, 2022, 6:33:40 PM11/17/22
to IdoCatal...@googlegroups.com, Idis...@googlegroups.com, posta...@googlegroups.com
"Nur la stulti havas mult amiki. La maxim granda nombro de amiki montras la maxima grado en la dinamometro dil stupideso." (Pío Baroja) 

 (Partaka)

Ingrid Suprayan

unread,
Nov 18, 2022, 1:50:21 PM11/18/22
to 'Ila Mesajero' via Idistaro
Forsan Baroja esas justa. Ma la havar poka amiki ne signifikas, ke ulu esus saja!

😜 da Ingrid

Am 18.11.2022 um 00:33 schrieb Che Partaka <ChePa...@hotmail.com>:

"Nur la stulti havas mult amiki. La maxim granda nombro de amiki montras la maxima grado en la dinamometro dil stupideso." (Pío Baroja) 

 (Partaka)

-- 
EN 2022 EVENTAS VIRTUAL IDO-KONFERO INTERNACIONA SINGLA-SATURDIE. PARTOPRENEZ!
--- 
Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes "Idistaro".
Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l'adresse idistaro+u...@googlegroups.com.
Cette discussion peut être lue sur le Web à l'adresse https://groups.google.com/d/msgid/idistaro/AM6P192MB03763D45FC56DF43DD25B877DD069%40AM6P192MB0376.EURP192.PROD.OUTLOOK.COM.

Che Partaka

unread,
Nov 18, 2022, 6:33:56 PM11/18/22
to idis...@googlegroups.com
​Irga-kaze, kara Ingrid, on anke asertas, ke ver amikin 
on kontas, admaxime, per kino de manu-fingri, ka ne? 
Do, kreder havar "mult amiki" ne semblas advere saja, sed kontree. 

 (Partaka) 
P.S. Nulu asistis lua enterigo (quankam lu havis 2000 FB-amiki :-( 

Ingrid Suprayan skribis: 

Che Partaka

unread,
Nov 18, 2022, 6:46:53 PM11/18/22
to IdoCatal...@googlegroups.com, Idis...@googlegroups.com, posta...@googlegroups.com
"Kustumo indikas multe plu kam ideo la karaktero di populo." (Pío Baroja) 

 (Partaka)

Che Partaka

unread,
Nov 19, 2022, 6:50:17 PM11/19/22
to IdoCatal...@googlegroups.com, Idis...@googlegroups.com, posta...@googlegroups.com
"Longa romano esos sempre intersequo de kurta romani." (Pío Baroja) 

 (Partaka)

Che Partaka

unread,
Nov 20, 2022, 7:20:17 PM11/20/22
to IdoCatal...@googlegroups.com, Idis...@googlegroups.com, posta...@googlegroups.com
"Me kredas ke, por eser skriptero, suficas havar ulo dicenda per frazi propra o di altru." (Pío Baroja) 

 (Partaka)

Che Partaka

unread,
Nov 21, 2022, 8:24:18 PM11/21/22
to IdoCatal...@googlegroups.com, Idis...@googlegroups.com, posta...@googlegroups.com
"Krueleso, quale stupideso, quante plu ornita, tante plu abomininda." 
(Pío Baroja) 

 (Partaka)

Che Partaka

unread,
Nov 22, 2022, 7:05:11 PM11/22/22
to IdoCatal...@googlegroups.com, Idis...@googlegroups.com, posta...@googlegroups.com
"Maxim multa homi natas en l'oceano dil vulgareso." (Pío Baroja) 

 (Partaka)

Che Partaka

unread,
Nov 23, 2022, 7:05:23 PM11/23/22
to IdoCatal...@googlegroups.com, Idis...@googlegroups.com, posta...@googlegroups.com
"Ni lasez a la stupidi la konkluzi." (Pío Baroja) 

 (Partaka)

Che Partaka

unread,
Nov 24, 2022, 7:15:17 PM11/24/22
to IdoCatal...@googlegroups.com, Idis...@googlegroups.com, posta...@googlegroups.com
"Lu esis homo kurajoza lor afrontar danjeri, ma febl-anma koram enoyi." 
(Pío Baroja) 

 (Partaka)

Che Partaka

unread,
Nov 25, 2022, 7:02:27 PM11/25/22
to IdoCatal...@googlegroups.com, Idis...@googlegroups.com, posta...@googlegroups.com
"La kontagio dil prejudiki miskredigas, multa-foye, ke existas difikultaji en aferi, qui fakte esas nule difikulta." (Pío Baroja) 

 (Partaka)

Che Partaka

unread,
Nov 27, 2022, 7:38:21 PM11/27/22
to IdoCatal...@googlegroups.com, Idis...@googlegroups.com, posta...@googlegroups.com
"On asertas ke l' filozofo Averroes ofte klamis: Quala sekto, ta dil kristani, qui manjas sua propra Deo!" (Pío Baroja) 

 (Partaka)

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages