Levelekre adott válaszaim

4 views
Skip to first unread message

Bela Liptak

unread,
Sep 4, 2022, 3:41:51 PM9/4/22
to hungari...@googlegroups.com

 

Alább mellékelem néhány HL levélre küldött olyan válaszomat melyek másokat is érdekelhetnek:

 

Mennyi Paks2 ára?

 

Paks2 árának jobb érzékelése céljából alább leirom a 2022-es év  magyar költségvetésénk pár adatát  €MM-ben (€MM= Miliárd Euro):

 

·         Az állam teljes évi kiadásai:  71.2 €MM

·         Az állam teljes évi bevétele:  60.3 €MM

 

2014-ben, Paks2  magyar befektetése 2.5 €MM , orosz kölcsöne 10 €MM volt, amihez hozzáadódik 21 éven keresztül az évi 4%-os kamat (ami titkositott és  egyes források 4.95%-ra teszik) ami  5.10 €MM. Szintén hozzáadódik az üzemanyag, biztositás, a 4 öreg reaktor biztonságos  leállitásának, az elhasznált üzemanyag elraktározásának és a költségvetés túlfutásának összegei, melyek hozzávetőlegesen 8 €MM-ot tesznek ki. Tehát 2014-es Euróban számolva.  az összköltség 25.6 €MM. Persze 2014 óta a Forint értéke 16.4%-ot zuhant (250 helyett 411 Forinba kerül ma egy Euro), igy a mai Forint árfolyam szerint 30 €MM körüli összegbe kerülhet Paks2, ha valaha megépül.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Az ukrajnai orosz agresszió hogyan érinti a klimaváltozás elleni harcot?

Attól féltünk, hogy a háború eltereli majd a figyelmet a felmelegedésről, de úgy tünik, hogy  ellenkezőleg, - azzal hogy megemelte a fosszilis energia árát és mivel sokan a "zsebükkel szavaznak" -, terjed a zöld energia használata. Ez eredményezte, hogy az amerikai közvélemény kutatásai szerint, ma már fontosabbnak tartják az emberek a felmelegedés elleni harcot, mint példáúl Trump megbüntetését. Ezt mutatja az is, hogy a 40 millió lakosú California $54 milliárdot, lakosonként $1,350-at (fél millió Forintot) szavazott meg e célra és betiltotta példáúl azt, hogy az olaj ipar úgy préseljen ki több olajat a kimerült kutakból, hogy azokba széndioxidot pumpál, - miközben azt  hazudja, hogy ez hasznos, mert ez a széndioxid föld alatti raktározását jelenti -, persze csak addig amig ki nem nyomtak onnan minden olajat.

         Egyelőre a legtöbbet Európa teszi az orosz függőség felszámolásáért (Magyarország sajnos nem). Ma az EU 80 billió tonna földgázat fogyaszt és abból 30 jön Oroszországból. A függőség felszámolása fontos, mert különben (a földgáz szállitás leállitásával) zsarolhtnak az oroszok. Sok Hasznost lépést tett máris  téren az EU, mint példáúl a németek olyan - a tengeren úszó - LNG terminált épitenek, mely egymaga biztositja fogyasztásuk 6%-át, de ami ennél sokkal fontosabb, olyan lesz a terminál, hogy átállitható napenergiával termelt és cseppfolyósitott hidrogén szállitására. Igy ez lesz (egyenlőre) a világ legnagyobb hidrogén terminálja, hol az ingyenes napenrgiával termelt és vizzé égő hidrogént tudják majd fogdni a világ napos orzágaiból.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

56-os Naplóm:

Sajnos 56-os Naplóm  "filmesitése" alig döcög, ugyan a fiatalok nagyon igyekeznek, de szerintem nem lesz belőle semmi. Naplóm újabb kiadásai az alábbi időpontokban jelentek meg:

2001-ben angolúúl, paperback kiadás:: Texas A&M: "A Testament of Revolution" (https://www.ebay.com/itm/363924696688)

2011-ben Észt nyelven  "35 Päeva" (www.apollo.ee/35-paeva.html)

2017-ben magyarúl:  Kairosz Kiadó "1956 Akkor és Ma" (http://www.kairosz.hu/contactus)

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kiss Sándor 1968-Március 15.-i beszéde: New Brunswickon:

Egyetértek, de sajnos én ezt a beszédet nyomtatásban nem láttam, hangfelvételen nem hallottam, könyvben nem olvastam és ma már kevesen élünk, akik hattották, de azért még 58 év után is emlékszem pár gondolat-foszlányára:

Azzal kezdte elődását, hogy 500 éve  magyarság száma annyi volt, mint az angoloké, a legnagyobb nemzetek  sorában foglalunk helyet Kelet és Nyugat választóvonalán, melyet védve meg testvérharcainkban elvéreztünk. Emlékszem arra, hogy rövid bevzetőjében emlitette Horthy szerepét.

·         1944 június 20: Kétségbe vonta, hogy a Magyar Zsidó Tanács csak ezen a napon értesitette Auschwitzről.

·         1944 július 6: Pestre rendelte Koszorús Ferenc páncélos hadosztályát mely a város elhagyására kényszeritette az Eichman kommandót és hozzájárult a fővárosban összezsúfolódott cca. negyed millió zsidó állampolgár túléléséhez.

·         1944 Július 16: Eredménytelenül kérte a nagyhatalmakat, hogy fogadják be a magyar zsidóságot, megigérve, hogy az evakuálását ő elintézi.

·         1944 október 11: Moszkvába küld egy delegációt mely ott aláirja a fegyversünetet, hadat üzen Németországnak, majd október 15-én a rádió beolcvassa Horthy fegverszüneti parancsát.

·         1944 Október 15-én egy SS különitmény, zsarolási céllal elrabolta még élő fiát Miklóst, azt követelve, hogy vonja visza fegyverzüneti parancsát és nevezze ki Szálasi Ferencet minisztereelnöknek.

·         1944 Október 16 Horthy kinevezte Szálasit és visszavonta a fegyverszüneti parancsát.

Úgy rémlik, hogy Kiss Sándor a maga szerepéről csak annyit emlitett, hogy a nyilasok le tartóztatták, - mint a fegyveres ellenállás egyik szervezőjét -, és hogy kinzásuk embertelen volt. Ilyen volt a tüzes parázson járatás, mely azt eredményezte, hogy még kiszabadulásakor is a talpán létrejött, 2 centi vastag és keményre sült vérrétegen járt.

 

Úgy rémlik, hogy beszédének fő témája a felszabadulás utáni magyar jövő helyes formálása és abban a demokrácia kiépitése volt. Az ezekkel kapcsolatos gondolatait, - biztos, hogy pontatlanúl -, de legjobb tudásom szerint alább idézemban:

·         A dermokrácia alapigénye egy a pártok feletti és az össztársadalom által népszavazással támogatott Alkotmány létrehozása.

·         A másik alapigény, a választókban annak a hitnek az elültetése, hogy jövőjüket önmaguk formálják  és ezért érdemes elmenni szavazni. Ő ezért dolgozott a népfőiskolák létrehozásán, mert szerinte ez a hit Magyarországon autokráciák és diktatúrák emlékei miatt nem létezik.

·         A harmadik alapigény, hogy a választók ne a pártok propgandája alapján szavazzanak, hanem pártfüggetlen tények birtokában, amihez elengedhetetlen a szabad ajtó. Azt pedig, hogy a kormány eleget tegyen az alkotmányos törvényeknek, azt a független biróságoknak kell biztositaniuk.

·         Fontosnak tartotta, hogy minden választó szavazatának ugyanannyi súly legyen, másszóval a pénznek ne legyen szerepe a választások kimenetelében, mert a jelöltek a kampány kasszájukba cak az államtól kaphatnak pénzt és igy gazdag személyek vagy érdekcsoportok anyagi befolyást nem gyakorolhatnak a jelöltre.

·         Hangsúlyozta, hogy az egészséges demokrácia támogatja a szabad versenyt, de progressziv adójával egyben megvéd attól, hogy a társadalom rétgei szétváljanak és létrejöjjenek egészségtelenül gazdag illerve bűnösen szegény rétegek. Persze a korrupciótól vagy adócsalástól való védelmet a független biróságoknak kell biztositaniuk.

·         Kiss Sándor talán legfontosabbnk azt tartotta, hogy az alkotmányos demokrácia felszámolja a "másságtól" való félelmet, tehát a más nemzetiségűek, másként gonolkozók, más vallásúak, más bőrszinüek, más szekszuális orientáviójúak vagy kultúrájúak megkülönböztetsét. Figyelmeztetett arra is, hogy ma már ritka a "tiszta vérű" magyar és arra is, hogy magyarrá nem a lakhely, hanem a kultúra teszi az embert, az  fantasztikus kukltúra, mely a multban is beolvasztotta a bevándorlókat (egyedülállóan árnyalatos nyelvünk, népdalaink, tradcióink mellett példaképeink Liszttől Aranyig, bartóktól Adyig, Munkácsytól Madáchig...), vagy ahogyan azt Édesapám momdta: a "röghatás".

 

Hát én nagyjából ennyire emlékezem Sanyi előadásából, de ezekre sem biztosan.

 

Lipták Béla

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages