Hr Tuyển dụng

hr-tuyendung@googlegroups.com

Description

Đây là nhóm dành cho các Hr giúp đỡ nhau trong mảng tuyển dụng và các mảng khác liên quan.

Language

Vietnamese

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group owners and managers
can view members
Group members
can view conversations
Group members
can post
Anyone on the web
can ask to join group