Headhunter

Contact owners and managers
headhunter_vn@googlegroups.com

Description

Group dành cho các Headhunter Việt Nam. Group chỉ trao đổi các vấn đề về:
1. Làm quen, networks.
2. Hợp đồng tuyển dụng khó cần hỗ trợ (tự đàm phán % nội bộ)
3. Chia sẻ kinh nghiệm

Language

English (United States)

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group owners and managers
can view members
Group members
can view conversations
Group members
can post
Anyone on the web
can ask to join group