עלות הקמת אתר חופש המידע הממשלתי

37 views
Skip to first unread message

Ori Hoch

unread,
Sep 23, 2014, 3:20:51 AM9/23/14
to hasa...@googlegroups.com
קיבלתי תשובה לעלות הקמת אתר חופש המידע הממשלתי (foi.gov.il)

למי שלא מכיר זה אתר שלמעשה נותן מענה דומה לתביא ת'דאטה רק יותר מסובך

עלות ההקמה הייתה... 375,000ש"ח

כמה הייתה עלות ההקמה של תביא ת'דאטה?

Mor Rubinstein

unread,
Sep 23, 2014, 8:22:05 AM9/23/14
to hasa...@googlegroups.com
זו שאלה קצת סבוכה כי חוץ מלתמחר את שעות האדם שיהודה השקיע בדבר הזה, אתה גם צריך לחשב את שעות האדם של הבריטים שבנו את זה... 
אני מניחה אבל שזה כנראה עדיין היה יוצא יותר זול...

מור

Adam Kariv

unread,
Sep 23, 2014, 8:30:20 AM9/23/14
to מור רובינשטיין, hasadna11
אבל alivateli היתה קיימת כשמשרד המשפטים החליט לפתח מערכת מאפס במקום להשתמש במוצר מדף... כך ששעות העבודה של הבריטים בכל מקרה הן לא פקטור.

אדם

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "הסדנא לידע ציבורי" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to hasadna11+...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Ira Abramov

unread,
Sep 23, 2014, 8:43:31 AM9/23/14
to Adam Kariv, מור רובינשטיין, hasadna11
ומה עם תשתית הכבישים והחשמל שהבריטים הקימו? ופסי הרכבת שהקימו הטורקים? והקומפיילרים של סטולמן?

Adam Kariv

unread,
Sep 23, 2014, 9:05:09 AM9/23/14
to Ira Abramov, מור רובינשטיין, hasadna11
שלא לדבר על הרומאים!

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages