מפת היזמות החברתית של ישראל

26 views
Skip to first unread message

Avner Kantor

unread,
Sep 16, 2014, 3:10:55 AM9/16/14
to hasa...@googlegroups.com
רעיון יפה. הסדנא עדיין לא שם

אבנר

Avner Kantor

unread,
Sep 16, 2014, 3:13:43 AM9/16/14
to hasa...@googlegroups.com
בעיקר מעניין לראות אלו יוזמות ממוקמות מחוץ למדינת תל אביב.

benny daon

unread,
Sep 16, 2014, 6:13:03 AM9/16/14
to Avner Kantor, hasa...@googlegroups.com
הסדנא על המפה, רק שהמפה הזאת לא מעודכנת.

בכלל, אם הם רוצים שמישהו ישקיע את הזמן ויכניס את הארגון שלו שיתנו גם ממשק נתונים...

בני


--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "הסדנא לידע ציבורי" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to hasadna11+...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.--

"כְּרֹעֶה, עֶדְרוֹ יִרְעֶה, בִּזְרֹעוֹ יְקַבֵּץ טְלָאִים, וּבְחֵיקוֹ יִשָּׂא; עָלוֹת, יְנַהֵל." (ישעיהו הנביא).

http://yeda.us/daonb
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages