Contestació d´un parlamentari

1 view
Skip to first unread message

acampadasants extenent lalluita

unread,
Jun 28, 2011, 4:45:07 PM6/28/11
to Habitatkampsants
Vaig escriure a varis parlamentaris fent preguntes

Aqui una constestació dels verds

Eugeni 28- juny- 2011

OS REENVIO UN DOCUMENTO DE PROPUESTAS QUE YA SE HAN ESTADO DEFENDIENDO
EN EL PARLAMENTO QUE CONINCIDEN CON PROPUESTAS DEL MOVIMEINTO 15M.

¿ EN QUE ESTA FALLANDO LA IZQUIERDA? SI LLEVA TIEMPO REIVINDICANDO
MUCHAS COSAS QUE PEDIMOS LOS INDIGNADOS DEL MOVIMIENTO 15M.

¿SON LOS MEDIOS DE CUMUNICACIÓN QUE NO DEJAN QUE LLEGUE EL MENSAJE,
JUNTO CON LA FALTA DE INGENIO PARA HACER LLEGAR LAS PROPUESTAS AL
PUEBLO?

A TOTS ELS ADHERITS I ADHERIDES, AMICS I AMIGUES D’ICV
Benvolgut company, benvolguda companya

Em poso en contacte amb tu per fer-te arribar un document de treball
que hem el·laborat sobre les propostes del moviment del 15M i
Democràcia Real Ja.

Aquest document és un recull de les principals accions que ICV-EUiA ha
impulsat en els darrers anys i que en bona mesura coincideixen amb
algunes de les demandes concretes d'aquest moviment.

Entenem que pot ser una bona guia de treball i pot servir per fer
pedagogia en els teus entorns més immediats, i també creiem que serà
d'utilitat per aquells i aquelles que esteu participant activament en
les assembleas locals i de barri.

A partir d'aquest document també crearem diferents aplicacions en
format audiovisual sobretot per difondre-ho a través de la xarxa que
us farem arribar properament.

Atentament,

Marc Rius
Secretari de comunicació d’ICV

Iniciativa per Catalunya Verds
Passatge del Rellotge, 3 08002 Barcelona
Telèfon 93 301 06 12

mr...@iniciativa.cat

www.iniciativa.cat

Font principal *************** Important*************
http://acampadadesants.org/fitchers/Guia militants ICV i propostes
moviment 15M.pdf

Dació en pagament
La dació en pagament és una proposta sorgida de la societat civil, que
ICV-EUiA i altres partits de l'esquerra han portat al Congrés i al
Parlament a
petició de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.
13.4.2010 El congrés aprova que el govern faci un estudi per aplicar
la
dació en pagament de manera immediata. Una proposició d'ICV-EUiA,
recolzada també per ERC i BNG va forçar que el text fos aprovat amb
modificacions, per CiU, PP, PNB i el grup mixt (tots els grups excepte
el
PSOE), mitjançant una esmena transaccional que insta a fer un estudi
d'impacte d'aquesta mesura.
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/D/D_372.PDF#page=
33

Tot i que es va aprovar que al passat mes de setembre s'havia de fer
públic el resultats de l'estudi, el Govern de l'Estat ha incomplert el
mandat
del Congrés i no ha fet l'estudi.

05.04.2011 Sol·licitud de creació d'una Subcomissió d'anàlisis i
possible
reforma del sistema hipotecari espanyol, va ser aprovada. La
Subcomissió està treballant i a finals d'any ha de presentar un
informe
valorant la figura de la dació en pagament.
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/D/D_558.PDF#page=
6

Contra les clàusules abusives a les hipoteques, els embargaments i
l'especulació
22.2.2011 Proposició de llei per evitar embargaments, desnonament
exprés i contra les clàusules abusives de les hipoteques Va ser
rebutjada
per CiU, PP i PSOE. Enllaç amb la proposició de llei:
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_152-
01.PDF#page=1
08.04.2008 Proposta de recàrrec en l'IBI als habitatges desocupats per
incentivar el lloguer assequible i castigar l'especulació. Va ser
rebutjada
per CiU, PP, PSOE.
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_058-
01.PDF#page=1

07.01.11. Proposició de llei per presentar al Congrés dels Diputats
contra
el sobreendeutament personal i familiar, i de protecció enfront
procediments
d'execució que afecten l'habitatge habitual.

2/06/11. Presentació d'una moció al Parlament sobre la política
d'habitatge, que va ser parcialment aprovada. En la moció ICV-EUiA
proposa mantenir i ampliar a l'exercici 2011 mesures com: les
prestacions per
ajuts al pagament de lloguer i quotes hipotecàries, per evitar que les
persones
i famílies en dificultats no perdin l'ús del seu habitatge, entre
d'altres.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

01.06.2009 Que les persones a l'atur no puguin ser embargades ni
desnonades del seu habitatge. ICV-EUiA va presentar una Proposició no
de
Llei sobre mesures urgents per evitar l'execució de l'embargament
d'habitatges
de treballadors a l'atur.
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/D/D_221.PDF#page=

acampadasants extenent lalluita

unread,
Jun 28, 2011, 4:51:13 PM6/28/11
to Habitatkampsants
http://acampadadesants.org/fitchers/Guia%20militants%20ICV%20i%20propostes%20moviment%2015M.pdf

On 28 jun, 22:45, acampadasants extenent lalluita
> Font principal *************** Important*************http://acampadadesants.org/fitchers/Guiamilitants ICV i propostes
> moviment 15M.pdf
>
> Dació en pagament
> La dació en pagament és una proposta sorgida de la societat civil, que
> ICV-EUiA i altres partits de l'esquerra han portat al Congrés i al
> Parlament a
> petició de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.
> 13.4.2010 El congrés aprova que el govern faci un estudi per aplicar
> la
> dació en pagament de manera immediata. Una proposició d'ICV-EUiA,
> recolzada també per ERC i BNG va forçar que el text fos aprovat amb
> modificacions, per CiU, PP, PNB i el grup mixt (tots els grups excepte
> el
> PSOE), mitjançant una esmena transaccional que insta a fer un estudi
> d'impacte d'aquesta mesura.http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/D/D_372.PDF#page=
> 33
>
> Tot i que es va aprovar que al passat mes de setembre s'havia de fer
> públic el resultats de l'estudi, el Govern de l'Estat ha incomplert el
> mandat
> del Congrés i no ha fet l'estudi.
>
> 05.04.2011 Sol·licitud de creació d'una Subcomissió d'anàlisis i
> possible
> reforma del sistema hipotecari espanyol, va ser aprovada. La
> Subcomissió està treballant i a finals d'any ha de presentar un
> informe
> valorant la figura de la dació en pagament.http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/D/D_558.PDF#page=
> 6
>
> Contra les clàusules abusives a les hipoteques, els embargaments i
> l'especulació
> 22.2.2011 Proposició de llei per evitar embargaments, desnonament
> exprés i contra les clàusules abusives de les hipoteques Va ser
> rebutjada
> per CiU, PP i PSOE. Enllaç amb la proposició de llei:http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_152-
> 01.PDF#page=1
> 08.04.2008 Proposta de recàrrec en l'IBI als habitatges desocupats per
> incentivar el lloguer assequible i castigar l'especulació. Va ser
> rebutjada
> per CiU, PP, PSOE.http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_058-
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages