Μόνιμοι υπότιτλοι σε ταινία .avi

1 view
Skip to first unread message

giannis

unread,
Feb 26, 2010, 9:13:54 AM2/26/10
to
��� ��� ������ (avi) ��� �� ������ �� ���� ���������� (srt)
��� ���� �� ����������� ��� avi ������ �� ���� ����������
��������������.
����������� �� Auto Gordian Knot ���� ��� ������� ��
������ .avi , ��� ��������� �� ���������� ������ (�� �� ����
����� ) ���� ��� ��������� , ������ ��� �� ��� ����
���� ���� ������� �� �� ������ .avi !!!
��� ������������ ��� version 2.55.

��������� ��� �� ��� ����;
������� ������ ���� ��������� ��� �� ����� ����
�� �������;


giannis

unread,
Feb 26, 2010, 9:16:28 AM2/26/10
to
> ������ .avi , ��� ��������� �� ���������� ������ (�� �� ����
> ����� ) ���� ��� ��������� , ������ ��� �� ��� ����

����� �� srt ������ ��� ����� "subtitle track"


John

unread,
Feb 27, 2010, 2:01:15 AM2/27/10
to

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ AVIAddXSubs

http://www.calcitapp.com/AVIAddXSubs.php


οΏ½.

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ Fri, 26 Feb 2010 16:13:54 +0200, "giannis"
<zzzin...@freemail.gr> οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½:

>οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ (avi) οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ (srt)
>οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ avi οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
>οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½.
>οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ Auto Gordian Knot οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½
>οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ .avi , οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ (οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
>οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ ) οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ , οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
>οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ .avi !!!
>οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ version 2.55.
>
>οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½;
>οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
>οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½;
>

Andreas K.

unread,
Feb 27, 2010, 6:42:54 AM2/27/10
to

� "John" <jo...@somewhere.org> ������ ��� ������
news:omgho55ivvb7vb6oe...@4ax.com...
>
> ���� ���� ���� �� ����� ��� ����� �� AVIAddXSubs
>
> http://www.calcitapp.com/AVIAddXSubs.php
>
>
> �.
>
�� AVIAddXSubs ��� ����� ��� ������������ (�����������) ���� "�����������"
���� ����������, ������� ���� �������, �� ������ ����� ��� � ������ ������
�� ����� DVD players ���� ��� ������ �� �/� ����� �� ���������� .srt.
�� ��� ���� �������, ���� �� � giannis ����� ���������� ����������, �� �����
��� �������� ��� ������ �� �����������, ���� �������� ����� �� "AviSub".

������� �.


giannis

unread,
Feb 28, 2010, 5:08:42 AM2/28/10
to
������ �� �������� ���� ��� ������� �� .srt ���.
���� ��� �������� ��� �������� ��� ���� ����� ��
��������� WinAVI Video Converter v.10

� "Andreas K." <gavroche@_freemail.gr> ������ ��� ������
news:hmb0g1$26ml$1...@ulysses.noc.ntua.gr...

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages