Składki członkowskie PTTK

6 views
Skip to first unread message

Klub Turystyki Górskiej GRAŃ z Olsztyna

unread,
Mar 30, 2020, 3:40:12 PM3/30/20
to Klub Turystyki Górskiej GRAŃ z Olsztyna
W związku ze zbliżającym się terminem opłaty składek członkowskich uprzejmie informujemy, że opłata składki oznacza nie tylko potwierdzenie członkostwa w PTTK, ale także zawarcie umowy ubezpieczeniowej ważnej od daty opłacenia składki.
 
W związku z tym, że 31 marca kończy się ważność legitymacji i ubezpieczenia, Zarząd Oddziału PTTK sugeruje następujący sposób postępowania:
 
– opłacenie składki przelewem na konto Oddziału z zaznaczeniem w polu "tytuł wpłaty" nazwiska i rodzaju składki w następujący sposób:  Jan Kowalski N *), Zofia Wiśniewska U, Klaudia Kwiatkowska M,

–  wpłaty dokonywane przez zarządy kół i klubów za grupę członków powinny mieć następujący opis w polu "tytuł wpłaty": nazwę koła/klubu, liczbę opłat N *), U i M. Do biura należy w takim przypadku dostarczyć listę osób opłacających składki zgodną z danym przelewem.

– odbiór znaczków członkowskich nastąpi w biurze oddziału po ustaniu obostrzeń w związku z epidemią.


Przypominamy wysokość składek:
– normalna – 65 PLN.
– ulgowa -  40 PLN.
– młodzieżowa – 30 PLN.


Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages