Giai Phap Doanh Nghiep

gpdn@googlegroups.com

Description

Thônng tin doanh nghiệp và các giải pháp ứng dụng trong quản lý doanh nghiệp

Language

Vietnamese (Vietnam)

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group owners and managers
can view members
Anyone on the web
can view conversations
Group members
can post
Anyone on the web
can join group