Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing

giaiphapdieuhanh@googlegroups.com

Description

Thông tin liên tục về các dự án công nghệ thông tin, mobile apps,... cần thực hiện.
Các thông tin dự án tại đây được thu thập tự động. Vì vậy, quý đồng nghiệp tự chủ động liên hệ với người có nhu cầu nhé.
Cập nhật thông tin dự án thường xuyên vì vậy tham gia group để nhận tin tự động nhé.

Language

English (United Kingdom)

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group members
can view members
Anyone on the web
can view conversations
Group members
can post
Anyone on the web
can join group