Frisbee na Letné – pondělí

7 views
Skip to first unread message

Petra

unread,
Jun 4, 2011, 12:45:33 PM6/4/11
to fri...@googlegroups.com
Ahoj,
našla jsem tuhle googleskupinu na stránkách Vyšehradu, třeba to bude fungovat...

Přijďte na tradiční pondělní frisbee na Letné! Snažíme se se Srnem, Matem, Slancem a dalšími hrát pravidelně frisbee. Je nás ale většinou málo... přijďte taky!

Místo: tam, jak se hrávalo s oddílem, někde tady: http://www.mapy.cz/s/en4
Čas: tohle pondělí (6. 6.) od 16:30

Prosím, napište mi, kdo máte zájem přijít, ať vím, s kým můžu počítat na koho se mám těšit;-)!

Petra (Ještěrka)

moje.po...@post.cz

unread,
Jun 5, 2011, 2:22:18 PM6/5/11
to fri...@googlegroups.com
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "frisko" group.
To post to this group, send email to fri...@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to frisko+un...@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/frisko?hl=en.

Ondrej Valenta

unread,
Jun 6, 2011, 2:32:13 AM6/6/11
to fri...@googlegroups.com

Ahoj, 

je prima vědět, že ještě žijete ;-) Dneska to přijdu zkusit taky, ale dorazím nejspíš později než v těch 16:30...

Mějte se, 
Ondra------------ Původní zpráva ------------
Od: Petra <xJeli...@seznam.cz>
Předmět: [frisbee] Frisbee na Letné - pondělí
Datum: 04.6.2011 18:45:40
---------------------------------------------

Petr Turek

unread,
Jun 8, 2011, 11:08:43 AM6/8/11
to fri...@googlegroups.com

v principu bych chodil, ale

- 16:30 je na mne dost brzo
- 13.6. budu v Hradci, prijedu urcite nejdrive kolem pate a ma ucast tento den je znacne nepravdepodobna

Tatouch

______________________________________________________________
> Od: "Petra" <xJeli...@seznam.cz>
> Komu: fri...@googlegroups.com
> Datum: 04.06.2011 18:45


> Předmět: [frisbee] Frisbee na Letné - pondělí
>

Mikoláš Volek

unread,
Jun 8, 2011, 4:29:06 PM6/8/11
to fri...@googlegroups.com
Hrajeme pravideln� s kamar�dy ultimate na podobn�m m�st�, jen o jednu
louku vedle - http://www.mapy.cz/s/hAw -, taky v pond�l�, o dv� hodiny a
kus pozd�ji, ca. od 19 hodin. Co prov�st merger?

Ahalbert

Dne 8.6.2011 17:08, Petr Turek napsal(a):


>
> v principu bych chodil, ale
>
> - 16:30 je na mne dost brzo
> - 13.6. budu v Hradci, prijedu urcite nejdrive kolem pate a ma ucast tento den je znacne nepravdepodobna
>
> Tatouch
>
> ______________________________________________________________
>> Od: "Petra"<xJeli...@seznam.cz>
>> Komu: fri...@googlegroups.com
>> Datum: 04.06.2011 18:45

>> P�edm�t: [frisbee] Frisbee na Letn� - pond�l�
>>
>> Ahoj,
>> na�la jsem tuhle googleskupinu na str�nk�ch Vy�ehradu, t�eba to bude
>> fungovat...
>>
>> P�ij�te na tradi�n� pond�ln� frisbee na Letn�! Sna��me se se Srnem,
>> Matem, Slancem a dal��mi hr�t pravideln� frisbee. Je n�s ale
>> v�t�inou m�lo... p�ij�te taky!
>>
>> M�sto: tam, jak se hr�valo s odd�lem, n�kde tady: http://www.mapy.cz
>> /s/en4
>> �as: tohle pond�l� (6. 6.) od 16:30
>>
>> Pros�m, napi�te mi, kdo m�te z�jem p�ij�t, a� v�m, s k�m m�u
>> po��tat na koho se m�m t�it;-)!
>>
>> Petra (Je�t�rka)

petr

unread,
Jun 10, 2011, 5:00:47 AM6/10/11
to frisko
19h je paradni cas, dostupnej i pro pracujici:) zkusim se zucastnit!
petr


On Jun 8, 4:29 pm, Mikoláš Volek <miko...@volek.cz> wrote:
> Hrajeme pravideln s kamar dy ultimate na podobn m m st , jen o jednu
> louku vedle -http://www.mapy.cz/s/hAw-, taky v pond l , o dv hodiny a
> kus pozd ji, ca. od 19 hodin. Co prov st merger?
>
> Ahalbert
>
> Dne 8.6.2011 17:08, Petr Turek napsal(a):
>
>
>
> > v principu bych chodil, ale
>
> > - 16:30 je na mne dost brzo
> > - 13.6. budu v Hradci, prijedu urcite nejdrive kolem pate a ma ucast tento den je znacne nepravdepodobna
>
> > Tatouch
>
> > ______________________________________________________________
> >> Od: "Petra"<xJelinko...@seznam.cz>
> >> Komu: fri...@googlegroups.com
> >> Datum: 04.06.2011 18:45
> >> P edm t: [frisbee] Frisbee na Letn - pond l
>
> >> Ahoj,
> >> na la jsem tuhle googleskupinu na str nk ch Vy ehradu, t eba to bude
> >> fungovat...
>
> >> P ij te na tradi n pond ln frisbee na Letn ! Sna me se se Srnem,
> >> Matem, Slancem a dal mi hr t pravideln frisbee. Je n s ale
> >> v t inou m lo... p ij te taky!
>
> >> M sto: tam, jak se hr valo s odd lem, n kde tady:http://www.mapy.cz
> >> /s/en4
> >> as: tohle pond l (6. 6.) od 16:30
>
> >> Pros m, napi te mi, kdo m te z jem p ij t, a v m, s k m m u
> >> po tat na koho se m m t it;-)!
>
> >> Petra (Je t rka)
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages