Tanio już było. Rząd będzie musiał zdecydować, komu odebrać wsparcie

Contact owners and managers
I76k9kuTURBXy81MjdkN2ZiNC1iMTNhLTQzMDAtOTMyZC00MDc0NDFjNGZiN2YuanBlZ5GVAs0CZwDDw94AAaEwBQW kolejnym roku nie doświadczymy spektakularnego odbicia, jak po pandemii, gdyż gospodarka urośnie tylko o 2 proc. taka dynamika nie pozwoli na rolowanie długu przy jednoczesnym spadku zadłużenia w relacji do PKB. Tym bardziej że potrzeby pożyczkowe są ogromne
Chociaż Rada Polityki Pieniężnej po raz drugi z rzędu litościwie powstrzymała się od podniesienia stóp procentowych, szybko nie wrócimy do czasów taniego pieniądza. Według najnowszej projekcji Narodowego Banku Polskiego średnioroczny wzrost cen jeszcze w 2024 r. sięgnie 6 proc., więc będzie istotnie wyższy od celu. Ledwie kwartał wcześniej NBP prognozował na 2024 r. jedynie 4 proc. W przyszłym roku, według centralnej ścieżki projekcji, ceny urosną o ponad 13 proc. Inflacja znajdzie się w okolicach celu najwcześniej w 2025 r., a więc jeszcze co najmniej dwa lata będziemy musieli funkcjonować w świecie wysokich stóp i drogiego pieniądza.
W takim świecie trwać będzie nie tylko Polska. Według NBP w przyszłym roku stopy procentowe EBC sięgną ponad 3 proc. i utrzymają się na tym poziomie co najmniej do końca 2025 r. To spora zmiana, zważywszy na to, że przez ostatnich kilka lat znajdowały się poniżej zera. Może to zaboleć państwa z południa Europy, których dług publiczny daleko przekracza roczny produkt krajowy. Fed i Bank Anglii mają podnieść stopy do ponad 5 proc. na początku roku i jeszcze na koniec 2025 r. będą one sięgać przeszło 4 proc. Oczywiście banki centralne gospodarek wschodzących – takich jak Polska – będą musiały prowadzić znacznie bardziej jastrzębią politykę, by uniknąć odpływu inwestorów.
#INFLACJA #KRYZYSGOSPODARCZY #POMOCSPOŁECZNA

No conversations yet

It's all quiet here. Please check back later.