Google patent on devanagari script handwritten recognition

10 views
Skip to first unread message

connectask (सागर क्षेत्री)

unread,
Jan 23, 2019, 11:56:01 AM1/23/19
to FOSS Nepal
Dear All,

I found a discussion going on fb by Dr. Laxmi Prasad Khatiwada.

कृत्रिम बुद्धिका सहायताले देवनागरी हस्तलिपि कम्प्युटरले पढ्ने Devanagari handwritten recognition को Patent गुगल इन्क अमेरिकाले लिइसकेको छ । हामीकहाँ त ASDFG लेख्दा कम्प्युटरले "बकमान" देखायो भने पुग्यो । वार्षिक ४६ अरव रुपैयाँ सञ्चारमा खर्च हुन्छ । तर सरकारी कामकाजको भाषामा सूचना प्रविधिको पहुँच बनाउन नेपाली मो. रू. १ (रुपैयाँ एक मात्र) पनि खर्च गर्दैन सरकारले । योजना आयोगमा बसेका विद्वान योजनाविद् लाई त Devanagari handwritten recognition सरकारलाई चाहिन्छ भन्ने कुरा थाहा पनि छैन क्यारे । यसको महत्वको त के कुरा यसको अर्थसमेत थाहा छ कि छैन । इम्बोस्ड नम्बर त कास्टिङ मात्र हो । नापीको नक्सा, लोकसेवा आयोगको परिक्षा प्रणाली, नो योर कस्टमर (KYC),शहरी विकासको नेटवर्क, मालपोतको अभिलेख समेत रोमनमा लेख्ने योजना पास भएको कुरा कहिले सार्वजनिक भएर फेसबुक र ट्विटरमा गफ चुट्नेहुन् नेपाली मानुष । सूचना प्रविधिको उपनिवेश बनिसक्यो नेपाल । हेरौँ पशुपतिले देश कहिलेसम्म चलाउछन् ।

Do we need to have serious concern on this?
Devnagari_Script_OCR_Patent_by_google.jpg

Rupak Ghimire

unread,
Jan 23, 2019, 1:08:56 PM1/23/19
to foss-...@googlegroups.com
नमस्कार,
Yes community can contribute on this by various means.

यसमा आ-आफ्नो तर्फ बाट सरकारी निकायहरुलाई सकेको सहयोग गर्न सकिन्छ, जस्तै- हामीले काम गर्ने निकायहरुमा (जस्तै मालपोत कार्यलयहरुमा) रोमन (Nepali non-unicode font) मा भएको डाटालाई Unicode मा रुपान्तर गर्ने कार्य हामी आफै गरीरहेमा छौ। ११४ मालपोत कार्यालय मध्धे ५० कार्यालयहरुको डाटा पुर्ण युनिकोड मा छ। अरु पनि हुने क्रममा छ।

-Rupak

--
Mailing List Guidelines: http://wiki.fossnepal.org/index.php?title=Mailing_List_Guidelines
Community website: http://www.fossnepal.org/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FOSS Nepal" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to foss-nepal+...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to foss-...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages