Форум София (Forum Sofia)

1–30 of 451
Добре Дошли във виртуалният форум - София !
Тук се публикуват и се коментират теми и новини , свързани с управлението и планирането на физическата среда на град София.
Форума може да се ползва от всеки, които има неанонимен email адрес и има желание да бъде осведомен за това какви са решенията и действията на Столична Община, Столичен Общински Съвет,  районите администрации( кметства) и дирекциите към  СО.

Моля придържайте се към темите на дискусиите и спазвайте етикет на вербално поведение, които да ни опази от излишно противопоставяне и ни държи ефективни.

Тук е основната страница с последните публикувани теми :
Форум СОФИЯ