SQL ve LinQ Karşılaştırma - Yöntemler ve Uygulamalar

9 views
Skip to first unread message

{ firhus / Yazılımcının Günlüğü

unread,
Jun 24, 2012, 11:59:51 AM6/24/12
to firhus | Mitolojik Yazılım Merkezi
LinQ hızlı ve modüler olduğu kadar SQL yapısına uygunluğu ile
programlamada önemli bir yer tutmaktadır.

Bu bölümde sizlere SQL ve LinQ operatörlerinin kullanımı ve yöntemleri
üzerinde kısaca duracağım.

Seçme ve Sıralama İşlemleri - Yöntemler ve Uygulamalar

Bir veri kümesi içerisinde tüm alanların listelerken SQL de ilk olarak
Select ifadesini belirtip from ifadesinden sonra listelenecek olan
tablo adını yazıyoruz. LINQ'teki farka bakacak olursak From'un başta
olup Select ifadesinin sonda olmasıdır.


SQL
select * from Urunler

LINQ
from u in Urun.Urunler() select u;

Kayıtlar içerisindeki belli alanların görüntülenmesi, SQL'de Select
ifadesinden sonra görüntülemek istediğimiz alanları yazıyoruz. LINQ'te
de aynı şekilde select ifadesinden sonra yazıyoruz.

SQL
select UrunID, UrunAdi, Fiyat from Urunler

LINQ
from u in Urun.Urunler() select new { u.UrunID, u.UrunAdi, u.Fiyat };

Not: LINQ ile belirli alanları görüntülemek istediğimiz de new diyerek
aslında yeni bir anonim tip oluşturuyoruz.


Bir ifadeyi belli bir alana göre sıralamak istiyorsak SQL'de Order by
ifadesinden sonra sıralamak istediğimiz alan yada alanları yazdıktan
sonra A-Z'ye sıralamak için ASC, Z-A'ye sıralamak içinde DESC anahtar
kelimesini kullanıyoruz. LINQ'te de durum aynı orderby ifadesini
kullandıktan sonra sıralanacak alan belirtiliyor fakat sıralama işlemi
select ifadesinden önce yapılıyor.

SQL
select * Fiyat from Urunler
order by UrunAdi ASC yada DESC

LINQ
from u in Urun.Urunler()
orderby u.UrunAdi ascending yada descending
select u;

SQL'de bir tablo içerisinde top fonksiyonunu kullanıyoruz. LINQ'te de
Take isimli bir metot var ve bu metodu kullanarak istediğimiz kadar
kaydı alabiliyoruz.

SQL
select top 5* Fiyat from Urunler

LINQ
(from u in Urun.Urunler() select u).Take(5);

SQL'de bir alandaki kayıtların tekrar etmesini engellemek için
Distinct'i kullanıyoruz. LINQ'te de bunu yapan distinct metodu var.

SQL
select distinct UrunAdi from Urunler

LINQ
(from u in Urun.Urunler() select new { UrunAdi =
u.UrunAdi }).Distinct();

SQL'de iki tabloyu birleştirmek için Union'u kullanıyoruz. LINQ'te de
durum aynı. İki nesneyi birleştirerek tek bir kümede birleştirmek için
union'u kullanıyoruz.

SQL
Select * from Tablo1
union
Select * from Tablo2

LINQ
(from u in nesne1 select u).Union(nesne2);

Filtreleme İşlemleri

SQL'de filtreleme yapmak istediğimiz de Select ifadesini yazdıktan
sonra Where anahtar kelimesini ve sonra filtrelenecek ifadeyi
yazıyoruz. Durum LINQ içinde aynı fakat where ifadesi From ve
Select'in arasına giriyor.

SQL
select * fiyat from Urunler
where Fiyat>5

LINQ
from u in Urun.Urunler()
where u.Fiyat>5
select u;

Operatör kullanımı SQL'e göre biraz değişik ama amaç aynı. C#'da
kullandığımız operatörleri (&&, ||, !, ==) aynen kullanıyoruz.
Aşağıdaki örnekte Fiyat'ı beşten büyük ve Durumu true olan ürünleri
filtreleyecek.

SQL
select * fiyat from Urunler
where Fiyat>5 and Durumu = 1

LINQ
from u in Urun.Urunler()
where u.Fiyat>5 && u.Durumu == true
select u;

Aşağıdaki örnekte ise fiyarı' beşten büyük olan yada stoğu onun
üzerinde olan tüm ürünleri filtreleyecek.

SQL
select * fiyat from Urunler
where Fiyat>5 or Stok >10

LINQ
from u in Urun.Urunler()
where u.Fiyat>5 || u.Stok>10
select u;

SQL'de arama yaparken Like anahtar kelimesini kullanıyoruz. LINQ
tarafında da bunu yapabiliyoruz. Örneğin A ile görüntülemek
istediğimiz de SQL'de like'ı kullanırken LINQ tarafında StartWith'i
kullanıyoruz. Benzer şekil de A ile bitenleri bulmak için de LINQ
tarafında EndsWith'i kullanıyoruz. İçinde A geçenleri bulmak içinde
Contains metodunu kullanıyoruz.

SQL
select * fiyat from Urunler
where UrunAdi Like 'A%'

select * fiyat from Urunler
where UrunAdi Like '%A'

select * fiyat from Urunler
where UrunAdi Like '%A%'

LINQ
from u in Urun.Urunler()
where u.UrunAdi.StartsWith("A")
select u;

from u in Urun.Urunler()
where u.UrunAdi.EndsWith("A")
select u;

from u in Urun.Urunler()
where u.UrunAdi.Contains("A")
select u;

Gruplama Fonksiyonları

SQL'de kullandığımız gruplama fonksiyonlarını(Count, Sum, Avg, Max,
Min) LINQ'te de kullanabiliyoruz.
Toplam kayıt sayısını almak için SQL'de ve LINQ'te count'u
kullanıyoruz. Aşağıdaki örnekte ürün'lerin sayısını aldık.

SQL
select count(*) fiyat from Urunler

LINQ
(from u in Urun.Urunler() select u).Count();

Bir alanın toplamını almak için SQL'de ve LINQ'te Count'u
kullanıyoruz. Aşağıdaki örnekte de toplam stok adedini aldık.

SQL
select sum(Stok) fiyat from Urunler

LINQ
(from u in Urun.Urunler() select u).Sum(u=> u.Stok);

Bir alanın ortalama değerini almak için SQL'de AVG fonksiyonunu
kullanırken LINQ'te Average metodunu kullanıyoruz.

SQL
select avg(Stok) fiyat from Urunler

LINQ
(from u in Urun.Urunler() select u). Average (u=> u.Stok);

Bir alanın en büyük değerini almak için SQL ve LINQ'te max'ı
kullanıyoruz.

SQL
select max(Stok) fiyat from Urunler

LINQ
(from u in Urun.Urunler() select u).Max(u=> u.Stok);

Bir alanın en küçük değerini almak için SQL ve LINQ'te min'i
kullanıyoruz.

SQL
select min(Stok) fiyat from Urunler

LINQ
(from u in Urun.Urunler() select u).Min(u=> u.Stok);

Başka bir makalede görüşmek dileğiyle.

Kaynak: MSDN

{ firhus | 2012
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages