Comunitatea Firebird SQL România

1–30 of 103

Comunitatea Firebird România

Modul de organizare si date de contact

Comunitatea Firebird SQL România sprijina traducerea documentaţiei in
limba româna si promovarea SGBD-ului Firebird in România. Este
organizata intr-un grup google unde oricine poate aplica pentru a fi
membru si se poate folosi atat interfaţa web cat si prin email (ca
lista de discuţii)