FIKT-KNI-PMP

fikt-kni-pmp@googlegroups.com

Description

Група за студентите кои го слушаат предметот ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА МОБИЛНИ ПЛАТФОРМИ (ПМП) кај проф. Илија Јолевски, на ФИКТ Битола

Language

English

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group members
can view members
Group members
can view conversations
Group members
can post and will be held for moderation
Anyone on the web
can ask to join group