Список нагpад

44 views
Skip to first unread message

Moderator of RU.HIP-HOP

unread,
Nov 24, 2000, 3:00:00 AM11/24/00
to

p…◊≈‘, All! Ûœ¬”‘◊≈ŒŒœ, ”¡¬÷:

¢††††††††††††††††††††††∂†††∂††††††††††∂††††††††††∂††††††††††††††††††††††††††††¶
ÅH≈”fi¡”‘ŒŸ  ÅModÅœÃyfi≈Œœ Å·ÕŒ…”‘…— ÅÎœÕÕ≈Œ‘¡p…  Å
ÜÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄá
Å(VÅIÅP) Å[!]Å22.11.2000Å -------- ÅÔ‘Àÿfi≈Œ…≈ ƒœ 22.02.01 Å
Å(2:5030/1071.1071) Å Å Å Å Å
ÜÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄá
Å-=Ro‰oN=- Å[+]Å22.11.2000Å -------- ÅÌ¡‘ Å
Å(2:5020/1815.2) Å Å Å Å Å
ÜÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄá
ÅAlex Kaledin Å[!]Å02.09.2000Å -------- Å[+][+][+] -> [!] Å
Å(2:5025/2000.14) Å Å Å Å Å
ÜÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄá
Åalex vinogradsky Å[+]Å18.08.2000Å -------- ÅH≈ –œ ‘≈Õ≈ ÀœŒ∆≈p≈Œ√…… Å
Å(2:461/1024.26) Å[*]Å21.08.2000Å -------- ÅH≈…Œ∆œpÕ¡‘…◊Œœ≈ ”œœ¬›≈Œ…≈ Å
ÜÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄá
ÅAlexander Denisov Å[+]Å16.07.2000Å -------- ÅÊÃ≈ Õ, Õ¡‘. Å
Å(2:5020/1970.72) Å Å Å Å Å
ÜÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄá
ÅAlexandr Azarov Å[+]Å26.07.2000Å -------- ÅÔ∆∆‘œ–…À Å
Å(2:5085/80.4) Å Å Å Å Å
ÜÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄá
ÅAlexandr Navrocskiy Å[+]Å16.07.2000Å -------- ÅÌ¡‘ Å
Å(2:5020/1715) Å Å Å Å Å
ÜÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄá
ÅAlexandr V. Lobodin Å[*]Å15.09.2000Å -------- ÅÈ ÕŒ≈ ‘œ÷≈ Å
Å(2:5030/1270) Å Å Å Å Å
ÜÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄá
ÅAlexey Shishkanov Å[+]Å16.07.2000Å -------- ÅH≈ –œ ‘≈Õ≈ Å
Å(2:5064/20.13) Å[*]Å16.07.2000Å -------- ÅH¡≈⁄ƒŸ Å
Å Å[+]Å16.07.2000Å -------- ÅÎ◊œ‘…Œ« Œ≈⁄¡¬…‘œ«œ Õ¡‘¡ Å
ÜÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄá
ÅAlexey Tsipnyatov Å[+]Å22.11.2000Å -------- ÅÌ¡‘ Å
Å(2:5080/112.27) Å[*]Å22.11.2000Å -------- ÅH¡≈⁄ƒŸ Å
ÜÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄá
ÅAnatoly Kabantsov Å[+]Å30.08.2000Å -------- ÅÌ¡‘ Å
Å(2:5010/228) Å[+]Å30.08.2000Å -------- ŘŸ”‘’–Ã≈Œ…— –pœ‘…◊ x-x. Å
ÜÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄá
ÅAnton Vindyurin Å[*]Å29.08.2000Å -------- ÅÊÃ≈ Õ Å
Å(2:5025/275.12) Å Å Å Å Å
ÜÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄá
ÅBlew Alex Å[+]Å16.07.2000Å -------- ÅÏ…fiŒ¡— –≈p≈–…”À¡ Å
Å(2:5030/69.26) Å Å Å Å Å
ÜÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄá
ÅBoneHead Å[+]Å01.09.2000Å -------- Åpœ‘…◊ x-x Å
Å(2:5025/2000.14) Å[*]Å01.09.2000Å -------- ÅH¡≈⁄ƒŸ Å
ÜÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄá
ÅDanil Kozyrev Å[+]Å22.11.2000Å -------- ÅÌ¡‘ Å
Å(2:5010/150.8) Å Å Å Å Å
ÜÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄá
ÅDirty Nigga Å[!]Å22.08.2000Å -------- Å[+][+][+] -> [!] Å
Å(2:5020/1435.3) Å Å Å Å Å
ÜÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄá
ÅDirty Niggah Å[*]Å04.09.2000Å -------- ÅÙ¡À Œ¡ƒœ Å
Å(2:5020/1141.51) Å Å Å Å Å
ÜÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄá
ÅFallen Angel Å[!]Å24.08.2000Å -------- ÅÔ‘Àÿfi≈Œ…≈ ÔˆÈ˙HÂHHÔ Å
Å(2:5010/228.11) Å Å Å Å Å
ÜÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄá
ÅIce-Croll Å[*]Å24.08.2000Å -------- ÅÌ¡‘ Å
Å(2:5005/14.132) Å[+]Å29.08.2000Å -------- ÅÌ¡‘ Å
Å Å[+]Å05.09.2000Å -------- ÅÌ¡‘ Å
ÜÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄá
ÅJOY Å[+]Å23.09.2000Å -------- ÅÚ¡⁄«œ◊œp ” Õœƒ≈p¡‘œpœÕ ◊ ‹»≈Å
Å(2:461/48.3) Å Å Å Å Å
ÜÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄá
ÅLaser Worm Å[+]Å17.07.2000Å -------- ÅH≈ –œ ‘≈Õ≈ ÀœŒ∆≈p≈Œ√…… Å
Å(2:5030/1708.777) Å[+]Å17.07.2000Å -------- ÅÏ…fiŒ¡— –≈p≈–…”À¡ Å
ÜÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄá
ÅMichael Koltsov Å[+]Å25.07.2000Å -------- Åœ”‘…Œ« UUE Å
Å(2:5030/1498.30) Å Å Å Å Å
ÜÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄá
ÅMooS Å[*]Å16.07.2000Å -------- ÅH≈…Œ∆œpÕ¡‘…◊Œœ≈ ”œœ¬›≈Œ…≈ Å
Å(2:5020/2224.2) Å Å Å Å Å
ÜÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄá
ÅOlga Kipelova Å[*]Å18.07.2000Å -------- ÅH≈…Œ∆œpÕ¡‘…◊Œœ≈ ”œœ¬›≈Œ…≈ Å
Å(2:5051/1.68) Å Å Å Å Å
ÜÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄá
ÅOlga Savalova Å[+]Å12.07.2000Å -------- Å˙Ãœ¬ŒŸ  Õ¡‘ ;) Å
Å(2:5068/350.350) Å[+]Å28.07.2000Å -------- ÅÔ∆∆‘œ–…À Å
ÜÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄá
ÅPeter Zakhodyakin Å[*]Å15.09.2000Å -------- ÅÔ◊≈pÀ◊œ‘…Œ« Å
Å(2:5061/121.6) Å Å Å Å Å
ÜÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄá
ÅRoman Kuznetsov Å[+]Å16.07.2000Å -------- ÅÌ¡‘, ∆Ã≈ Õ. Å
Å(2:5020/1288.22) Å[+]Å25.07.2000Å -------- Åœ”‘…Œ« UUE Å
ÜÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄá
ÅRuslan Polansky Å[*]Å04.07.2000Å -------- ÅÚ¡⁄◊…‘…≈ ∆Ã≈ Õ¡ Å
Å(2:5020/1055.187) Å[+]Å11.07.2000Å -------- Å≈p≈–…”À¡ ” Õœƒ≈p¡‘œpœÕ Å
Å Å[+]Å11.07.2000Å -------- Å≈p≈–…”À¡ ” Õœƒ≈p¡‘œpœÕ Å
ÜÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄá
ÅRuziev Nikolay Å[*]Å15.09.2000Å -------- ÅÈ ÕŒ≈ ‘œ÷≈ Å
Å(2:5070/223.55) Å Å Å Å Å
ÜÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄá
ÅSergei Derzhitski Å[*]Å04.07.2000Å -------- Å…”ÿÕ¡ ◊ œƒŒ’ ”‘pœÀ’ Å
Å(2:452/57.10) Å Å Å Å Å
ÜÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄá
ÅShaq Å[+]Å05.11.2000Å -------- ÅH≈ –œ ‘≈Õ≈ Å
Å(2:50/702.4) Å Å Å Å Å
ÜÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄá
ÅShoorah Tyrenko Å[+]Å23.08.2000Å -------- ÅÚ¡⁄«œ◊œp ” Õœƒ≈p¡‘œpœÕ ◊ ‹»≈Å
Å(2:5020/1435.3) Å[+]Å26.08.2000Å -------- ÅÛ¡Õœ◊œÃÿŒœ≈ Õœƒ≈p…pœ◊¡Œ…≈ Å
ÜÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄá
ÅSlava Puzanov Å[+]Å18.08.2000Å -------- ÅH≈ –œ ‘≈Õ≈ ÀœŒ∆≈p≈Œ√…… Å
Å(2:461/40.777) Å[+]Å18.08.2000Å -------- ÅH≈ –œ ‘≈Õ≈ Å
ÜÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄá
ÅStanislav Shramko Å[*]Å16.07.2000Å -------- ÅÚ¡⁄◊…‘…≈ ∆Ã≈ Õ¡ Å
Å(2:5000/111.40) Å Å Å Å Å
ÜÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄá
ÅVladimir Cherniavsky Å[*]Å04.07.2000Å -------- ÅH≈…Œ∆œpÕ¡‘…◊Œœ≈ ”œœ¬›≈Œ…≈ Å
Å(2:5080/80.5) Å Å Å Å Å
ÜÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄá
ÅWasiliy Besedin Å[!]Å25.09.2000Å -------- ÅÔ‘Àÿfi≈Œ…≈ Å
Å(2:50/616.1) Å Å Å Å Å
ÜÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄá
ÅYe.not Å[+]Å13.07.2000Å -------- ÅÊÃ≈ Õ, Õ¡‘... Å
Å(2:5020/1353.15) Å Å Å Å Å
ÜÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄá
Ř≈Ã…À…  Ô¬”…“¡‘≈Ãÿ Å[!]Å23.08.2000Å -------- Å[+][+][+] -> [!] Å
Å(2:5010/181.4) Å Å Å Å Å
©††††††††††††††††††††††π†††π††††††††††π††††††††††π††††††††††††††††††††††††††††¨

Û Œ¡…Ãyfi€…Õ… –œ÷≈ጅ—Õ… - Moderator.

ñ Autoposted by Moderator's tool v1.05


Moisha Liberman

unread,
Nov 27, 2000, 2:25:58 AM11/27/00
to
Moderator of RU.HIP-HOP <Moderator.of.RU.HIP-
H...@p214.f968.n5020.z2.fidonet.org> пишет:

MO> Пpивет, All! Собственно,
MO> сабж:

MO> │-=RoДoN=- │[+]│22.11.2000│ --------
MO> │alex vinogradsky │[+]│18.08.2000│ --------
MO> │Alexander Denisov │[+]│16.07.2000│ --------
MO> │Anton Vindyurin │[*]│29.08.2000│ --------
MO> │Fallen Angel │[!]│24.08.2000│ --------
MO> │Olga Savalova │[+]│12.07.2000│ --------
MO> │Sergei Derzhitski │[*]│04.07.2000│ --------

MO> С наилyчшими пожеланиями - Moderator.

Вы антисемит? почему вы наказываете только евреев?

--
Всего хорошего, нет?
// Palestina must die - http://www.liberman.il - moi...@putin.ru
Отправлено через сервер Talk.Ru - http://www.talk.ru

Moderator Of Ru.Hip-Hop

unread,
Nov 27, 2000, 3:00:00 AM11/27/00
to
*** Answering a msg posted in area RU.HIP-HOP (RU.HIP-HOP).

Peace, Moisha!
Спешу сообщить Вам, что Вы нарушили правила конференции RU.HIP-HOP

Мойша, у тебя очень нездоpовый интеpес к национальному вопpосу. Советую
задуматься.

И получаете за это:

Moderatorial [+] - Пеpеписка с модеpатоpом в эхе.

ML> From: Moisha Liberman <moi...@putin.ru>

ML> Moderator of RU.HIP-HOP <Moderator.of.RU.HIP-
ML> H...@p214.f968.n5020.z2.fidonet.org> пишет:

MO>> Пpивет, All! Собственно,
MO>> сабж:

MO>> │-=RoДoN=- │[+]│22.11.2000│ --------
MO>> │alex vinogradsky │[+]│18.08.2000│ --------
MO>> │Alexander Denisov │[+]│16.07.2000│ --------
MO>> │Anton Vindyurin │[*]│29.08.2000│ --------
MO>> │Fallen Angel │[!]│24.08.2000│ --------
MO>> │Olga Savalova │[+]│12.07.2000│ --------
MO>> │Sergei Derzhitski │[*]│04.07.2000│ --------

MO>> С наилyчшими пожеланиями - Moderator.

ML> Вы антисемит? почему вы наказываете только евреев?

ML> --
ML> Всего хорошего, нет?
ML> // Palestina must die - http://www.liberman.il - moi...@putin.ru
ML> Отправлено через сервер Talk.Ru - http://www.talk.ru
ML> --- ifmail v.2.15dev5
ML> * Origin: Talk.ru (2:5020/400)

Все награды, за исключением особо оговоренных, действуют 3 месяца.
То есть, если вы получили 3 плюса или 9 звезд или эквивалентное
число и того и другого - это приравнивается к [!]. То есть в этом случае
с вашего узла в течении ПОСЛЕДУЮЩИХ 3х месяцев не должно быть
писем в этой эхоконференции.

Hаpушение ReadOnly узлом (или любым поинтом узла, или юзером ББС)
будет pассматpиваться как Extremely Annoying Behavior (XAB) и может
пpивести к удалению узла из нодлиста Сетевым Кооpдинатоpом,
после подачи комплейна на провинившийся узел.


* Carbon copied to Moisha Liberman, Sergey Vishnevsky
* Originally in NETMAIL
* Crossposted in RU.HIP-HOP

Respect, Moisha !


Moisha Liberman

unread,
Nov 28, 2000, 3:00:00 AM11/28/00
to
Moderator Of Ru.Hip-Hop <Moderator.Of.Ru.Hip-
H...@p214.f968.n5020.z2.fidonet.org> пишет:

MO> Peace, Moisha!

Шалом, уважаемый Модератор.

MO> Спешу сообщить Вам, что Вы нарушили правила
MO> конференции RU.HIP-HOP

Вы таки не представляете себе, как мне прискорбно это видеть.

MO> Мойша, у тебя очень нездоpовый интеpес к
MO> национальному вопpосу. Советую задуматься.

А что задумываться, молодой человек?
Что, можно подумать, что Вас исключали из партии только за Вашу
фамилию, или может быть Вы таки не могли найти себе хорошую работу из-
за Вашего римского профиля?
А я Вам скажу, что мне, как еврею, задумываться об этом незачем, ибо
скорее национальный вопрос думает обо мне больше, чем я о нём, и
поверьте мне, он таки думает обо мне всю мою жизнь, сто двадцать лет
мне здоровья.
Да шо я Вам рассказываю, Вы ведь сами таки можете видеть - Вы или Ваш
Комодератор (какая двусмысленная фамилия, я Вам скажу) наказываете
только евреев, независимо от фамилии и положения на социальной
лестнице.
Скажите, у Вас в роду не было антисемитов? А я Вам отвечу - у Вас это
наверняка наследственное, ибо сын антисемита рано или поздно станет
антисемитом.
Но одумайтесь, молодой человек!
Старая еврейская мудрость гласит, что у каждого, даже самого ярого,
антисемита есть по крайней мере один лучший друг - еврей. Вы мне не
верите, или мне придется попросить Вас назвать фамилии Ваших друзей? А
я Вам скажу, что если Вы видите человека с фамилией Иванов, Петров,
Козлов или Сидоров - это таки наш человек, поверьте мне.

Знаете ли, национальный вопрос думает о каждом, это я Вам точно говорю.

MO> И получаете за это:
MO> Moderatorial [+] - Пеpеписка с модеpатоpом в эхе.

Боже ш мой, Вы меня наказали?
Таки я думал, Вы одумаетесь.

Вот еще один пример мыслей о национальном вопросе, Вы видите? Эти
антисемиты кричат из телевизора, что у власти евреи - чуть собачья,
скажу я им! У власти - антисемиты, и кричат они таки лишь для отвода
глаз, это точно.


MO> [!]. То есть в этом случае
MO> с вашего узла в течении ПОСЛЕДУЮЩИХ 3х
MO> месяцев не должно быть
MO> писем в этой эхоконференции.

С какого узла, шо Вы говорите?

MO> Hаpушение ReadOnly узлом (или любым поинтом
MO> узла, или юзером ББС)

Кем? Молодой человек, Вы пытаетесь учить иврит? Поверьте мне, это слово
пишется иначе.

MO> будет pассматpиваться как Extremely Annoying
MO> Behavior (XAB) и может
MO> пpивести к удалению узла из нодлиста Сетевым
MO> Кооpдинатоpом,
MO> после подачи комплейна на провинившийся узел.

Азохен Вэй! Я Вас умоляю, расшифруйте или я так и умру в неведении!

MO> * Carbon copied to Moisha Liberman, Sergey
MO> Vishnevsky

вот Вы видите? Человек с фамилией Вишневский, думаю, меня таки поймет.


--
Всего хорошего, нет?


// Palestina must die - http://www.liberman.il - moi...@putin.ru

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages