Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

UITNODIGING : Genealogische Ontmoetingsdag op zaterdag 7 november te Leopoldsburg !!

3 views
Skip to first unread message

Mathieu Kunnen

unread,
Nov 1, 2009, 10:37:22 AM11/1/09
to
De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, afdeling Limburg organiseert:

Genealogische Ontmoetingsdag Limburg op zaterdag 7 november van 14 tot 18
uur in de grote zaal van het gemeentehuis te Leopoldsburg.

Met scholenproject onder het motto:

"De jeugd motiveren voor datgene wat nu verleden en heden is, te bewaren
voor de toekomst".

Parking voor bezoekers op het Koningin Astridplein, voorkant gemeentehuis.
De ingang naar de zaal is vanaf dit plein aan de linkerkant van het
gemeentehuis. Men kan de zaal bereiken via de trap of per lift.

Standhouders:

- Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Limburg (VVF):

- Jean Buysmansn, Lambert J. J. Joosten, Mathieu Kunnen, Tom Maessen, Lucien
Penders, Patrick Vanoppen en Ren� Vroomen.

- Genealogie, Wapenkunde & Necrologie:

- Roger Caestecker, Guido De Sutter en Urbain Jouck.

- Heemkundige Kringen: Geschied- en Heemkundige Kring Leopoldsburg vzw. _
Heemkring Heppen & Beverlo _ Heemkundige Kring Wijchmaal vzw _ Erfgoed
Balen _ Werkgroep Familiekunde van de vzw Erfgoed Lommel _ Heemkring
Beringen-Paal-Koersel _ Heemkundige Kring Hechtel-Eksel

-Deelnemende school met kwartierstaten van de leerlingen van:

twee 4de-jaarsklassen der Lagere Basisschool Heppen.

- Deze standhouders presenteren: genealogische boeken, tijdschriften en
formulieren, computerbestanden met duizenden gegevens uit burgerlijke stand,
parochieregisters, bidprentjes en doodsbrieven, gedigitaliseerde
archiefbestanden, heraldische uitgaven en bestanden, kwartierstaten en
genealogie�n, gedigitaliseerde en op computer verwerkte overlijdensberichten
uit de krant, het genealogisch computerprogramma Pro-gen, het genealogisch
bezit van de deelnemende heemkringen en uiteraard de kwartierstaten van de
deelnemende klassen.

Vanzelfsprekend staan alle standhouders paraat om te antwoorden op uw
vragen, praktische tips te geven en concrete aanwijzingen te verstrekken
voor uw verder genealogisch onderzoek. Een unieke gelegenheid dus voor de
beginnende stamboomvorser �n voor de gevorderde onderzoeker.

- Tevens is de VVV-Toerisme afdeling Leopoldsburg aanwezig.

Iedereen heel hartelijk welkom ! Toegang gratis.

AANDACHT !

- VVF-Limburg presenteert het jubileumnummer van het driemaandelijks
tijdschrift "De Rode Leeuw": 64 pagina's dik, deels in full-colour, met
genealogische, historische en heraldische bijdragen. Maar ook de vaste
rubrieken zoals "Allem@@l digit@@l", "Wie doet wat?-Wie heeft wat?" en de
"Vraag- en antwoordrubriek" ontbreken niet in dit nummer.


0 new messages