Uitnodiging: lezing "Bisschoppelijk Archief Luik" te Maaseik, dinsdag 12 april

11 views
Skip to first unread message

Mathieu Kunnen

unread,
Apr 7, 2011, 5:21:09 PM4/7/11
to
UITNODIGING !

De besturen van VVF-Limburg en van de Sectie Genealogie van het LGOG hebben
het genoegen u vriendelijk uit te nodigen voor een boeiende lezing op

DINSDAG 12 APRIL 2011 TE MAASEIK:

De betekenis van het Luikse Bisschoppelijke Archief voor de geschiedenis van
het gebied van de huidige Limburgen

door Guus Janssen

Vanaf het begin van de achtste eeuw tot 1559/1561 stond het gebied van de
huidige Limburgen kerkelijk grotendeels onder het gezag van de bisschop van
Luik. Toen in 1559/1561 het bisdom Roermond opgericht en omschreven werd,
ging weliswaar een groot deel van het huidige Nederlands-Limburg naar dit
nieuwe instituut over, maar een behoorlijk aantal parochies bleef toch onder
Luiks bewind. Van 1801 tot 1840 behoorden alle Limburgse parochies -
afgezien van de kantons Sittard en Horst, die een twintigtal jaren onder
Aken ressorteerden - weer tot het Luikse bisdom. Voor de Nederlandse
parochies kwam er in 1840 het Apostolisch Vicariaat, vanaf 1853 bisdom
Roermond, maar voor de Belgische parochies bleef de Luikse bisschop
gezaghebbend tot de oprichting van het bisdom Hasselt in 1967.

Vanzelfsprekend heeft dit bisdom in de archieven vele sporen nagelaten, die
voor onderzoekers interessant kunnen zijn. In deze voordracht zullen we - na
een kort overzicht van de geschiedenis van het Luikse bisdom - aangeven, wat
men in dit grootste kerkelijke archief van Belgiė zoal kan aantreffen. De
verschillende aanwezige fondsen zullen worden belicht en geļllustreerd met
concrete voorbeelden die betrekking hebben op het verleden van het gebied
van de huidige Limburgen.

Wij verwelkomen u graag aanstaande dinsdag om 20:00 uur in de vergaderzaal
van Brasserie "De Beurs", Markt 7 te 3680 Maaseik - www.debeurs.be

Gratis toegang voor leden van de organiserende verenigingen; niet-leden
betalen 2 euro.

Dit is andermaal een unieke gelegenheid om meer te vernemen over ongekende
bronnen voor uw genealogisch onderzoek. Mis deze kans dus niet !

Namens beide organiserende verenigingen,

Mathieu Kunnen, 3640 Kinrooi

Beheerder VVF-Limburg


0 new messages