Fchat Chatbot

Contact owners and managers
fchat-chatbot@googlegroups.com

Description

Fchat - Chatbot messenger, zalo, website, phần mềm quản lý đơn hàng, kết nối vận chuyển, trả lời tin nhắn tự động, kịch bản chăm sóc khách hàng, remarketing đến khách hàng cũ. Fchat là giải pháp tối ưu nhằm tiết kiệm tiền quảng cáo, Bán hàng tự động và chăm sóc khách hàng 24/7.

Language

Vietnamese

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group members
can view members
Anyone on the web
can view conversations
Anyone on the web
can post
Anyone on the web
can join group