Intensaj Eo-kursoj + KER-ekzamenoj: 13-21 aprilo => rabato ghis februarfino

1 view
Skip to first unread message

Bert

unread,
Jan 24, 2012, 8:21:39 PM1/24/12
to sendu al estonoj, estona, estona, hungara, hungara, hungara, Kaliningrado, kroata
La franca Esp-Kulturdomo organizas kunlabore kun ILEI.
- - - - -  sian 2--an  PRINTEMPAN  SEMAJNON  - - - - -
de la 13a ghis 21a de aprilo 2012  en kastelo Gresillon.
 
Chi-jare, Mireille Grosjean el Svisujo honorigas nin per sia veno,
shi  richigos la programon danke al siaj spertoj tra la mondo.
Miguel Ángel González Alfonso venas el Kubo por paroli al vi pri sia lando.
Zsófia Kóródy kaj
Christophe Chazarein gvidos intensivajn Esperanto-kursojn.
Post la kurso eblas trapasi internacian Esperanto-ekzamenon en 3 niveloj.
 
Vi povas informighi kaj alighi rete en: gresillon.org/printempo.
Profitu redukton de 10% por aligho ghis fino de februaro.
 
La estrino de la semajno
Jannick HUET


PS: La somera programo okazos inter 21a de julio kaj 20a de augusto
Vidu nia jaran agendon en:  gresillon.org/agendo

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages