Gazetara komuniko pri Gaza ?

13 views
Skip to first unread message

Bert Ŝuman

unread,
Jul 24, 2014, 8:24:49 PM7/24/14
to
La franca politika movado "Eŭrope Demokratio Esperanto" (EDE) diskonigas sian opinion pro gravaj eventoj. 
Jen la lastaj 10 gazetaraj komunikoj http://www.e-d-e.org/-Gazetaraj-komunikoj- de la franca EDE.

La ĵusa titoliĝas: Tro da mortintoj, tro da timo, tro da hato en Gaza kaj en Israelo

Aktivaj membroj pludiskutos aŭgustofine pri diversaj temoj en franca kastelo Greziljono


Pacon - Salam - Ŝalom 
Bert ŜUMAN


Elma do Nascimento

unread,
Aug 1, 2014, 9:03:19 PM8/1/14
to est...@googlegroups.com
>> paz, pace, paco, peace, ktp...
Elma do Nascimento


--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Estonio" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to estonio+u...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to est...@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/estonio.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages