PRINTEMPaS (2024-apr-12/21) intensivaj kursoj kun KÓRÓDY Zsófia, SZILVA Szabolcs, Paweł Fischer-Kotowski, Marion Quenut kaj ekzameno

2 views
Skip to first unread message

Esperanto-Kulturdomo Grésillon-Greziljono

unread,
Dec 21, 2023, 9:55:33 AM12/21/23
to esperanto...@googlegroups.com

PRINTEMPaS : intensivaj kursoj

          Kurso kun Zsófia, Marion, Paweł aŭ Szabolcs (2024-apr-12/20)
                    KAJ / AŬ
          Preparu internacian Esperanto-ekzamenon (2024-apr-19/21)
          Aliĝilo - enskribiĝo

          

ENHAVO  

- Kurso por la niveloj A1-A2 « Ni kuneku ! » gvidata de Marion Quenut
- Kurso por prepari ekzamenon B1 « Lernu kun ĝojo ! » gvidata de KÓRÓDY Zsófia
- Kurso por prepari ekzamenon B2 « Kuraĝe antaŭen ! » gvidata de Paweł Fischer-Kotowski
- Kurso por prepari ekzamenon C1 « El akveroj fariĝas riveroj » gvidata de SZILVA Szabolcs
- Internaciaj KER-ekzamenoj de UEA (intervjuo) -> konfirmota poste
- Libroservo surloke, vidu liston
- NB : Iu instruisto centralizas la lernantojn kaj taksas ilian nivelon antaŭ la staĝo per skriba kaj parola testo

LA SEMAJNO RESUME

- Programo de la kursoj kaj ekzameno --- Menuoj
- Prezoj kaj aliĝilo --- Aliĝintoj kaj iliaj loĝlokoj
- Foto de tiu ĉi staĝo --- Fotoalbumoj, filmetoj de pasintaj staĝoj --- Grupfotoj
- Intervjuo kun la responsanto de la staĝo
- Opinioj de partoprenintoj : Ekzamena sesio 2018 --- pasintaj staĝoj --- Esperanto-Aktiv 109

 
La Kulturdomo Greziljono organizas KUNLABORE kun ILEI (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj) kursojn por personoj kiuj komencis lerni E-on kaj deziras rapide progresi per intensaj kursoj gvidataj de tre spertaj instruistoj kiuj uzos E-on por instrui per aktivaj metodoj. Ni proponas kvar nivelojn (kursojn).KURSO C1 « El akveroj fariĝas riveroj »
 
 • Instruanto : SZILVA Szabolcs estas hungaro loĝanta en Varsovio, Pollando, instruisto de Esperanto jam de 12 jaroj. Liajn kompetencojn pruvas liaj bakalaŭraj studoj, Instruista Trejnado kaj Esperantologiaj studoj finitaj en Poznano, Pollando kaj studoj de finnugra filologio en la Varsovia Universitato. Li ofte partoprenas Esperanto-aranĝojn kiel instruisto, li instruis en pluraj landoj de kvar kontinentoj. Li partoprenis la trejnadon “Iĝu trejnisto de TEJO” kaj gvidis plurajn porinstruistajn sesiojn en pluraj landoj. Li estas ankaŭ tradukisto, ĉefe de la pola kaj la hungara lingvoj.
 • Celo : Akiri la nivelon C1-C2 laŭ la nivelo de la grupo.
 • Kurslibroj : Plena Ilustrita Vortaro vortaro.net ; Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko bertilow.com, nacilingva vortaro, la libro Pri kio temas ?
 • Prezento : Ni rigardos ekzamenojn de la niveloj C1 kaj C2. Ni diskutos pri la plej grandaj enigmoj de E-gramatiko. Ni analizos ankaŭ ekzemplan C2-ekzamenon por streĉi niajn limojn. Ni ne forgesos pri vortoprovizo : venos utilaj, sed malmulte konataj vortoj, vortoj kun escepta uzo kaj konfuziloj. Ni provos ekzerci nin en pluraj kapabloj : legado, parolado, aŭskultado. Ĉiun tagon estos pritraktata unu granda temo de la ekzamena temaro.

KURSO B2 « Kuraĝe antaŭen ! »
 
 • Instruanto : Paweł FISCHER-KOTOWSKI estas esperantisto el Pollando, kiu ekde du jaroj loĝas en Nederlando. En la movado li aktivas ekde 2010, en diversaj roloj, i.a. kiel komitatano de UEA kaj ĝenerala sekretario de TEJO. Li kunorganizis kelkajn Esperanto-aranĝojn, redaktis la Jarlibron de UEA kaj la soci-kulturan revuon “Kontakto”. Li diplomiĝis en la Interlingvistikaj Studoj de UAM (Poznano, PL) kaj en la Instruista Trejnado de ILEI kaj Edukado.net.
  Dum kelkaj jaroj li uzis Esperanton kiel hejman kaj poste ankaŭ laborejan lingvon (en la Centra Oficejo de UEA). Nuntempe li laboras kiel bibliotekisto en la Reĝa Biblioteko en Hago, kaj en sia libera tempo rete instruas Esperanton kadre de la programo “Ekparolu !” en edukado.net.
 • Celo : Akiri la nivelon B2 laŭ tiu difino. La kursanoj de tiu nivelo havu alvenante minimume la nivelon B1. La kurso alprenas preparan karakteron por la ekzamenoj fine de la kurso.
 • Kurslibroj : Lernolibro ne estas postulata, la necesaj materialoj estos liveritaj de la kursgvidanto. Vortaro ne necesas, sed utilas.
 • Prezento : La kurso celas personojn, kiuj jam konas la bazajn gramatikajn regulojn de Esperanto, sed volas plifirmigi kaj plivastigi sian scion, kaj aldone pligrandigi la vortprovizon. La kurso disvolviĝos laŭ diversaj metodoj, individuaj kaj grupaj, atenton ricevos ĉiuj kapabloj (aŭskultado kaj parolado, legado kaj skribado). La kursanoj lernos novajn gramatikaĵojn kaj tuj ekuzos ilin praktike (parole kaj skribe). Dum la kurso estos prezentitaj diversaj aspektoj de la Esperantaj kulturo kaj historio. La kursanoj ricevos informojn pri la KER-ekzamenoj kaj povos pretigi sin por la ekzameno je la nivelo B2.

KURSO B1 « Lernu kun ĝojo ! »
 
 • Instruanto : KÓRÓDY Zsófia, hungarino loĝanta en la Esperanto-urbo Herzberg am Harz, Germanujo, kerna aktivulo de la fama Interkultura Centro Herzberg. Ŝi diplomitiĝis en la universitato ELTE en Budapeŝto, laboris kiel profesia lingvoinstruisto pri la angla, hungara kaj Esperanto kaj verkis gramatikan ekzercaron.
 • Celo : Akiri la nivelon B1 laŭ tiu difino. La kursanoj de tiu nivelo havu alvenante minimume la nivelon A2-B1. Bonvenas ĉiuj kiuj deziras pli flu paroli, esprimi siajn opiniojn, sentojn kaj lerni sufiĉan gramatikon por esti kapabla uzi Esperanton por ĉiutaga konversaciado. La kurso helpos al tiuj, kiuj poste celas trapasi lingvoekzamenon. Zsófia tajloras la kurson al la nivelo de la partoprenantoj, uzas interesajn materialojn kaj taŭgajn metodojn kaj montros, ke oni povas lerni kun ĝojo ! La kurso liveras utilan enhavon ankaŭ por lernantoj de pli alta nivelo, kiuj deziras trapasi B2-ekzamenon.
 • Prezento : La kurso koncentriĝos je pliampleksigo de vortprovizo, parolturnoj kaj ilia utiligo en konversaciado kaj rakontado. Tiu kurso traktos ĉiujn gravajn gramatikaĵojn, preparos kursanojn al la ekzameno per ekzercoj, taskoj, kunlaborigaj ludoj, konversaciado kaj rol-ludado.

KURSO A1-A2 « Ni kuneku ! »
 
 • Instruanto : Marion QUENUT estas lingvo­trejnisto kaj instruas la okcitanan kaj la francan por eksterlandanoj en Tuluzo kaj rete. Pro pasio pri lingvoj, ŝi kreis kaj administras de 2006 la retpaĝaron toulangues.org, tuluza portalo pri la lingvoj de la mondo. Ŝi komencis sian lernadon de Esperanto en 2006 per staĝo kun Esperanto­Kultur­Centro de Tuluzo. De tiam, ŝi regule gvidas staĝojn kaj kursojn por tiu asocio kaj en diversaj esperanto-renkontiĝoj.
 • Celo : Akiri la nivelon A1 aŭ A2 laŭ tiu difino. Ĉi tiu kurso estas destinata al tutkomencantoj aŭ al personoj, kiuj jam eklernis Esperanton, sed ankoraŭ konsideras sin komencantoj.
 • Kurslibro : Ne estas rekomendata lernolibro, la kurso baziĝos sur nepublikigita materialo
 • Prezento de la kurso : Ĉi tiu kurso havos kiel akson la parolan komunikadon jam de la komenco, sed aliaj kompetentoj (komprenaj, skribaj) estos prilaborataj dum la semajno, interalie per ludaj aktivigoj.

Internacia KER-ekzameno

 • Niveloj : La ekzamena komisiono de UEA okazigas KER-ekzamenojn je la 4 niveloj B1, B2, C1 kaj C2. Se vi bezonas helpon por elekti la ekzamenan nivelon kaj tipon, bv. kontaktu Greziljonon.
 • Ekzamenpartoj : La ekzameno konsistas el skriba kaj parola partoj. La parola parto konsistas el aŭdkomprena parto kaj intervjuo. La skriba kaj aŭdkomprena (parola) partoj okazas rete kaj oni devos trapasi ilin en sia hejmo. La intervjua parto povas okazi en Greziljono (je 2024-apr-20) por tiuj, kiuj en junio aŭ aŭgusto trapasos almenaŭ la alian parton de la parola ekzameno (nome la aŭdkomprenan), kaj eventuale ankaŭ la skriban.
 • Aliĝo : okazos poste en edukado.net. Bv. atendi postan precizigon.
 • Kotizo kaj pago : Por bazaj landoj, la kotizo por nurparola aŭ nurskriba ekzameno estas inter 37 € (B1) kaj 57 € (B2-nivelo), duoble por la kompleka ekzameno. Post ekzamenaliĝo, vi ricevos fakturon de UEA kaj pagos al indikita UEA-konto. Legu detale en edukado.net
 • Atestilo : Post sukcesa plena ekzameniĝo, vi ricevos PDF-formatan atestilon kaj raporton pri la rezultoj.
 • Pri KER, Komuna Eŭropa Referenckadro por lingvoj, jen vikipedio.org. Jen edukado.net pri la ekzameno, specimenoj, regularo. Por pliaj informoj skriku al ker-ekzamenoj Ĉe-signo @ edukado.net
 • Muzike :-) Jen JoMo KER-kantas.

PROGRAMO de la kursoj
 
 • vendrede, 12an de aprilo
  • posttagmeze alveno de la kursantoj. Ĉiu trovas littukojn sur sia lito en sia kastela ĉambro
  • 18h30 akcepto kun aperitivo
  • 19h30 vespermanĝo
  • 20h30 interkonatiĝo kaj prezento de la kursoj
 • Taga disvolviĝo de sabato, 13a de aprilo ĝis vendredo, 19a de aprilo
  • 8h-8h30 matenmanĝo
  • 9h-12h kurso kun via instruisto
  • 12h30 tagmanĝo
  • 14h distraĵoj proponitaj de Jannick aŭ individua laboro
  • 16h30-18h30 kurso
  • 19h vespermanĝo
  • 20h30 vespera programo

PROGRAMO de la ekzamenoj

 • vendredon, 19an de aprilo
  • posttagmeze : alveno de nur ekzameniĝantoj
 • sabaton, 20an de aprilo
  • antaŭtagmeze kaj posttagmeze : parola ekzameno (intervjuo)
  • foriro de la partoprenantoj (konsiloj)
 • dimanĉon, 21an de aprilo matene
  • foriro de iuj partoprenantoj
  • individua turisma ekskurso

PREZO kaj ALIĜO al restado en Greziljono
 • La prezo de via restado kalkuliĝas aŭtomate dum via reta aliĝo. Por taksi la prezon, sufiĉas indiki la aĝkategorion, ĉambron kaj nombron de noktoj.
 • Prezo ekde 10 € tage (kurso kaj aktivaĵoj, tendejo, memzorganto). Reduktita prezo pri manĝoj, kursoj kaj aktivaĵoj por infano, adoleskanto aŭ homo kun modestaj rimedoj.
 • Ĉioinkluziva prezo (krom ekzameno) por la restado de plenkreskulo dum 7 tagnoktoj, inkluzivante la tranoktojn, manĝojn, kursojn, aktivaĵojn : inter 293 kaj 485 € (tendejo 266 €).
 • Redukto de 5% je la ĉioinkluziva prezo validas por aliĝo kun antaŭpago de 100 € almenaŭ 2 monatojn antaŭ la komenco.
 • La lernantoj kiuj ekzameniĝas, ricevos senpagan tranokton por la lasta nokto.
 • Klaku ĉi tien por aliĝi. Ĉiuj niaj tarifoj tie. Por alia tarifo, bv. kontakti nin.Ĝojajn Festotagojn deziras via
Esperanto-Kulturdomo en franca kastelo Greziljono


 


Esperanto-Kulturdomo Grésillon-Greziljono

unread,
Dec 21, 2023, 5:08:33 PM12/21/23
to esperanto...@googlegroups.com

PRINTEMPaS : cours intensifs et examen

     Cours avec Zsófia, Marion, Paweł ou Szabolcs (12 - 20 avril 2024)
     ET / OU
     Préparez un examen international d’espéranto (19 - 21 avril 2024)
     Formulaire d’inscription

     


- Cours pour les niveaux A1-A2 « S’élancer ensemble ! » animé par Marion Quenut
- Cours pour préparer l’examen B1 « Apprends avec joie ! » animé par KÓRÓDY Zsófia
- Cours pour préparer l’examen B2 « Courageusement en avant ! » animé par Paweł Fischer-Kotowski
- Cours pour préparer l’examen C1 « Des gouttelettes naissent des rivières » animé par SZILVA Szabolcs
- Examens internationaux KER de UEA (interview) -> sera confirmé plus tard
- Librairie-libroservo sur place, voir la liste
- NB : Un enseignant centralise les élèves et évalue leur niveau avant le stage par un test écrit et oral

LA SEMAINE EN RÉSUMÉ

- Programme des cours et de l’examen --- Menus
- Prix et inscription --- Inscrits et leur provenance
- Photo de ce stage --- Albums, vidéos des stages passés --- Photos de groupe
- Interview avec la responsable du stage
- Opinions de participants : Session d’examens 2018 --- stages passés --- Esperanto-Aktiv 109

  

 

COURS A1-A2 « S’élancer ensemble ! » 
 • Professeur : Marion QUENUT est formatrice et enseigne l’occitan et le français pour étrangers à Toulouse et en lingne. Passionnée par les langues, elle a créé et administre depuis 2006 le site toulangues.org, le portail toulousain des langues du monde. Elle débute son apprentissage de l’espéranto en 2006 lors d’un stage avec le Centre Culturel Espéranto de Toulouse. Depuis elle anime régulièrement des stages et des cours pour cette association et dans diverses rencontres d’espéranto.
 • Objectif : Acquérir le niveau A1 ou A2 selon cette définition. Ce cours s’adresse aux vrais débutants et aux personnes qui ont déjà commencé à apprendre l’espéranto mais se considèrent encore comme débutantes.
 • Manuel : Il n’y a pas de manuel recommandé, le cours s’appuira sur des supports inédits.
 • Présentation du cours : Ce cours sera axé sur la communication orale dès le début, mais d’autres compétences (de compréhension, d’écriture) seront travaillées pendant la semaine à l’aide notamment d’activités ludiques.

COURS B1 « Apprends avec joie ! »
Plus d’informations seulement en espéranto

 • Instruanto : KÓRÓDY Zsófia, hungarino loĝanta en la Esperanto-urbo Herzberg am Harz, Germanujo, kerna aktivulo de la fama Interkultura Centro Herzberg. Ŝi diplomitiĝis en la universitato ELTE en Budapeŝto, laboris kiel profesia lingvoinstruisto pri la angla, hungara kaj Esperanto kaj verkis gramatikan ekzercaron.
 • Celo : Akiri la nivelon B1 laŭ tiu difino. La kursanoj de tiu nivelo havu alvenante minimume la nivelon A2-B1. Bonvenas ĉiuj kiuj deziras pli flu paroli, esprimi siajn opiniojn, sentojn kaj lerni sufiĉan gramatikon por esti kapabla uzi Esperanton por ĉiutaga konversaciado. La kurso helpos al tiuj, kiuj poste celas trapasi lingvoekzamenon. Zsófia tajloras la kurson al la nivelo de la partoprenantoj, uzas interesajn materialojn kaj taŭgajn metodojn kaj montros, ke oni povas lerni kun ĝojo ! La kurso liveras utilan enhavon ankaŭ por lernantoj de pli alta nivelo, kiuj deziras trapasi B2-ekzamenon.
 • Prezento : La kurso koncentriĝos je pliampleksigo de vortprovizo, parolturnoj kaj ilia utiligo en konversaciado kaj rakontado. Tiu kurso traktos ĉiujn gravajn gramatikaĵojn, preparos kursanojn al la ekzameno per ekzercoj, taskoj, kunlaborigaj ludoj, konversaciado kaj rol-ludado.

COURS B2 « Courageusement en avant ! »
Plus d’informations seulement en espéranto 
 • Instruanto : Paweł FISCHER-KOTOWSKI estas esperantisto el Pollando, kiu ekde du jaroj loĝas en Nederlando. En la movado li aktivas ekde 2010, en diversaj roloj, i.a. kiel komitatano de UEA kaj ĝenerala sekretario de TEJO. Li kunorganizis kelkajn Esperanto-aranĝojn, redaktis la Jarlibron de UEA kaj la soci-kulturan revuon “Kontakto”. Li diplomiĝis en la Interlingvistikaj Studoj de UAM (Poznano, PL) kaj en la Instruista Trejnado de ILEI kaj Edukado.net.
  Dum kelkaj jaroj li uzis Esperanton kiel hejman kaj poste ankaŭ laborejan lingvon (en la Centra Oficejo de UEA). Nuntempe li laboras kiel bibliotekisto en la Reĝa Biblioteko en Hago, kaj en sia libera tempo rete instruas Esperanton kadre de la programo “Ekparolu !” en edukado.net.
 • Celo : Akiri la nivelon B2 laŭ tiu difino. La kursanoj de tiu nivelo havu alvenante minimume la nivelon B1. La kurso alprenas preparan karakteron por la ekzamenoj fine de la kurso.
 • Kurslibroj : Lernolibro ne estas postulata, la necesaj materialoj estos liveritaj de la kursgvidanto. Vortaro ne necesas, sed utilas.
 • Prezento : La kurso celas personojn, kiuj jam konas la bazajn gramatikajn regulojn de Esperanto, sed volas plifirmigi kaj plivastigi sian scion, kaj aldone pligrandigi la vortprovizon. La kurso disvolviĝos laŭ diversaj metodoj, individuaj kaj grupaj, atenton ricevos ĉiuj kapabloj (aŭskultado kaj parolado, legado kaj skribado). La kursanoj lernos novajn gramatikaĵojn kaj tuj ekuzos ilin praktike (parole kaj skribe). Dum la kurso estos prezentitaj diversaj aspektoj de la Esperantaj kulturo kaj historio. La kursanoj ricevos informojn pri la KER-ekzamenoj kaj povos pretigi sin por la ekzameno je la nivelo B2.


COURS C1 « Des goutelettes naissent des rivières »
Plus d’informations seulement en espéranto 
 • Instruanto : SZILVA Szabolcs estas hungaro loĝanta en Varsovio, Pollando, instruisto de Esperanto jam de 12 jaroj. Liajn kompetencojn pruvas liaj bakalaŭraj studoj, Instruista Trejnado kaj Esperantologiaj studoj finitaj en Poznano, Pollando kaj studoj de finnugra filologio en la Varsovia Universitato. Li ofte partoprenas Esperanto-aranĝojn kiel instruisto, li instruis en pluraj landoj de kvar kontinentoj. Li partoprenis la trejnadon “Iĝu trejnisto de TEJO” kaj gvidis plurajn porinstruistajn sesiojn en pluraj landoj. Li estas ankaŭ tradukisto, ĉefe de la pola kaj la hungara lingvoj.
 • Celo : Akiri la nivelon C1-C2 laŭ la nivelo de la grupo.
 • Kurslibroj : Plena Ilustrita Vortaro vortaro.net ; Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko bertilow.com, nacilingva vortaro, la libro Pri kio temas ?
 • Prezento : Ni rigardos ekzamenojn de la niveloj C1 kaj C2. Ni diskutos pri la plej grandaj enigmoj de E-gramatiko. Ni analizos ankaŭ ekzemplan C2-ekzamenon por streĉi niajn limojn. Ni ne forgesos pri vortoprovizo : venos utilaj, sed malmulte konataj vortoj, vortoj kun escepta uzo kaj konfuziloj. Ni provos ekzerci nin en pluraj kapabloj : legado, parolado, aŭskultado. Ĉiun tagon estos pritraktata unu granda temo de la ekzamena temaro.

Examen International KER
Plus d’informations seulement en espéranto

 • Niveloj : La ekzamena komisiono de UEA okazigas KER-ekzamenojn je la 4 niveloj B1, B2, C1 kaj C2. Se vi bezonas helpon por elekti la ekzamenan nivelon kaj tipon, bv. kontaktu Greziljonon.
 • Ekzamenpartoj : La ekzameno konsistas el skriba kaj parola partoj. La parola parto konsistas el aŭdkomprena parto kaj intervjuo. La skriba kaj aŭdkomprena (parola) partoj okazas rete kaj oni devos trapasi ilin en sia hejmo. La intervjua parto povas okazi en Greziljono (je 2024-apr-20) por tiuj, kiuj en junio aŭ aŭgusto trapasos almenaŭ la alian parton de la parola ekzameno (nome la aŭdkomprenan), kaj eventuale ankaŭ la skriban.
 • Aliĝo : okazos poste en edukado.net. Bv. atendi postan precizigon.
 • Kotizo kaj pago : Por bazaj landoj, la kotizo por nurparola aŭ nurskriba ekzameno estas inter 37 € (B1) kaj 57 € (B2-nivelo), duoble por la kompleka ekzameno. Post ekzamenaliĝo, vi ricevos fakturon de UEA kaj pagos al indikita UEA-konto. Legu detale en edukado.net
 • Atestilo : Post sukcesa plena ekzameniĝo, vi ricevos PDF-formatan atestilon kaj raporton pri la rezultoj.
 • Pri KER, Komuna Eŭropa Referenckadro por lingvoj, jen vikipedio.org. Jen edukado.net pri la ekzameno, specimenoj, regularo. Por pliaj informoj skriku al ker-ekzamenoj Ĉe-signo @ edukado.net
 • Muzike :-) Jen JoMo KER-kantas.

PROGRAMME des cours
 
 • vendredi 12 avril
  • après-midi : arrivée des stagiaires. Chacun trouvera des draps sur le lit qui lui est attribué dans le château
  • 18h30 apéritif d’accueil
  • 19h30 dîner
  • 20h30 interkonatiĝo et présentation des cours
 • Déroulement d’une journée du samedi 13 avril au vendredi 19 avril
  • 8h-8h30 petit déjeuner
  • 9h-12h cours avec votre professeur
  • 12h30 déjeuner
  • 14h distractions proposées par Jannick ou travail individuel
  • 16h30-18h30 cours
  • 19h dîner
  • 20h30 programme de soirée

PROGRAMME des examens

 • vendredi 19 avril
  • après-midi : arrivée des personnes inscrites seulement pour l’examen
 • samedi 20 avril
  • matin et après-midi : examen oral (interview)
  • départ des participants
 • dimanche 21 avril matin
  • départ des quelques participants
  • tourisme individuelle

PRIX et INSCRIPTION au séjour à Grésillon
 
 • Le prix de votre séjour est calculé automatiquement lors de votre inscription en ligne. Pour une estimation du prix, il suffit de renseigner la catégorie d’âge, la chambre et le nombre de nuits.
 • Prix à partir de 10 € par jour (cours et activités, camping, repas apporté). Demi-tarif sur les repas, les cours et les activités pour enfant, ado ou personne à ressources modestes.
 • Forfait tout inclus (hors examen) pour le séjour d’un adulte pendant 7 jours, comprenant l’hébergement, les repas, les cours, les activités : entre 293 et 485 € (camping 266 €).
 • Une réduction de 5% sur le forfait tout inclus est appliquée pour inscription et versement de 100 € d’arrhes au moins 2 mois avant le début du séjour.
 • Les stagiaires inscrits à l’examen ne paient pas la nuitée de la dernière nuit.
 • Cliquez ici pour vous inscrire. Retrouvez tous nos tarifs ici. Pour une formule hors forfait nous contacter.Joyeuses Fêtes vous souhaite votre
Maison Culturelle de l'Espéranto, château de Grésillon
répondez à : kas...@gresillon.org

.
.
.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages