eniXma Temmuz 2010

2 views
Skip to first unread message

Tanju TASCILAR

unread,
Jun 30, 2010, 11:57:46 AM6/30/10
to enixma...@googlegroups.com
Selamlar,

Az �nce yazarlar i�in 46. say� olan Temmuz 2010 say�s�n� y�kledim. A�a��daki ge�ici linkten ula�abilirsiniz.

http://www.enixma.org/indir.php?id=j7y


Bu say� �ok ge� kald�k ve kontrol i�in size pek zaman kalmad�. Saat 9'a kadar d�zeltmeleri yollarsan�z iyi olur.


Tanju Ta���lar


Fırat Kutlu

unread,
Jun 30, 2010, 12:42:37 PM6/30/10
to enixma...@googlegroups.com
Merhaba Tanju bey,

Bizim yaz�da bir sorun yok ellerinize sa�l�k. Di�er yaz�lara bakamad�m, birazdan d���ne gidece�iz.

G�r��mek �zere

F�rat Kutlu30-06-2010 18:57, Tanju TASCILAR yazm��:

beyazit yildiz

unread,
Jun 30, 2010, 12:58:47 PM6/30/10
to enixma...@googlegroups.com
Merhaba. Benim düzeltmeyi unuttuğum küçük bir ayrıntı var. 49. Sayfanın ilk paragrafının ilk sözcüğünün "Oracle" olması gerekiyordu, "Sun" olarak kalmış. Düzeltip "Oracle" yaparsanız sevinirim. Başka sorun göremedim. Selamlar.

Goksin Akdeniz

unread,
Jun 30, 2010, 1:39:34 PM6/30/10
to enixma...@googlegroups.com
Sayfa 28'de yer alana aşağıdaki kısım

Cmnad_Alias SHELLS =
/bin/sh,/bin/csh,/usr/local/bin/tcsh
Cmnd_Alias SU = /usr/bin/su
fahrettin ALL = ALL, !SHELLS, !SU

Şu şekilde düzeltilmeli. Yanlış yazmışım.

Cmnd_Alias SHELLS =/bin/sh,\
/bin/csh,\
/usr/local/bin/tcsh
Cmnd_Alias SU = /usr/bin/su
fahrettin ALL = ALL, !SHELLS, !SU

signature.asc

Goksin Akdeniz

unread,
Jun 30, 2010, 1:41:19 PM6/30/10
to enixma...@googlegroups.com
sayfa 29'da uer alana aşağıdaki kısım eski bir yazıdan alıntı idi.

# id
uid=1000(mwlucas) gid=1000(mwlucas) groups=1000(mwlucas),
0(wheel)
# cp /bin/sh .
# sudo ./sh
# id
uid=0(root) gid=0(wheel) groups=0(wheel), 2(kmem), 3(sys),
4(tty), 5(operator), 20(staff), 31(guest)
#

Onu da aşağıdaki gibi değiştirmek gerekecek

# id
uid=1000(goksin) gid=1000(goksin) groups=1000(goksin),
0(wheel)
# cp /bin/sh .
# sudo ./sh
# id
uid=0(root) gid=0(wheel) groups=0(wheel), 2(kmem), 3(sys),
4(tty), 5(operator), 20(staff), 31(guest)
#


signature.asc

Tanju Tascilar

unread,
Jun 30, 2010, 2:41:37 PM6/30/10
to enixma...@googlegroups.com
Bu bir satır daha eklemek olduğu için bir satır eklemek yerine doğru
anlaşılacak şekilde ilk satırı düzelttim.


beyazit yildiz

unread,
Jul 1, 2010, 10:51:22 AM7/1/10
to enixma...@googlegroups.com
Merhaba. linux.org.tr (gezegen.linux.org.tr), 46. eniXma Temmuz 2010 Sayısı haberi için pardus-linux.org'un haberini esas almış; bizim derginin sayfasını kullanmamış. Derginin kendi sayfası dururken ikincil bir kaynağın değerlendirilmesi bana ilginç geldi. Ne dersiniz?

Fırat Kutlu

unread,
Jul 1, 2010, 11:42:58 AM7/1/10
to enixma...@googlegroups.com
Plo gezegene kay�tl� oldu�u i�in otomatik olarak gezegen haberlerinde ��k�yor. :)

01-07-2010 17:51, beyazit yildiz yazm��:
Merhaba. linux.org.tr (gezegen.linux.org.tr), 46. eniXma Temmuz 2010 Say�s� haberi i�in pardus-linux.org'un haberini esas alm��; bizim derginin sayfas�n� kullanmam��. Derginin kendi sayfas� dururken ikincil bir kayna��n de�erlendirilmesi bana ilgin� geldi. Ne dersiniz?

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages