Re: www.EniXma.org Oneri ve Gorus

0 views
Skip to first unread message

Gökşin Akdeniz

unread,
Feb 12, 2010, 3:26:55 PM2/12/10
to zafer...@gmail.com
> Gönderen : Zafer Çelenk
>Gönderilen Tarih : Fri, 12 Feb 2010 07:43:41 +0200
> Merhaba,
> Öncelikle çok harika bir iş yaptığınız ve bu dergiye zaman ve emek
> harcadığınız için kendi adıma teşekkür ederim. Şubat 2010 sayısı haberler
> bölümünde 2009 yılı ile ilgili haberler gördüm özellikle Firefox ile ilgili
> haber çok eskiydi acaba bir karışıklıkmı yaşandı?
>
Konuyu ilgili arkadaşlara ileteceğim.
>
> Ayrıca dergiye birde programlama bölümü eklemeniz mümkün mü?
>
Programlama bölümü ile ilgili oalrak ilgilendiğiniz programlama dili veya
dilleri nelerdir?

Gökşin Akdeniz

signature.asc

Fırat Kutlu

unread,
Feb 12, 2010, 4:13:09 PM2/12/10
to enixma...@googlegroups.com
Haber eski de�il ama tarih yanl�� yaz�lm��. "21 Ocak 2010" olmas�
gereken tarih "21 ocak 2009" olarak yaz�lm��. Kontrolde de g�z�m�zden
ka�m��.

F�rat Kutlu

12-02-2010 22:26, G�k�in Akdeniz yazm��:
>> G�nderen : Zafer �elenk
>> G�nderilen Tarih : Fri, 12 Feb 2010 07:43:41 +0200
>> Merhaba,
>> �ncelikle �ok harika bir i� yapt���n�z ve bu dergiye zaman ve emek
>> harcad���n�z i�in kendi ad�ma te�ekk�r ederim. �ubat 2010 say�s� haberler
>> b�l�m�nde 2009 y�l� ile ilgili haberler g�rd�m �zellikle Firefox ile ilgili
>> haber �ok eskiydi acaba bir kar���kl�km� ya�and�?
>>
>>
> Konuyu ilgili arkada�lara iletece�im.
>
>> Ayr�ca dergiye birde programlama b�l�m� eklemeniz m�mk�n m�?
>>
>>
> Programlama b�l�m� ile ilgili oalrak ilgilendi�iniz programlama dili veya
> dilleri nelerdir?
>
> G�k�in Akdeniz
>

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages