סדרת ספרי 'עם סגולה' של הרב אביגדור מילר

15 views
Skip to first unread message

ניסן לברון Nissan Levron

unread,
Jul 29, 2021, 1:43:40 AM7/29/21
to emetmeeretz אמת מארץ
במקביל לחפירות הארכיאולוגיות, יש לחוקר צורך בטקסטים היסטוריים המתעדים את התקופות בצורה אמינה. 
הצלבת המידע המתקבל ממקורות אלה [ואחרים] מאפשרת לחוקר להגיע למסקנות הגיוניות.

לי כשומר תורה יש העדפה לחיבורים הנשענים על דברי חז"ל כאמת מוחלטת, עם התייחסות בוחנת למידע היסטורי.

אתמול הובא לידיעתי קיומה של סדרת הספרים 'עם סגולה', מאת הרב אביגדור מילר זצ"ל.

היא מתוארת כך:
"סט של שלושה כרכים אודות קורות דברי הימים של העם הנבחר מבריאת העולם עד לחורבן בית ראשון... מאגדת נושאים רבים ומגוונים בעניין עם ישראל - העם הנבחר, החל מאלפיים שנות תוהו, עמוד העולם, בית האבות, איש אלוקים, אל תוך ארמון המלך, תקופת הצדקות, תלמידיו המלכותיים של שמואל, עבדי דוד, תור הזהב של שלמה המלך, יהוד, ארץ התורה, גלות בבל, עזרא ואנשי כנסת הגדולה ועוד.
  • כרך ראשון: מבריאת העולם עד חורבן בית ראשון
  •  כרך שני: מחורבן בית ראשון עד חורבן בית שני
  • כרך שלישי: מחורבן בית שני עד חתימת התלמוד".
אם מישהו מכיר את הסדרה מבפנים, אודה על חוות דעתו, בפרט לגבי אמינות המקורות ההיסטוריים [אם ישנם] בנוסף לדברי חז"ל.

image.png

--
בברכה,
ניסן לברון 
פקס: 1532-5806428

בני טראובה

unread,
Jul 29, 2021, 2:44:20 AM7/29/21
to ניסן לברון Nissan Levron, emetmeeretz אמת מארץ
מצורפים צילומים מראשית ימי הבית השני, מהדפים המכסים את הסוגיה של מתי פעל שמעון הצדיק תוכל להתרשם מהסגנון , הצגת הטיעונים , וההפניה למקורות, [סליחה על חוסר הסדר והכפלויות]

‫בתאריך יום ה׳, 29 ביולי 2021 ב-8:43 מאת ניסן לברון Nissan Levron‏ <‪580...@gmail.com‬‏>:‬
--
‏קיבלת את ההודעה הזו מפני שאתה רשום לקבוצה 'ארכיאולוגיה יהודית' של קבוצות Google.
כדי לבטל את הרישום לקבוצה הזו ולהפסיק לקבל ממנה אימייל, שלח אימייל אל emetmeeretz...@googlegroups.com.
כדי להציג את הדיון הזה באתר, היכנס ל-https://groups.google.com/d/msgid/emetmeeretz/CAD4yguhFNX8Uqjh512RnSEE_4VOOX9%2BnzfVcf7jXhtDeQ%2BbJVw%40mail.gmail.com.
WhatsApp Image 2021-07-29 at 09.38.05.jpeg
WhatsApp Image 2021-07-29 at 09.13.06 (1).jpeg
WhatsApp Image 2021-07-29 at 09.12.53.jpeg
WhatsApp Image 2021-07-29 at 09.13.06.jpeg
WhatsApp Image 2021-07-29 at 09.37.55.jpeg
WhatsApp Image 2021-07-29 at 09.12.53 (2).jpeg
WhatsApp Image 2021-07-29 at 09.21.04.jpeg
WhatsApp Image 2021-07-29 at 09.37.11.jpeg
WhatsApp Image 2021-07-29 at 09.12.53 (1).jpeg
WhatsApp Image 2021-07-29 at 09.12.54.jpeg
WhatsApp Image 2021-07-29 at 09.13.05 (1).jpeg
WhatsApp Image 2021-07-29 at 09.13.05.jpeg

Yaqov Loyfer

unread,
Jul 29, 2021, 3:03:55 AM7/29/21
to ניסן לברון Nissan Levron, emetmeeretz אמת מארץ
בזמנו קראתי ספר שלו בשם 'לאן'
הכתיבה שלו יפה ומרתקת מאוד
אבל צריך לקחת מאוד בזהירות את דבריו, משום שהוא נעול כולו על המטרה של הצדקת האמונה בכל מחיר, וזה כשלעצמו דבר חיובי. אבל אם אתה מחפש דיוק היסטורי ולא עיקום המציאות לצורך מגמה, סוג זמיר כהן, אז צריך לקיים בו כבדהו וחשדהו.

‫בתאריך יום ה׳, 29 ביולי 2021 ב-8:43 מאת ניסן לברון Nissan Levron‏ <‪580...@gmail.com‬‏>:‬
במקביל לחפירות הארכיאולוגיות, יש לחוקר צורך בטקסטים היסטוריים המתעדים את התקופות בצורה אמינה. 

יעקב שלמה לוי

unread,
Jul 29, 2021, 4:01:39 AM7/29/21
to Yaqov Loyfer, ניסן לברון Nissan Levron, emetmeeretz אמת מארץ
הספרים של ר' אביגדור מילר נפלאים. הם אמנם כתובים בקיצור יחסית ובניסוח "אמריקאי", אבל תוך כדי הגדה הוא נותן תשובות להמון שאלות

‫בתאריך יום ה׳, 29 ביולי 2021 ב-10:03 מאת ‪Yaqov Loyfer‬‏ <‪pesa...@gmail.com‬‏>:‬

לוי יצחק חריטן

unread,
Jul 29, 2021, 7:59:27 AM7/29/21
to Yaqov Loyfer, ניסן לברון Nissan Levron, emetmeeretz אמת מארץ

ראה לדוגמא את הדיון הזה בפורום אוצר החכמה.

Mailtrack Sender notified by
Mailtrack 29.07.21, 14:57:42

‫בתאריך יום ה׳, 29 ביולי 2021 ב-10:03 מאת ‪Yaqov Loyfer‬‏ <‪pesa...@gmail.com‬‏>:‬
בזמנו קראתי ספר שלו בשם 'לאן'

ניסן לברון Nissan Levron

unread,
Aug 1, 2021, 6:14:00 AM8/1/21
to emetmeeretz אמת מארץ
הרב מנחם שלנגר, תלמיד חכם הגר בעיר העתיקה, כתב לי היום את הדברים הבאים:
ספרי הרב אביגדור מילר מגדולי אמריקה מבוססים על ידע עצום בכל מקורות חז"ל ובכוחם הוא מפריך גישות מוטעות שהשתרבבו על אופי החיים בארץ בימי חז"ל, שהיה רצוף תורה ועבודת ה'.
לדברי הרב מילר יוסיפון כתב את ספרו עבור אגריפס שהיה בכת החולקת על החכמים, ולכך העלים כמעט את הופעת חז"ל מתהליכי הההנהגה, ובהמשך כתב לפי הזמנת פטרונו הרומאי, וכך הוצבה היהדות באור שלילי והועמם העיסוק העיקרי של עם ישראל בכל ימי בית שני בלימוד התורה וביצירת המשנה והתלמוד, כדי לעיין אפילו בחלק מדבריו ולראות עד כמה הם מוכחים וישרים לכל הדבק במסורת אבות. 
בברכה מנחם שלנגר

‫בתאריך יום ה׳, 29 ביולי 2021 ב-14:59 מאת לוי יצחק חריטן <‪ly50...@gmail.com‬‏>:‬

אברהם פריימן

unread,
Aug 1, 2021, 6:21:41 AM8/1/21
to ניסן לברון Nissan Levron, emetmeeretz אמת מארץ
מפתיע לשמוע כך מדמות תורנית "מקובלת".
מזכיר את טיעוני מיכאל בן ארי על פלאביוס

‫בתאריך יום א׳, 1 באוג׳ 2021 ב-13:14 מאת ניסן לברון Nissan Levron‏ <‪580...@gmail.com‬‏>:‬

לוי יצחק חריטן

unread,
Aug 1, 2021, 8:43:25 AM8/1/21
to אברהם פריימן, ניסן לברון Nissan Levron, emetmeeretz אמת מארץ
'יוסיפון' כלל אינו יוסף בן מתתיהו שחי בעת חורבן בית שני וכתב את קדמוניות היהודים ומלחמת היהודים. שמא פרט מוטעה זה מלמד גם על מידת הדיוק של שאר הדברים? ...

‫בתאריך יום א׳, 1 באוג׳ 2021 ב-13:21 מאת אברהם פריימן <‪avrah...@gmail.com‬‏>:‬

יוסף מיכאל יוסקוביץ

unread,
Aug 1, 2021, 8:44:29 AM8/1/21
to לוי יצחק חריטן, אברהם פריימן, ניסן לברון Nissan Levron, emetmeeretz אמת מארץ
אביגדור מילר לא טעה בכך.
בברכה מרובה.
יוסף מיכאל יוסקוביץ
יו"ר אגודת מטמוני ארץ ויו"ר מכון 'יערוך אותו' לעריכה תורנית.
0548496207


‫בתאריך יום א׳, 1 באוג׳ 2021 ב-15:43 מאת לוי יצחק חריטן <‪ly50...@gmail.com‬‏>:‬

שמ

unread,
Aug 1, 2021, 8:47:54 AM8/1/21
to יוסף מיכאל יוסקוביץ, אמת מארץ, ניסן לברון Nissan Levron, אברהם פריימן, לוי יצחק חריטן

נדמה לי שראוי לו תואר ר' (לכה"פ).

ואם זו כל הבעיה, החלף את יוסיפון ביוספוס.
על חוסר האובייקטיביות שלו כבר העירו מזמן. אבל הטענה שלא היה אובייקטיבי גם כלפי הפרושים בגלל נאמנות לאגריפס, טענה נוספת. האם אפשר לומר שהיא מופרכת?


בתאריך 1 באוג׳ 2021 3:44 אחה״צ,‏ "יוסף מיכאל יוסקוביץ" <ymy8...@gmail.com> כתב:
כדי לבטל את הרישום לקבוצה הזו ולהפסיק לקבל ממנה אימייל, שלח אימייל אל emetmeeretz+unsubscribe@googlegroups.com.

--
‏קיבלת את ההודעה הזו מפני שאתה רשום לקבוצה 'ארכיאולוגיה יהודית' של קבוצות Google.
כדי לבטל את הרישום לקבוצה הזו ולהפסיק לקבל ממנה אימייל, שלח אימייל אל emetmeeretz+unsubscribe@googlegroups.com.


--
בברכה,
ניסן לברון 
פקס: 1532-5806428

--
‏קיבלת את ההודעה הזו מפני שאתה רשום לקבוצה 'ארכיאולוגיה יהודית' של קבוצות Google.
כדי לבטל את הרישום לקבוצה הזו ולהפסיק לקבל ממנה אימייל, שלח אימייל אל emetmeeretz+unsubscribe@googlegroups.com.

--
‏קיבלת את ההודעה הזו מפני שאתה רשום לקבוצה 'ארכיאולוגיה יהודית' של קבוצות Google.
כדי לבטל את הרישום לקבוצה הזו ולהפסיק לקבל ממנה אימייל, שלח אימייל אל emetmeeretz+unsubscribe@googlegroups.com.

--
‏קיבלת את ההודעה הזו מפני שאתה רשום לקבוצה 'ארכיאולוגיה יהודית' של קבוצות Google.
כדי לבטל את הרישום לקבוצה הזו ולהפסיק לקבל ממנה אימייל, שלח אימייל אל emetmeeretz+unsubscribe@googlegroups.com.

--
‏קיבלת את ההודעה הזו מפני שאתה רשום לקבוצה 'ארכיאולוגיה יהודית' של קבוצות Google.
כדי לבטל את הרישום לקבוצה הזו ולהפסיק לקבל ממנה אימייל, שלח אימייל אל emetmeeretz+unsubscribe@googlegroups.com.
כדי להציג את הדיון הזה באתר, היכנס ל-https://groups.google.com/d/msgid/emetmeeretz/CA%2Buv1iFQFJRUD69ao_DDJFAyqhwvYUCJH86BVkMmaOh2QbLtwA%40mail.gmail.com.

לוי יצחק חריטן

unread,
Aug 1, 2021, 8:51:42 AM8/1/21
to יוסף מיכאל יוסקוביץ, אברהם פריימן, ניסן לברון Nissan Levron, emetmeeretz אמת מארץ
ר' אביגדור מילר (מדובר בת"ח חשוב, שאלת הדיוק בגישתו ההיסטורית אינה קשורה לאישיותו הגדולה).
הערתי על השימוש בשם יוסיפון התייחסה לדברים שצוטטו לעיל.

Mailtrack Sender notified by
Mailtrack 01.08.21, 15:48:47

‫בתאריך יום א׳, 1 באוג׳ 2021 ב-15:44 מאת יוסף מיכאל יוסקוביץ <‪ymy8...@gmail.com‬‏>:‬

שמ

unread,
Aug 1, 2021, 8:54:03 AM8/1/21
to לוי יצחק חריטן, אמת מארץ, ניסן לברון Nissan Levron, אברהם פריימן, יוסף מיכאל יוסקוביץ

נכון. אבל כוונת הציטוט היתה ליוספוס, (שבפי הציבור נקרא יוסיפון).


בתאריך 1 באוג׳ 2021 3:51 אחה״צ,‏ "לוי יצחק חריטן" <ly50...@gmail.com> כתב:
כדי לבטל את הרישום לקבוצה הזו ולהפסיק לקבל ממנה אימייל, שלח אימייל אל emetmeeretz+unsubscribe@googlegroups.com.

--
‏קיבלת את ההודעה הזו מפני שאתה רשום לקבוצה 'ארכיאולוגיה יהודית' של קבוצות Google.
כדי לבטל את הרישום לקבוצה הזו ולהפסיק לקבל ממנה אימייל, שלח אימייל אל emetmeeretz+unsubscribe@googlegroups.com.


--
בברכה,
ניסן לברון 
פקס: 1532-5806428

--
‏קיבלת את ההודעה הזו מפני שאתה רשום לקבוצה 'ארכיאולוגיה יהודית' של קבוצות Google.
כדי לבטל את הרישום לקבוצה הזו ולהפסיק לקבל ממנה אימייל, שלח אימייל אל emetmeeretz+unsubscribe@googlegroups.com.

--
‏קיבלת את ההודעה הזו מפני שאתה רשום לקבוצה 'ארכיאולוגיה יהודית' של קבוצות Google.
כדי לבטל את הרישום לקבוצה הזו ולהפסיק לקבל ממנה אימייל, שלח אימייל אל emetmeeretz+unsubscribe@googlegroups.com.

--
‏קיבלת את ההודעה הזו מפני שאתה רשום לקבוצה 'ארכיאולוגיה יהודית' של קבוצות Google.
כדי לבטל את הרישום לקבוצה הזו ולהפסיק לקבל ממנה אימייל, שלח אימייל אל emetmeeretz+unsubscribe@googlegroups.com.

--
‏קיבלת את ההודעה הזו מפני שאתה רשום לקבוצה 'ארכיאולוגיה יהודית' של קבוצות Google.
כדי לבטל את הרישום לקבוצה הזו ולהפסיק לקבל ממנה אימייל, שלח אימייל אל emetmeeretz+unsubscribe@googlegroups.com.
כדי להציג את הדיון הזה באתר, היכנס ל-https://groups.google.com/d/msgid/emetmeeretz/CAMvpCMN46gAYVks_PPe63VE0Qae7-ZEui6TOpJ%2BHcwqh3i9iRg%40mail.gmail.com.

לוי יצחק חריטן

unread,
Aug 1, 2021, 8:54:42 AM8/1/21
to יוסף מיכאל יוסקוביץ, אברהם פריימן, ניסן לברון Nissan Levron, emetmeeretz אמת מארץ
אין בעיה להחליף את יוסיפון ביוספוס. השאלה היא מה טעות זו אומרת על רמת הידע המקצועי של הדובר.Mailtrack Sender notified by
Mailtrack 01.08.21, 15:52:50

‫בתאריך יום א׳, 1 באוג׳ 2021 ב-15:51 מאת לוי יצחק חריטן <‪ly50...@gmail.com‬‏>:‬

YY Yakob

unread,
Aug 1, 2021, 12:02:32 PM8/1/21
to לוי יצחק חריטן, יוסף מיכאל יוסקוביץ, אברהם פריימן, ניסן לברון Nissan Levron, emetmeeretz אמת מארץ
ר' אביגדור בהחלט ידע את הדברים האמורים - את ההבדל בין כתבי יוספוס, ל'יוסיפון'.
ולכן הציטוטים שלו הם מיוספוס דייקא! (שים לב בצילום שהועלה באוצה"ח -  אליו ציינת לראשונה).
הסיבה שהוא מתיחס ל'יוסיפון', הוא בגלל הטענה שהוא עמד לפני הראשונים והם השתמשו בו וצטטו ממנו, אין לערער על אמינותו.
והוא - כמיצג את ה'מסורת' בהחלט היה צריך לתת משקל לטענה זו. 
על גם, גם לשיטה זו, צריך לומר שיוסיפון היה 'אמין', אבל מחמת ההכרח ייצג צד מאוד מסוים של התמונה.
כמובן שטענה זו תקפה גם לכתבי יוספוס עצמו, וכפי שאכן טען בפירוש לכתביו המקוריים, והרקע לכתיבתם.


ר' אביגדור היה די בקי במקורות ההסטוריים - הקרובים והרחוקים, ויהיה טעות לחשוד בו בחוסר ידיעה, להבדל בין יוסיפון לכתבי יוספוס

‫בתאריך יום א׳, 1 באוג׳ 2021 ב-15:54 מאת לוי יצחק חריטן <‪ly50...@gmail.com‬‏>:‬

Yaqov Loyfer

unread,
Aug 1, 2021, 1:07:31 PM8/1/21
to YY Yakob, לוי יצחק חריטן, יוסף מיכאל יוסקוביץ, אברהם פריימן, ניסן לברון Nissan Levron, emetmeeretz אמת מארץ
אצלי השאלה היא המגמתיות
כי היא צועקת ממש מכל שורה מספרו
לאיש יש אג'נדה ברורה מאוד, מה הוא רוצה לטמא ומה לטהר, מה לקרב ומה לרחק.
השאלה היא אם זה מקצועי? או שהאג'נדה - כמו שקורה פעמים רבות במקרים כאלו - משתלטת על האמת. ואז זו כבר שאלה אם אתה מעוניין בזה

‫בתאריך יום א׳, 1 באוג׳ 2021 ב-19:02 מאת ‪YY Yakob‬‏ <‪yyy...@gmail.com‬‏>:‬

י, י, שטיינמץ

unread,
Aug 1, 2021, 4:18:28 PM8/1/21
to Yaqov Loyfer, YY Yakob, לוי יצחק חריטן, יוסף מיכאל יוסקוביץ, אברהם פריימן, ניסן לברון Nissan Levron, emetmeeretz אמת מארץ
יש כאן נקודה אחת שלדעתי פוספסה בדיון, והיא סמכותו של ר"א וממילא מטרתו בספרו זה: אין ר"א היסטוריון, אלא הוגה דעות (אחד ממשיכי דרכה המוסרית של סלבודקה), וממילא, במוצהר, אינו בא לספר את ההיסטוריה - כמו רי"א הלוי למשל - אלא להעניק השקפה פנימית לתהליכים הערכיים-אידיאולוגים שישנם בתוך קורות הדורות של עם ישראל, כך שאף אם הוא נוקט לפעמים צד בבירורים היסטוריים, לא על כך תפארתו, ואינו משמש כמקור מוסמך לכך, לעומת הניתוח ההשקפתי שבכך הוא מיחידי 'סגולה'. 

‫בתאריך יום א׳, 1 באוג׳ 2021 ב-20:07 מאת ‪Yaqov Loyfer‬‏ <‪pesa...@gmail.com‬‏>:‬

שמ

unread,
Aug 1, 2021, 5:09:10 PM8/1/21
to י, י, שטיינמץ, Yaqov Loyfer, YY Yakob, לוי יצחק חריטן, יוסף מיכאל יוסקוביץ, אברהם פריימן, ניסן לברון Nissan Levron, emetmeeretz אמת מארץ
לא הבנתי איך אפשר לתת ניתוח השקפתי למשהו שלא קרה, אם הוא לא קרה? 

ולגופו של ענין, הועלתה כאן טענה בשמו, שיוספוס לא תיאר בצורה אובייקטיבית את המצב התורני של העם וכו', בגלל שנטה נגד הפרושים. האם הנחה זו נתמכת או מופרכת מהעובדות? 

‫בתאריך יום א׳, 1 באוג׳ 2021 ב-23:18 מאת י, י, שטיינמץ <‪c0527...@gmail.com‬‏>:‬

Yaqov Loyfer

unread,
Aug 1, 2021, 5:20:21 PM8/1/21
to שמ, י, י, שטיינמץ, YY Yakob, לוי יצחק חריטן, יוסף מיכאל יוסקוביץ, אברהם פריימן, ניסן לברון Nissan Levron, emetmeeretz אמת מארץ
נתמכת ודאי לא, אין שמץ של רמז לכך.
הוא דווקא מדבר בהערכה על הפרושים ואומר שהעם אהב אותם
אלא שאיננו מדבר הרבה עליהם בכלל.
מופרכת? אני לא יודע.

‫בתאריך יום ב׳, 2 באוג׳ 2021 ב-0:09 מאת שמ <‪shmu...@gmail.com‬‏>:‬

YY Yakob

unread,
Aug 1, 2021, 5:57:05 PM8/1/21
to Yaqov Loyfer, שמ, י, י, שטיינמץ, לוי יצחק חריטן, יוסף מיכאל יוסקוביץ, אברהם פריימן, ניסן לברון Nissan Levron, emetmeeretz אמת מארץ
מבחינה 'מפלגתית' הוא היה שייך לפרושים, כפי שמתאר.
מבחינת אורח חייו - וודאי שהיה רחוק מן הפרושים - כפי שתיאורם עולה מדברי חז"ל....
וגם מתוך כתביו, כמעט ולא נמצא על המנהיגים הרוחניים ומעשיהם. כנראה הם היו חוץ לעולמו.
ולכן התכוון ר' אביגדור שתיאור העובדות בספריו עולה לפי רוחו והשקפתו למאורעות, ואינם משקפים את המציאות, כפי שנראית בעיני חז"ל.

‫בתאריך יום ב׳, 2 באוג׳ 2021 ב-0:20 מאת ‪Yaqov Loyfer‬‏ <‪pesa...@gmail.com‬‏>:‬

אברהם פריימן

unread,
Aug 1, 2021, 7:24:55 PM8/1/21
to YY Yakob, Yaqov Loyfer, שמ, י, י, שטיינמץ, לוי יצחק חריטן, יוסף מיכאל יוסקוביץ, ניסן לברון Nissan Levron, emetmeeretz אמת מארץ
את הטיעון של בן-ארי על כך שהוא כתב את הדברים לאחר שערק - אתם לא רואים כטיעון בר משקל?

‫בתאריך יום ב׳, 2 באוג׳ 2021 ב-0:57 מאת ‪YY Yakob‬‏ <‪yyy...@gmail.com‬‏>:‬
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages